Sökning: "depression"

Visar resultat 1 - 5 av 1394 uppsatser innehållade ordet depression.

 1. 1. Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]
  Nyckelord :Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. Kan mindfulness som behandlingsmetod minska depressiva symtom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maximilian Sappelt Witting; Line Wiman Eriksson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Mindfulness; depression; MBCT; MBSR; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en sjukdom som tenderar att bli allt vanligare bland befolkningen,inte minst hos unga individer. Det är en sjukdom som inte bara orsakar ett psykiskt lidandeför den drabbade utan det kan även leda till somatiska sjukdomar vilket ökar risken för dendrabbade att dö i förtid. LÄS MER

 4. 4. Äldres oro. Att identifiera, lindra och förebygga oro hos äldre på särskilda boenden.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ipek Avdeev; Ahlam Mohammed Nur; [2017-01-05]
  Nyckelord :oro; äldre; identifiera; lindra; förebygga; vård- och omsorgspersonal; erfarenheter; worry; anxiety; elderly; identify; alleviate; prevent; health staff; experiences;

  Sammanfattning : ordinära boenden. Äldre med svår oro har en försämrad livskvalitet samt en ökad förekomst av nedstämdhet och depression. Oro kan lindras och förebyggas med hjälp av olika metoder och strategier. Dock är forskning kring äldres oro bristfällig och mer forskning och kunskap behövs inom området. LÄS MER

 5. 5. Det rosa molnet som blev svart : en litteraturöversikt om biologiska och psykosociala faktorer som påverkar risken för att utveckla postpartum depression

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Barthelson; [2017]
  Nyckelord :Postpartum depression; Risk factor; Woman; Support; Postpartum depression; Riskfaktorer; Kvinna; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar av postpartum depression (PPD) varje år. Att bli förälder är någonting som förknippas med en glädjefylld händelse men denna bild kan ibland stå i stark kontrast till verkligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet depression.

Din email-adress: