Sökning: "Eventmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Eventmarknadsföring.

 1. 1. Marknadsföring på språng : En komparativ studie om hur löplopps marknadsföring kan referera till människans fem sinnen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Madeleine Siggelin Alstermark; Sofia Paasila; [2017]
  Nyckelord :emojis; event marketing; hashtags; marketing; perception; running; running events; senses; sensory marketing; emojis; eventmarknadsföring; hashtags; löpning; löpevents; marknadsföring; perception; sinnen; sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att den ska öka förståelsen kring hur referenser till människans fem sinnen kan se ut i marknadsföring av löplopp. Tidigare studier menar att det är svårt, om inte omöjligt, att stimulera vissa av dessa sinnen via sociala medier vilket också väcker ett intresse för hur företag arbetar för att komma i kontakt med dessa sinnen? Undersökningen fokuserar på fem löplopps marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. A Fashionable Occasion : Hur event kan påverka modeföretags varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sophie Angner; Cajsa Winnberg; [2016]
  Nyckelord :event marketing; fashion industry; brand experience; organizational identity; brand image; eventmarknadsföring; modebranschen; varumärkesupplevelse; organisationsidentitet; varumärkesimage;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en överblick och förståelse kring hur modeföretag arbetar med varumärkesbyggande via event. Studien syftar också till att undersöka och tillföra en djupare förståelse om varumärken och event som fenomen. LÄS MER

 3. 3. Effektmätning inom eventbranschen : En plan för mätning av effekt och ROI inom eventbranschen

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sara Bergström; [2015]
  Nyckelord :Sponsring och event; Eventmarknadsföring; Effektmätning; Event-ROI; Mobila undersökningar; ROI;

  Sammanfattning : Det råder hård konkurrens inom eventbranschen, eventbyråerna måste ständigt förbättras för att vinna nya och behålla befintliga kunder. Inom eventmarknadsföring är syftet ofta att ändra attityder och känslor hos deltagarna och för att veta huruvida en ändring har skett behöver effekten mätas. LÄS MER

 4. 4. Mätning och utvärdering av Eventmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Bjarnevik; Elin Borgström; [2015]
  Nyckelord :event marketing; measurement; evaluation; eventmarknadsföring; mätning; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi behandlar ämnet eventmarknadsföring och merinriktat hur mätning och utvärdering går till hos företag och organisationer samt vilkakomplikationer som finns kring detta. Studien är gjord med kvalitativ metod och har baseratspå teorier samt praktiska exempel som samlats in via en intervjumetod hos företag ochorganisationer. LÄS MER

 5. 5. Event marketing : ett verktyg för att skapa starka kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Alsterberg; Sima Antar; Amely Riess; [2015]
  Nyckelord :event marketing; customer relations; customer loyalty; event design; communication marketing; marketing; event marketing; eventmarknadsföring; kundrelationer; kundlojalitet; upplevelserum; kommunikationsmarknadsföring; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur företag kan använda sig av event marketing som ett sätt att skapa nya och stärka befintliga kundrelationer. Metoden som användes för att undersöka dessa ämnen var en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eventmarknadsföring.

Din email-adress: