Sökning: "Social Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 12096 uppsatser innehållade orden Social Sciences.

 1. 1. "Vi gjorde inte en anmälan - det var en oro" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin anmälningsplikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Karlsson; Hanna Beckman; [2018]
  Nyckelord :preschool teachers; maltreated children; mandatory reporting; focus groups; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to interpret and understand preschool teachers’ perspective of their duty to report maltreated children to the social services. Four focus groups at four different preschools were used for the study. From the interviews, different themes were identified as important for the preschool teachers’. LÄS MER

 2. 2. "De tror att gatorna i Europa är gjorda av guld". En kvalitativ studie om människohandel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Matilda Sahlback Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Aid organizations; court-­cases; human trafficking; power; social background; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human trafficking is the third largest illegal source of income, after drugs and weapon. The purpose of this study is to investigate why people fall victims for human trafficking and to study wherein the court of justice discusses the victims social background in their court-­‐‑cases. LÄS MER

 3. 3. Förändring i förtroende för företag - i tider när personuppgifter ses som den nya oljan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joy Ganslandt; Saga Gardevärn; [2018]
  Nyckelord :GDPR; personuppgifter; förtroende; välvilja; integritet; förmåga; förutsägbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 5. 5. “Det går in i hjärteroten” : En kvalitativ studie om socialarbetares utmaning gällande närhet och distans inom ideella tjej- och kvinnojourer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Westermark; Katinka Pattyranie; [2018]
  Nyckelord :social work; distance; closeness; relationship between client and social worker; non profit social work; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : “It pierces the heart” Social workers’ challenges regarding closeness and distance The aim of this study was to examine how social workers working within nonprofit women’s shelters describe closeness and distance in the relationship with clients. The analysis was based on the theory of professionalism with influence of role theory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Social Sciences.

Din email-adress: