Skrämsel eller tröst?: Georg Buschs tolkning av 1572 års nya stjärna förmedlad till en svensk publik i konfessionaliseringens tidevarv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I november 1572 syntes en ny stjärna på himlen vilket både spred rädsla och väckte intresse. En av de som undersökte fenomenet närmare var den tyska konstnären Georg Busch, som författade en bok där stjärnan tolkades som ett starkt budskap från Gud om vilka katastrofer och straff som väntade den syndande mänskligheten. I uppsatsen analyseras den svenska översättningen av Buschs bok utifrån teorier om konfessionskultur och kunskapscirkulation med en hermeneutisk textanalys. I uppsatsen undersöks särskilt i vilket syfte som boken och översättningen skrivits samt om budskapet som förmedlades var stärkande eller polemiskt. Uppsatsen presenterar resultatet att Buschs bok och den svenska översättningen riktade sig till en stor publikkrets och att bokens syfte framförallt bör beskrivas som uppbyggande och undervisande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)