Sökning: "Eventmarknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Eventmarknadsföring.

 1. 1. We Would Love to Meet You! : A study about the impact of event marketing on customer-brand relationships

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nikki Wanderoy Göransson; Maria E Kibtia; [2018]
  Nyckelord :Relationship marketing; event marketing; customers; brands; customer-brand relationships; events; emotional; affective; cognitive; Relationsmarknadsföring; eventmarknadsföring; kunder; varumärke; varumärke-kund relationer; event; affektiv; kognitiv;

  Sammanfattning : Research questions: How can event marketing be studied as a part of relationship marketing?How can event marketing be used to strengthen customer-brand relationships? Purpose: The purpose of this thesis is to study event marketing as a part of relationship marketing, by analysing the elements of trust, commitment, brand involvement, brand emotions, brand attitudes and customer value. Method: This research was conducted using a quantitative research method, where the primary data was collected via an online-survey distributed to visitors at Chokladgästabudet at Waxholms Hotel and GastroNord, two food-related events. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring på språng : En komparativ studie om hur löplopps marknadsföring kan referera till människans fem sinnen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Madeleine Siggelin Alstermark; Sofia Paasila; [2017]
  Nyckelord :emojis; event marketing; hashtags; marketing; perception; running; running events; senses; sensory marketing; emojis; eventmarknadsföring; hashtags; löpning; löpevents; marknadsföring; perception; sinnen; sinnesmarknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att den ska öka förståelsen kring hur referenser till människans fem sinnen kan se ut i marknadsföring av löplopp. Tidigare studier menar att det är svårt, om inte omöjligt, att stimulera vissa av dessa sinnen via sociala medier vilket också väcker ett intresse för hur företag arbetar för att komma i kontakt med dessa sinnen? Undersökningen fokuserar på fem löplopps marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. A Fashionable Occasion : Hur event kan påverka modeföretags varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sophie Angner; Cajsa Winnberg; [2016]
  Nyckelord :event marketing; fashion industry; brand experience; organizational identity; brand image; eventmarknadsföring; modebranschen; varumärkesupplevelse; organisationsidentitet; varumärkesimage;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en överblick och förståelse kring hur modeföretag arbetar med varumärkesbyggande via event. Studien syftar också till att undersöka och tillföra en djupare förståelse om varumärken och event som fenomen. LÄS MER

 4. 4. Mätning och utvärdering av Eventmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Therese Bjarnevik; Elin Borgström; [2015]
  Nyckelord :event marketing; measurement; evaluation; eventmarknadsföring; mätning; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi behandlar ämnet eventmarknadsföring och merinriktat hur mätning och utvärdering går till hos företag och organisationer samt vilkakomplikationer som finns kring detta. Studien är gjord med kvalitativ metod och har baseratspå teorier samt praktiska exempel som samlats in via en intervjumetod hos företag ochorganisationer. LÄS MER

 5. 5. TRAIL RUNNING GENOM CROSS-MEDIA: : En kvalitativ studie av cross-mediamarknadsföring för John Bauer Trail Run

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Sandra Sjöö; Anton Estlund; [2015]
  Nyckelord :Cross-media; trail running; eventmarknadsföring; marknadsföring; strategi; John Bauer Trail Run; små-N-studie;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine how to attract participants from all over Sweden to partake in the John Bauer Trail Run and increase the awareness of it employing a well planned cross-media strategy. To achieve this purpose a thorough study of litterature and research within the areas cross-media and marketing have been done. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Eventmarknadsföring.

Din email-adress: