Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Dividend frequency - The newest addition to Nordic companies' toolbox

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Viktor Jintoft; Erik Lyrvall; [2018]
  Nyckelord :Dividend frequency; Payout policy; Nordic capital markets;

  Sammanfattning : Most companies listed in the Nordics pay dividends once a year, and the ones who pay more often are likely to have their legal origin in a country outside of the Nordics. However, during the last five years, a total of 32 companies listed in the Nordics have increased their dividend frequency. LÄS MER

 2. 2. Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Stajuchina; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföringar; olagliga värdeöverföringar; återbäringsskyldighet; värdeöverföringsmottagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. LÄS MER

 3. 3. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

 4. 4. Does gender balance on the corporate board have an impact on the equity performance?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tove Arrelid; Elin Forsberg; [2017-02-09]
  Nyckelord :gender equality; board diversity; quotas; performance evaluation; equity performance; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine whether a gender equal board of directors have an impact on the equity performance during the examination period of December 2011 to December 2016. This study shows that the gender balanced portfolio outperforms the non-gender balanced portfolio in all investigated performance measures. LÄS MER

 5. 5. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken. The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet directors board.

Din email-adress: