Sökning: "Ekonomiska analysmetoder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ekonomiska analysmetoder.

 1. 1. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; [2015]
  Nyckelord :green infrastructure; resilience; urban development; landscape Architecture; Hanoi;

  Sammanfattning : Hanoi, is the capital of the Socialist republic of Vietnam, a developing country in Southeast Asia. Located in the Red river delta, the topography make the city threatened by flooding during the yearly monsoon. LÄS MER

 2. 2. Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Caroline Jöngren; [2014]
  Nyckelord :endofytiska svampar; Neotyphodium; Epichloë; vallgräs;

  Sammanfattning : De endofytiska svampsläktena Neotyphodium och Epichloë tillhör svampdivisionen Ascomycota och har utvecklats tillsammans med, och lever inuti, gräsarter i tempererade delar av världen. Även om svampen parasiterar på gräsplantan kan gräset dra nytta av svampens närvaro då den skyddar mot insektsangrepp och kan ge gräset förbättrad tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Imorgon är en annan dag : Ortsanalys för krympande städer i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gustav Karnell; [2013]
  Nyckelord :krympande städer; befolkningsminskning; ortsanalys; stedsanalys; stadsplanering; hållbar utveckling; Karlsborg; Tobins Q; hotspot; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1900-talet har flyttningsströmmarna i Sverige huvudsakligen riktats mot några få urbana regioner där den ekonomiska tillväxten varit störst. I kommuner som befinner sig utanför dessa dynamiska regioner blir antalet invånare allt färre och äldre. LÄS MER

 4. 4. Multifaktormodell för förväntad aktieavkastning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Alexandersson; Natasha Obradovic; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; faktormodell; aktieavkastning; CAPM; EMH; marknadseffektivitet; anomalier; ekonometri; finansiering; Ekonomi;

  Sammanfattning : Det råder vitt skilda meningar om tekniken för beräkning av den förväntade aktieavkastningen. Å ena sidan finns de som påstår att marknaden är effektiv, d v s att ny information återspeglas i aktiepriser på ett snabbt och effek- tivt sätt. LÄS MER

 5. 5. Bedömningar av IT-investeringar inom offentliga sektorn

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Bo Liedén; Gudrun Frykmer; [2003]
  Nyckelord :IT-investering; IT-investeringsbedömning; Ekonomiska analysmetoder; Offentlig sektor; CIAT;

  Sammanfattning : I denna studie avhandlades tillvägagångssätt vid bedömning av IT-investeringar inom offentlig sektor. Det tudelade syftet var att först kartlägga de ekonomiska analysmetoder som tillämpas idag samt deras kontext. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ekonomiska analysmetoder.

Din email-adress: