Sökning: "y all"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden y all.

 1. 1. Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Carolina Balboa Alvarez; [2018]
  Nyckelord :estrangement; personification; Francisco Tario; the neo-fantastic; the uncanny; expanded reality.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : RESUMEN Una de las características esenciales de la literatura fantástica es la lucha contra las formas habituales de representación. Un claro ejemplo de ello es la obra cuentística del mexicano Francisco Tario. LÄS MER

 2. 2. Korttidsminne hos häst : en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elinor Artursson; Rebecka Andersson; [2018]
  Nyckelord :horse; short-term memory; learning; Y-maze;

  Sammanfattning : Short- term memory in horses- a practical study with horses of different gender and age. Today it is known that horses have a well-functioning long-term memory. However, how other parts of the horse´s memory function are an area that requires more research. It is important to understand the function of the memory when handling and training horses. LÄS MER

 3. 3. Tracking of Ground Vehicles : Evaluation of Tracking Performance Using Different Sensors and Filtering Techniques

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Marcus Homelius; [2018]
  Nyckelord :GNSS aided INS; Sensor Fusion; Tracking; Ground Vehicles; Map Matching; Viterbi Algorithm; RTS Smoother;

  Sammanfattning : It is crucial to find a good balance between positioning accuracy and cost when developing navigation systems for ground vehicles. In open sky or even in a semi-urban environment, a single global navigation satellite system (GNSS) constellation performs sufficiently well. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Albin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Apartment; wood; module; cross-laminated; wind load; wind; dynamic response; construction; vibration; sway; Flerbostadshus; trä; modul; korslimmat; vindlast; dynamisk respons; konstruktion; svängningar; vibrationer;

  Sammanfattning : Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. LÄS MER

 5. 5. Arbetstrivsel och arbetsmotivation : En kvantitativ generationsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Ekberg; Hedvig von Essen; [2018]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; Self Determination Theory; generationer; arbetstrivsel; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Previous research proves clear differences between different generations when it comes to attitude towards work. There have been divisions of the different generations which enables research and drawing conclusions of what characteristics that are typical for the different generations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet y all.

Din email-adress: