Sökning: "Work"

Visar resultat 1 - 5 av 36917 uppsatser innehållade ordet Work.

 1. 1. Konfrontationsbenämning av aktiviteter och objekt hos vuxna svensktalande personer utan känd hjärnskada – en standardiseringsstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Torinsson; Sabina Åke; [2017-08-11]
  Nyckelord :konfrontationsbenämning; vuxna; aktiviteter; objekt; confrontation naming; adults; actions; objects;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how non-brain damagednative Swedish-speaking adults named 120 object and action pictures dividedinto three sets from An Object and Action Naming Battery (OANB)(Masterson & Druks, 1998). Validity was examined and test instructions andscoring of responses were evaluated. LÄS MER

 2. 2. Virtual Generation of Lidar Data for Autonomous Vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rickard Jonathan Laurenius MartinJansson TobiasChemander SherryAlldén Davar; Philip Tibom; [2017-08-10]
  Nyckelord :lidar; autonomous vehicles; simulation.;

  Sammanfattning : The area of autonomous vehicles is a growing field of research which has gainedpopularity in the later years. Companies such as Tesla and Volvo continuously workon creating vehicles that can autonomously navigate traffic with the use of differentsensors and algorithms. LÄS MER

 3. 3. Dags att checka in och ut! En observationsstudie om följsamheten till WHO:s checklista för säker kirurgi.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; Cecilia Holmberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :WHO:s checklista; patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; perioperativ vård; WHO checklist; patient safety; communication; teamwork; perioperative care; theatre nurse s profession;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomförs det cirka 700 000 operationer i Sverige. Som patient på en operationsavdelning föreligger det en risk att drabbas av vårdskada. Teamarbete, kommunikation och preventivt säkerhetsarbete ligger till grund för att minska risken att skador uppstår. LÄS MER

 4. 4. Vad händer i hissen? Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om utskrivningsprocessen.

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Arve; Therese Schlichting; [2017-08-09]
  Nyckelord :Utskrivning; utskrivningsprocess; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; ; överföra; aktivitetsteori; Discharge; discharge process; intensive care; intensive care nurse; transfer; activity theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningsprocessen är en central del i omvårdnaden av en intensivvårdspatient där intensivvårdssjuksköterskan har en nyckelroll. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för att informationen om omvårdnaden kring patienten överförs på ett sådant sätt att ingen viktig information går förlorad. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Gustafsson; Bjørnar Bøhmer Jensen; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; anestesidjup; bedömning; generell anestesi; smärta; övervakning; Assessment; depth of anesthesia; general anesthesia; monitoring; nurse anesthetist; pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Work.

Din email-adress: