Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. Dikter ur Duvans Ring av Ibn Hazm. Analys av översättningar till engelska, tyska och franska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Birgit Kirjonen; [2017-10-23]
  Nyckelord :arabiska; Ibn Hazm; Duvans Ring; poesi; objektiv översättningsbedömning; semantisk; kommunikativ och formell ekvivalens;

  Sammanfattning : Någon gång mellan 1022 och 1027 författades Duvans ring av Ibn Hazm. Detta verk skildrar kärleken med psykologisk insikt. Verket innehåller både prosa och poesi. Det har översatts till ett flertal språk. LÄS MER

 2. 2. FACEBOOKS MÖJLIGHETER OCH RISKER En studie om svenska kommuners användande av Facebook

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Joacim Schmidt; [2017-06-12]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier; kommuner; kvalitativ innehållsanalys; neoinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats att utröna vilka möjligheter och vilka risker som svenska kommuner identifierar med ett användande av Facebook (och andra sociala medier) och om uppfattningen om dessa möjligheter skiljer sig mellan olika stora kommuner. Teorier om sociala medier och neoinstitutionell organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest : "Det är liksom helt svart..."

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenologisk ansats; högstadiet; matematikångest; matematikängslan; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mina tjugo år som matematiklärare har jag mött ett flertal elever som utvecklat en oro och en ängslan för matematikämnet. Mitt intresse för matematikångest har växt vilket resulterat i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Trend analysis of custome rbehavior and prediction of future actions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Mikael Hultkvist; Emil Blohmé; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Predictions; Modelevaluation; Logisticregression; Clustering.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : E-commerceisgrowingwithinalotsofareas. Itcreatesnewchallengesbutalsoalot of possibilities for the companies. In this thesis we will try to understand customer behaviorthroughaparametricmodel,namelylogisticregression. Theavailabledata isprovidedbyabigcompanyinSwedenwhichissellingproductsthatcanbebought weekly. LÄS MER

 5. 5. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johan Skönergård; [2017]
  Nyckelord :Tv-spel; genus; representationer; kroppstyper; Overwatch; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet exempel på mönster.

Din email-adress: