Sökning: "EU s"

Visar resultat 1 - 5 av 3180 uppsatser innehållade orden EU s.

 1. 1. RETHINKING PARTICIPATION IN THE DIGITAL ERA Social Media Networks as a Digital Public Sphere for European Politics

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Ståhlkrantz Johansson; [2018-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The digital structure of social networking sites hold vast democratic value in light of the democratic deficit in the European Union. The sites have increased the possibility for the public of European citizens to participate in politics through cross-border deliberation, and has potential to constitute as a digital European public sphere. LÄS MER

 2. 2. THE EU AS AN ARCTIC POWER - Narratives from Norway and Russia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalia Skripnikova; [2018-08-08]
  Nyckelord :The European Union; the Arctic; Norway; Russia; EU engagement in the Arctic; perceptions; narratives; actorness;

  Sammanfattning : In recent years, the Arctic region has gained much attention as an area of new opportunities and challenges. This has attracted the interest of non-regional players, including the European Union (EU). The EU has explicitly demonstrated its interest in the Arctic region. LÄS MER

 3. 3. Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning – En studie av tillämpningen av GRI G4 bland företag i finansiella sektorn och gruv- och metallsektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Sörby; Mikaela Bjure; [2018-06-29]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Redovisning; Hållbarhet; Global Reporting Initiative; GRI G4; Jämförbarhet; Legitimitet; Intressenter; Isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: GRI G4 är ett principbaserat ramverk som används av företag ochorganisationer i olika branscher och sektorer. Stor flexibilitet i tillämpningen av ramverketriskerar att medföra skillnader i innehåll och struktur i hållbarhetsredovisningen, vilketmotverkar jämförbarhet i hållbarhetsredovisningen. LÄS MER

 4. 4. Why Is European Union Defence Integration Difficult To Achieve?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ocean Marambanyika; [2018-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis utilises the inter-governmentalism theory and the content analysis method to critically analyse the reasons why defence integration is difficult in the EU. The main primary empirical source for this thesis is the 2017 EU Council decision establishing the Permanent Structured Cooperation (PESCO). LÄS MER

 5. 5. En inkluderande havsplanering? Fyra miljöorganisationers upplevelser av den nationella havsplaneringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elizabeth Barlow; [2018-06-27]
  Nyckelord :Havsplanering; miljöorganisationer; fysisk planering; deltagande;

  Sammanfattning : 2014 antog EU ett ramdirektiv vilket krävde av dess medlemsländer att upprätta havsplanersenast 2021. I Sverige leds arbetet av miljömyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)vilka formulerat att berörda intressenter måste ges möjlighet att delta och bidra i planeringen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet EU s.

Din email-adress: