Lilla å-promenaden Örebro : en studie av varseblivningens roll vid betraktande av skulpturer vid en promenadväg

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Jan-Åke Kanbjer; [2010]

Nyckelord: Skulptur;

Sammanfattning: Uppsatsen innehåller en studie av fyra skulpturer som är utplacerade längs en längre promenadväg, Lilla å – promenaden i Örebro. Studien har haft två utgångspunkter. En har varit om verken har skapats och placerats så att det vid betraktandet av dem många sinnen tas i anspråk. Om de är integrerade i den gåendes väg eller om det har skapats speciella platser för dem. Jag har också undersökt om den sinnliga varseblivningen i sig själv kan spela huvudrollen i perceptionen av de enskilda verken. Detta med tanke på den viktiga roll som filosofen Maurice Merleau-Ponty ger varseblivningen. Den gående betraktaren har varit mig själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)