Sökning: "Law and Political Science"

Visar resultat 1 - 5 av 11048 uppsatser innehållade orden Law and Political Science.

 1. 1. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER

 2. 2. How the concept of fairness influences EU law

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jessica Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fairness; Tax; EU-law; ATAD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis presents fairness as a concept that can be defined in several ways. The different definitions overlap and influence each other in a somewhat unexpected manner. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens intåg i editionsplikten - En studie av möjligheterna till och problemen med edition av elektroniskt lagrad information i dispositiva tvistemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rhodin; [2018]
  Nyckelord :Civilprocessrätt; IT-rätt; Edition; Editionsföreläggande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt har vi en restriktiv syn på informationsinsamling. Ett editionsföreläggande är den möjlighet som finns att med domstolens hjälp få in skriftliga handlingar i processen från en motpart eller från tredje man. I lagtexten i 38 kap. RB anges uttryckligen att editionsplikten omfattar ”skriftliga handlingar”. LÄS MER

 4. 4. European Takeover Law and the Freedom of Establishment: Towards Efficient Regulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Phiri; [2018]
  Nyckelord :European Takeover Bids Directive; Disclosure Requirements; Mandatory Bid Rule; Board Neutrality Rule; Breakthrough Rule; Squeeze-Out Right; Sell-Out Right; Independent Expert Opinion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Takeover Bids Directive has been at the centre of criticism since it was adopted on 21 April 2004. This study adds a voice to the enduring discourse on the extent to which the Directive is fit for purpose. LÄS MER

 5. 5. Sekularisering före demokratisering: En jämförande undersökning om vilken betydelse sekularisering har haft för de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Tunisien och i Egypten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Jönsson; Andrea Lönnback; [2018]
  Nyckelord :Sekularisering; Demokratisering; Islamism; Tunisien; Egypten; Arabiska Våren; Ennahda; Frihets- och Rättvisepartiet FJP ; Muslimska brödraskapet; IBL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ fallstudie av de postrevolutionära demokratiseringsprocesserna i Egypten och Tunisien efter den arabiska våren utifrån ett sekulariseringsperspektiv. Vi undersöker huruvida samhällenas grad av sekularisering har spelat roll för demokratiseringsprocesserna och deras framgång. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Law and Political Science.

Din email-adress: