Undantaget för kostnadsdelning : En analys utifrån den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Tove Bergklint; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)