Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Teknik i förskolan - Ett teknikdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :mathias martinsson; [2018]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Didaktik;

  Sammanfattning : Teknik fick mer plats i den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010, men en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2017 visar att läroplansmålen som berör teknik inte uppfylls och att det finns brister i hur förskolorna jobbar med teknik. Mitt syfte med denna studie är att undersöka teknikundervisningen på en förskola för att se vad för teknikinnehåll som existerar på förskolan, hur teknikundervisningen sker och vilka syften det finns att arbeta med teknik på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med barns integritet i förskolan : Ennormkritisk studie om förskollärares tankar och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Greijer; Jessica Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Integritet; Förskollärare; Normkritiskt perspektiv; Ålder;

  Sammanfattning : Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att lära sig rätten till integritet, utvecklas och vara medbestämmande och delaktiga i beslut om sig själv, utan att begränsas utifrån uppfattningar om vad barn kan eller inte kan baserat på sin ålder. Syftet i studien är att undersöka hur förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det finns likheter eller skillnader i detta arbete beroende på barns ålder. LÄS MER

 3. 3. "Nej, det gör fröknarna!" : Barns perspektiv på dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katharina Israel; Jennifer Matsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; dokumentation; inflytande; barns perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kartläggning i förskolan : Att hjälpa eller att stjälpa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hampus Ljungström; Anna Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Avvikare; Avvikande; Pedagogisk kartläggning; Stämpling; Det kompetenta barnet; Norm;

  Sammanfattning : Educational mapping in preschool To benefit children or to cause difficulties for them   Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför en kartläggning i förskolan blir aktuell, utifrån förskollärares perspektiv. Följande frågeställningar låg till grund för undersökningen: Vad ska kartläggningen leda till? Och hur går en kartläggning till? Metoden som använts för att svara på forskningsfrågorna är semistrukturerade intervjuer som genomförts med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Våga ifrågasätta, våga se. : En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Madeleine Andersson; Tekla Mattsson; [2018]
  Nyckelord :barn som far illa; förskola; anmälningsplikt; orosanmälan; barnmisshandel;

  Sammanfattning : Majoriteten av barnmisshandelsfall, 80 procent, begås av vårdnadshavare eller nära släkting. Barnmisshandel omfattar flera typer av misshandel: fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse. Undersökningar visar att 44 procent av barn har någon gång blivit utsatt för någon form av barnmisshandel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolan didaktik.

Din email-adress: