Sökning: "directors board"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden directors board.

 1. 1. Internationalization and tax avoidance practices of publicly listed firms within the European Union:The influence of board independence

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sander Laurent Swart; [2018]
  Nyckelord :Tax avoidance; corporate governance; board independence; publicly listed firms;

  Sammanfattning : The main aim of this research is to investigate if large multinational firms publicly listed in the European Union avoid more taxation than less international firms. Furthermore, the composition of the board of directors in terms of independence is considered as a potential moderating influence. LÄS MER

 2. 2. Board Gender Diversity and Firm Performance: TheEffect of National Culture

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :A.A.J. Scheppink; [2018]
  Nyckelord :Board gender diversity; firm performance; national culture; corporate governance; board of directors;

  Sammanfattning : This paper examines the moderating effect of national culture on the relationship betweenboard gender diversity and corporate financial performance. To test the hypotheses, FixedEffects regression is used in combination with a sample of 1,499 firms from 23 countries and7,125 firm-year observations over a time frame of seven years. LÄS MER

 3. 3. Dividend frequency - The newest addition to Nordic companies' toolbox

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Viktor Jintoft; Erik Lyrvall; [2018]
  Nyckelord :Dividend frequency; Payout policy; Nordic capital markets;

  Sammanfattning : Most companies listed in the Nordics pay dividends once a year, and the ones who pay more often are likely to have their legal origin in a country outside of the Nordics. However, during the last five years, a total of 32 companies listed in the Nordics have increased their dividend frequency. LÄS MER

 4. 4. Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Stajuchina; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföringar; olagliga värdeöverföringar; återbäringsskyldighet; värdeöverföringsmottagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. LÄS MER

 5. 5. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet directors board.

Din email-adress: