Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder gentemot patienters munhälsa och tillhörande omvårdnad : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Persson; Lasse Simensen; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskans attityder; sjuksköterskans uppfattningar; munvård; munhälsa; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor i Sverige lever idag längre än någonsin tidigare bland annat på grund av bättre läkemedel och sjukvård, detta ökar kraven på munvård så att god munhälsa kan upprätthållas genom hela livet. Munhålans hälsotillstånd har länge negligerats till exempel för att den ansetts tillhöra tandvårdens specialitet. LÄS MER

 2. 2. Model-based Study of Mixing- using Computational Fluid Dynamics and Experiments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Victor Åberg; Ameer Shareef; [2018]
  Nyckelord :Fluid dynamics; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixing in millimeter scale applications faces completely different challenges compared with the macro scale. A thorough understanding of the physics and mass conservation principles that are affecting the fluid dynamics, are therefore key for development and successful implementation of mixers, in an existing process. LÄS MER

 3. 3. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. LÄS MER

 4. 4. "Vem godkände detta?" : Konstdebatterna om Nimis, Jag tänker på mig själv och Övermålning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :reaktioner; uppfatta; offentlig konst; konstdebatt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker debatter inom offentlig konst och hur olika konstdebatter kan presenteras i dagstidningar mellan 1982 och 2014. Detta görs med hjälp av tre exempel av offentliga konstverk - Nimis från 1980, Jag tänker på mig själv, 2005 från 2006 och Övermålning från 2014. LÄS MER

 5. 5. Vad yrkesgrupper förväntar sig när de ingår ett samarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Pohjanen; Anna Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :Expectations; occupational groups; cooperation; goals; conflicts; Förväntningar; yrkesgrupper; samarbete; samverkan; mål; konflikter;

  Sammanfattning : Förväntningar är våra egna föreställningar som styr vår perception, vår motivation, våra känslor och även våra handlingar. Därmed kan det tänkas att förväntningar till viss del styr hur den faktiska upplevelsen av någonting kan komma att bli till exempel det kan vara en sommarledighet, en ny regering eller ett nytt jobbsamarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exempel på mönster.

Din email-adress: