Att stödja för delaktighet : En kvalitativ studie av personal på LSS-boenden och deras perspektiv på delaktighet för den boende

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Mats Söderholm; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)