Sökning: "Work"

Visar resultat 1 - 5 av 35717 uppsatser innehållade ordet Work.

 1. 1. Efficiency and Effectiveness of Requirements Elicitation Techniques for Gathering Requirements from Children

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jerker Ersare; Jonas Kahler; Thorsteinn D. Jörundsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Requirements engineering; Requirements elicitation; Children; Questionnaires; Interviews; Storyboarding; Focus Groups; Observations;

  Sammanfattning : Different requirements elicitation techniques havebeen researched in the context of their applicability with children,mainly within the field of Human-Computer-Interaction. Thesetechniques have not yet been compared in regard to theircompatibility with children within the context of RequirementsEngineering. LÄS MER

 2. 2. Förändrade yrkesroller i vården. En lösning på flera problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Rydén; Thea Välipakka; [2017-06-22]
  Nyckelord :offentlig Förvaltning; uppgiftsväxling; professionalisering; avprofessionalisering; jurisdiktion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur en uppgiftsväxling, som uppstårgenom att man inför en ny yrkesroll till ett redan befintligt system av yrkesroller,påverkar de enskilda yrkesrollerna i detta system.Teori: Studien utgår från Andrew Abbotts professionsteori “The System ofProfessions” - Att se till den enskilda yrkesrollen i ett system av flerayrkesroller, och hur de påverkar varandra genom inter- och intraprofessionellamekanismer. LÄS MER

 3. 3. Med kall hjärna och varmt hjärta. En studie om arbetsförmedlares uppfattningar om sitt arbete med snabbspår

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cecilia Wahlgren; Hanna Persson; [2017-06-22]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; arbetsförmedlare; handlingsutrymme; implementering; närbyråkrat; policy; snabbspår;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur arbetsförmedlare uppfattar sitt arbete och arbetsmöjligheterna i verksamheten som rör snabbspår.Teori: Studiens teoretiska referensram utgörs av Lipsky och Lundquists två teorier om att närbyråkrater har en betydande roll vid implementeringen av politik och belyser aspekter som påverkar närbyråkraters möjligheter att utföra en policy. LÄS MER

 4. 4. The Portrayal of Alcohol in The Sun Also Rises: Alcohol as Socio-Political Commentary and Measurement of Character

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2017-06-20]
  Nyckelord :engelska; Ernest Hemingway; Alcohol; Prohibition Era; 1920s America; Disillusion; The Hemingway Hero; The Lost Generation; The Sun Also Rises; Paris; Expatriatism;

  Sammanfattning : Although drinking is a central theme in most of Hemingway’s work, many scholarsargue that The Sun Also Rises might be the one of his novels in which alcohol has the biggestpresence. This essay is a contribution to the discussion about the excessive drinking in thenovel. LÄS MER

 5. 5. Ett sociotopkarteringsarbete i Länghem – En studie i hur invånarna använder och värderar grönytor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Emma Persson; Marcus Larsson; [2017-06-20]
  Nyckelord :Sociotop; Tillgänglighet; Plats; Platskänsla; Kartering; GIS; Grönområden; Medborgardeltagande; Länghem;

  Sammanfattning : This essay examines how the inhabitants in the village of Länghem in the Tranemo municipality uses and valuates green areas. The municipality of Tranemo is currently working on a in depth comprehensive plan for Länghem and is therefore in need of a sociotope map that will be used in the future as a base for decision making. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Work.

Din email-adress: