Sökning: "BARNs påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden BARNs påverkan.

 1. 1. Barns bildskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Barbro Bergsfeldt; [2017-06-22]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; Bild; Förskoleklass; Förskolan;

  Sammanfattning : Det här projektet är inspirerat av upplägget för en interventionsstudie och handlar om hur barn med hjälp av en bildpedagog kan utveckla sitt bildskapande. Begreppet intervention betyder att man medvetet inför någon form av påverkan i en grupp för att studera om någon förändring sker. LÄS MER

 2. 2. Malmö som en trygg och säker stad - hur unga upplever tryggheten i stadens offentliga miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonor Brandt Hjertstedt; [2017]
  Nyckelord :Malmö; Otrygghet; Rädsla för brott; Insecurity; Fear of crime;

  Sammanfattning : Tryggheten i Malmö var ett av kommunfullmäktiges målområde 2016. Enligt målsättning ska Malmö vara en trygg och tillgänglig stad för alla men vid revisionens granskning av målområdet framkom att det trygghetsskapande arbetet bättre måste följas upp (Malmö stad 2016a). LÄS MER

 3. 3. Barn som verktyg i marknadskommunikation : En kvalitativ studie om konsumenters respons till barns gestaltning i reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Marlene Amundsson; Matilda Fröjd; [2017]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; varumärke; barn i reklam;

  Sammanfattning : Barns gestaltning i reklam är ingen ny företeelse. I takt med att barns roll i samhället blivit allt mer central har det blivit vanligare att inkludera barn i reklam. LÄS MER

 4. 4. "När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :My Wahlberg; Jessica Rosengren; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Disciplinering; Förskola; Inflytande; Makt; Normalisering;

  Sammanfattning : Vi har många gånger upplevt att barns försök till att påverka sin verksamhet inte har tagits hänsyn till, därför är barns inflytande i förskolan det ämne som blev studiens inriktning. Denna studie har utförts på en förskola i södra Skåne, där syftet varit att undersöka vilka möjligheter barnen har till inflytande i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Man vill prata med dom, men ibland så ger sig inte alltid tiden till det” : En studie om sex förskollärares uppfattningar om konflikthantering och lärande på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ingela Hjalmarsson; Therese Nilsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; värdegrund; konflikthantering; ramfaktorer; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra sex förskollärares uppfattningar om förskolans värdegrundsarbete vad gäller konflikthantering. Specifikt fokus riktas mot ramfaktorers påverkan på den pedagogiska praktiken och barns lärande i samband med dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BARNs påverkan.

Din email-adress: