Sökning: "EU s"

Visar resultat 1 - 5 av 3003 uppsatser innehållade orden EU s.

 1. 1. "Det är inte samma på stora slätter i Frankrike som i skogen utanför Arvika" - En studie om hur värmländska jordbrukare uppfattar miljöaspekten i EU:s jordbrukspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Sörensen; [2018-02-07]
  Nyckelord :CAP; environment; farmers; attitudes; scales; areas facing natural constraints; decision-making; miljö; attityder; skalor; beslutsfattande; värmland;

  Sammanfattning : The environmental aspects of the European Common Agricultural Policy, CAP, are of increasing importance. In this study, the author investigates how farmers in an area facing natural constraints view the supports in CAP from an environmental perspective. LÄS MER

 2. 2. Representerar de svenska Europaparlamentarikerna den svenska folkviljan i åsikter om EU:s roll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Corneliusson; [2018-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur överensstämmelsen ser ut mellan den svenska folkviljan och de svenska Europaparlamentarikerna i åsikter om vad man tycker att EU ska besluta om. Eftersom det annars ofta handlar om för eller emot EU och inte EU-politik så vet vi ganska lite om vad man tycker att EU:s roll bör vara. LÄS MER

 3. 3. Energi som strategisk utrikes- och säkerhetspolitisk resurs : Neorealistisk analys av den ryska energipolitiken mot Ukraina mellan 2004-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Rasulov; [2018]
  Nyckelord :Neorealism. Hard Power. Soft Power. Gas. Energi. Ryssland. Ukraina.NATO. EU.;

  Sammanfattning : Vast amounts of energy resources have equipped Russia with powerful means of influence on energy dependent Ukraine. This essay places Russia’s current energy policy towards Ukraine into a broader theoretical perspective. Drawing on the work of John Mearsheimers theory of Offensive Neorealism and Joseph. LÄS MER

 4. 4. Is Libya doing the EU’s job? : Externalisation of border control and migration management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sofia Wirell; [2018]
  Nyckelord :border control; critical geopolitics; externalisation; migration management; Libya;

  Sammanfattning : The irregular migration over the Mediterranean Sea has become a priority on the political agenda in recent years. This paper examines whether the attempts of managing the irregular migration have constituted a process of externalisation of border control and/or migration management in the context of Italy and Libya. LÄS MER

 5. 5. Nya ränteavdragsbegränsningsregler för koncerninterna lån : En granskning av förslagets förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chrissa Karambotis; [2018]
  Nyckelord :Ränteavdragsbegränsningsregler; ATAD;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet EU s.

Din email-adress: