Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 1. Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan : En studie om grovmotorikens olika påverkan på elever

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anton Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Motorik; fysisk förmåga; hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fritidsvanor hos socialt utsatta barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Torbjörn Kalin; [2018]
  Nyckelord :child abuse; child neglect; organized leisure time activities; CTQ; SDQ; Övergrepp mot barn; försummelse av barn; strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter; CTQ; SDQ;

  Sammanfattning : Strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter, SLF, har ett starkt samband med positiva utfall i ett livslopp. Samtidigt är ostrukturerade fritidsaktiviteter starkt relaterade till negativa utfall i ett livslopp. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Andersson; Sara Jeschke Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; Erfarenhet; Barn; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Bildskapande i förskolan : En studie om pedagogers upplevelser av deras påverkan på barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Fogel; [2018]
  Nyckelord :Preschool; Esthetic; Image forming; Pedagogues; Vygotskij; Socio-cultural perspective; Förskola; Estetik; Bildskapande; Pedagoger; Vygotskij; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : My study is about image forming in preschool. The aim of my study is to find out how pedagogues perceive that they relate to image forming activities in preschool. As a method I have used a qualitative interview method where I have written interviews with five pedagogues. LÄS MER

 5. 5. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BARNs påverkan.

Din email-adress: