Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 1. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 2. 2. Barns motorik och fysiska aktivitet - viktiga faktorer för att lyckas i skolan : En studie om grovmotorikens olika påverkan på elever

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Anton Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Motorik; fysisk förmåga; hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem ska jag prioritera? : En vetenskaplig essä om barn i behov av särskilt stöd i relation till resursfördelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Hjort Stålgren; [2018]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Prioriteringar; Resursfördelning; Skolorganisation; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Denna essä kommer att behandla ett dilemma i vilket jag befinner mig i en situation där tre barn med olika behov behöver min hjälp varpå jag behöver prioritera vem jag ska hjälpa först. Det faktum att denna situation uppstått samt att jag står själv inför detta är aspekter som föreligger på en högre organisatorisk nivå än den jag kan påverka. LÄS MER

 4. 4. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 5. 5. “I det rosa huset där bor bara prinsessor” En genusstudie av den fysiska miljöns påverkan på barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Delvina Puka; Emilia Svensson; [2018]
  Nyckelord :barn; förskola; fysisk miljö; genus; material; traditionella könsroller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka den fysiska miljöns påverkan på barn. Detta undersöker vi genom att observera barnen under den fria leken för att få syn på hur miljön men även materialet bidrar till olika förutsättningar och begränsningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BARNs påverkan.

Din email-adress: