Sökning: "Eventmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Eventmarknadsföring.

 1. 1. A Fashionable Occasion : Hur event kan påverka modeföretags varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sophie Angner; Cajsa Winnberg; [2016]
  Nyckelord :event marketing; fashion industry; brand experience; organizational identity; brand image; eventmarknadsföring; modebranschen; varumärkesupplevelse; organisationsidentitet; varumärkesimage;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en överblick och förståelse kring hur modeföretag arbetar med varumärkesbyggande via event. Studien syftar också till att undersöka och tillföra en djupare förståelse om varumärken och event som fenomen. LÄS MER

 2. 2. Effektmätning inom eventbranschen : En plan för mätning av effekt och ROI inom eventbranschen

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sara Bergström; [2015]
  Nyckelord :Sponsring och event; Eventmarknadsföring; Effektmätning; Event-ROI; Mobila undersökningar; ROI;

  Sammanfattning : Det råder hård konkurrens inom eventbranschen, eventbyråerna måste ständigt förbättras för att vinna nya och behålla befintliga kunder. Inom eventmarknadsföring är syftet ofta att ändra attityder och känslor hos deltagarna och för att veta huruvida en ändring har skett behöver effekten mätas. LÄS MER

 3. 3. Mätning och utvärdering av Eventmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Bjarnevik; Elin Borgström; [2015]
  Nyckelord :event marketing; measurement; evaluation; eventmarknadsföring; mätning; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi behandlar ämnet eventmarknadsföring och merinriktat hur mätning och utvärdering går till hos företag och organisationer samt vilkakomplikationer som finns kring detta. Studien är gjord med kvalitativ metod och har baseratspå teorier samt praktiska exempel som samlats in via en intervjumetod hos företag ochorganisationer. LÄS MER

 4. 4. Event marketing : ett verktyg för att skapa starka kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Alsterberg; Sima Antar; Amely Riess; [2015]
  Nyckelord :event marketing; customer relations; customer loyalty; event design; communication marketing; marketing; event marketing; eventmarknadsföring; kundrelationer; kundlojalitet; upplevelserum; kommunikationsmarknadsföring; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur företag kan använda sig av event marketing som ett sätt att skapa nya och stärka befintliga kundrelationer. Metoden som användes för att undersöka dessa ämnen var en kvantitativ enkätundersökning. LÄS MER

 5. 5. TRAIL RUNNING GENOM CROSS-MEDIA: : En kvalitativ studie av cross-mediamarknadsföring för John Bauer Trail Run

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Sandra Sjöö; Anton Estlund; [2015]
  Nyckelord :Cross-media; trail running; eventmarknadsföring; marknadsföring; strategi; John Bauer Trail Run; små-N-studie;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine how to attract participants from all over Sweden to partake in the John Bauer Trail Run and increase the awareness of it employing a well planned cross-media strategy. To achieve this purpose a thorough study of litterature and research within the areas cross-media and marketing have been done. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eventmarknadsföring.

Din email-adress: