Sökning: "utfall"

Visar resultat 1 - 5 av 768 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 1. Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Milad Samadi; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats i juridik handlar om effekterna av muntlig förhandling inom förvaltningsprocessen. Där alla domar under år 2015 från förvaltningsrätten i Göteborg inom måltyperna Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen och Skattemål undersöks med en empirisk metod beträffande handläggningsform, förekomst av juridiskt skolade ombud och utfall. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Fanny Leden; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta; lidande; livskvalitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka en av tio kvinnor och personer somfötts med livmoder världen över. Det behövs mer kunskap kring sjukdomen då drabbade idagsläget inte får tillräcklig hjälp av vården. Syftet med studien är att beskriva kvinnorsupplevelser av att leva med endometrios. LÄS MER

 3. 3. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 4. 4. Vintergatan - finns det liv innan mars? : Förutsättningar för attraktiva stadsrum vintertid genom temporär urbanism

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hannes Appelgren; Sam Hirsch; [2017]
  Nyckelord :temporary urbanism; winter; vibrant; urban space; public space; attractive; temporär urbanism; vinter; levande; urbana stadsrum; offentliga rum; attraktivt;

  Sammanfattning : Levande Stockholm är ett koncept som Stockholms Stad initierade 2015. Syftet med det är att skapa levande och attraktiva stadsrum för medborgarna. Sökandet efter den attraktiva staden är en utveckling som blivit vanligare och viktigare för städer i och med den allt mer tilltagande globaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Analys av en spänningshöjning på ett mellanspänningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Landqvist; Gustav Eklund; [2017]
  Nyckelord :Spänningshöjning; spänning; elkraft; elkraftsystem; lokalnät; distributionsnät; elnät; mellanspänning;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar följderna av en spänningshöjning i ett mellanspänningsnät från 6 kV till12 kV alternativt till 20 kV. Rapporten undersöker ett befintligt elnät i södra Sverige som ägs avMellersta Skånes Kraft ek. För. (MSK). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utfall.

Din email-adress: