Sökning: "Law and Political Science"

Visar resultat 1 - 5 av 10768 uppsatser innehållade orden Law and Political Science.

 1. 1. Migration vid EUs yttre gräns - En granskning av Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2018]
  Nyckelord :Marocko; Europeiska Unionen; Sub-Sahariska Migranter; Säkerhetisering; Representation; Mänskliga Rättigheter; Migration; Gränser; Spanien. Morocco; European Union; Sub-Saharan Migrants; Securitization; Human Rights; Borders; Spain.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka policydokumentet Partnerskapet för rörlighet mellan Marocko, Europeiska Unionen (EU) och EU:s medlemsstater som ingicks 2013. Uppsatsen ämnar att utöka förståelsen för hur Sub-Sahariska migranter i Marocko representeras som ett problem i Partnerskapet för rörlighet av EU och EU:s medlemsstater och vilken innebörd det har för deras möjligheter att migrera till Europa. LÄS MER

 2. 2. "We always have a hope that one day we’ll go back”: A qualitative interview study of life and activism in exile

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elisabet Ydman; [2018]
  Nyckelord :Exile; activism; Bahrain; repression; political voice; Hirschman; qualitative interviewing; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the aftermath of the 2011 Bahraini uprising, many activists were forced into exile. This thesis is based on Skype interviews with exiled activists from Bahrain, who continue to engage with activism in exile. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering enligt DO - En analytisk studie av Diskrimineringsombudsmannens bedömningar i jämförelse med Arbetsdomstolens avgöranden i rättsfall som berör etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonathan Argyris; Tilda Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :HR; DO; Diskrimineringsombudsmannen; Etnisk Diskriminering; Rättsfall; Diskrimineringslag; Lag om Diskrimineringsombudsmannen; AD; Arbetsdomstolen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering och Diskrimineringsombudsmannens bedömningskriterier vid handläggning av diskrimineringsärenden som berör etnisk diskriminering. Ombudsmännens bedömningar jämförs med Arbetsdomstolens beslut i 17 rättsfall som berör etnisk diskriminering. LÄS MER

 4. 4. Kollektivavtalsreglerad turordning - En uppsats om hur turordningsregler skiljer sig i svenska kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Karlsson; Daniella Åberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsbrist; kollektivavtal; turordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist uppstår finns det en rad faktorer som påverkar vilken arbetstagare som kommer sägas upp. Enligt lag upprättas en turordningskrets utifrån kollektivavtalsområde och driftsenhet, samt principen om sist-in-först-ut tillämpas. LÄS MER

 5. 5. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Law and Political Science.

Din email-adress: