Sociala mediers påverkan på demokratisering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Media har, på senare år, fått ett större inflytande över världspolitiken tack vare den globala utbredningen av sociala medier med hjälp av internet. Vid projektets start hade vi en teori om att tillgång till fria sociala medier är en av faktorerna som påverkar och sedermera främjar demokratisering. Detta på grund av den ökade möjligheten att mobilisera medborgare i autokratier, en starkare koppling mellan medborgare i dessa stater och resten av världen genom internationella aktörer, bland annat andra regimer och deras invånare. Vi har visat att applikationer som Facebook, Twitter och WhatsApp har spelat en betydande roll i mobiliseringsprocesser som lett upp till demokratisering bland världens autokratier. Detta har gjorts med hjälp av en liten N-studie med fyra fallstudier över Tunisien, Gambia, Kuba och Kina. Fallstudierna har innehållit forskning på regimernas strukturer, tillgång till internet och media, samt information om eventuella demokratiseringsprocesser eller avsaknaden av dessa. I Tunisien och Gambia har regimernas förtryck manifesterats genom ett flertal sociala medier, medan sådana aktioner antingen är förbjudna eller på andra sätt begränsade i Kuba och Kina. Resultaten har illustrerats med hjälp av en skala från -3 till + 3 som mäter tillgång till sociala medier, från kontrollerade till fria, samt med en tabell över Robert Dahls sex kriterier för polyarki applicerade på våra fall. Studien har visat ett samband mellan förekomsten av fria sociala medier och efterföljande demokratiseringsprocesser, vilket bekräftar vår ursprungliga teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)