Brandteknisk riskanalys vid analytisk dimensionering - med tillämpning på höga byggnader

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

Sammanfattning: The aim of this master thesis is to present a risk assessment method to evaluate fire safety in high rise buildings. The method is essentially based on international building regulations and handbooks, interviews with Boverket (the Swedish National Board of Housing, Building and Planning) and interviews with the fire and rescue service. Two case studies have been carried out to investigate how risk assessment methods to evaluate fire safety in high rise buildings are used in Sweden today.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)