Sökning: "Law and Political Science"

Visar resultat 1 - 5 av 10545 uppsatser innehållade orden Law and Political Science.

 1. 1. World in Conflict - The Case of Libya, The United Nations & NATO

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Marcus Cadier; [2017-05-09]
  Nyckelord :international law; humanitarian; intervention; responsibility to protect; NATO; United Nations; Libya; State sovereignty; international relations; political science;

  Sammanfattning : This essay outlines the Libyan civil war in 2011 and describes the role that some of the involved actors came to play through out the conflict; furthermore, it puts a strong focus on the NATO-led intervention in the region and expands upon the question of its legality versus legitimacy. By analysing NATO and UN official documents the essay applies a methodological framework on its contents and sheds light upon several key aspects of the organisations’ arguments and justifications. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokratisk nationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hammer; [2017]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Sweden Democrats; civic nationalism; ethnic nationalism; cultural nationalism; ideal types; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the quick entry of the Sweden Democrats in contemporary Swedish politics, several studies have been made on the party in order to analyze its different aspects. This study seeks to examine the ideological positioning of the nationalist political party Sweden Democrats. LÄS MER

 3. 3. De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ville Trygg; [2017]
  Nyckelord :Dödsboförvaltning; ändamålsenlig förvaltning; främmande åtgärder; lojalitetsplikt; konsument; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. LÄS MER

 4. 4. Två sidor av samma mynt? - En jämförelse av principen om rättshandlingars verkliga innebörd och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish tax law contains – apart from a vast and detailed tax legislation – two main approaches against the type of tax minimization commonly referred to as tax evasion. These are the General Anti-Avoidance Rule (GAAR) and the case law based principle that taxation should be based on the true implications of a transaction. LÄS MER

 5. 5. Do the ‘Fundamentals’ come first since the introduction of the EU’s new enlargement strategy? Measuring transformative effects in Montenegrin judiciary

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Milica Brajkovic; [2017]
  Nyckelord :EU enlargement strategy; judicial reform; accession; candidate country; Montenegro; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines whether the new EU enlargement strategy has brought expected results and led to the changes that go beyond adoption of formal rules and institutions in Montenegro. It establishes whether improvement in the sphere of judicial independence occurred since the introduction of the new EU approach to enlargement, in the next most likely candidate, by analysing the impact of each component of the new enlargement strategy. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Law and Political Science.

Din email-adress: