Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Teknik i förskolan - Ett teknikdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :mathias martinsson; [2018]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Didaktik;

  Sammanfattning : Teknik fick mer plats i den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010, men en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2017 visar att läroplansmålen som berör teknik inte uppfylls och att det finns brister i hur förskolorna jobbar med teknik. Mitt syfte med denna studie är att undersöka teknikundervisningen på en förskola för att se vad för teknikinnehåll som existerar på förskolan, hur teknikundervisningen sker och vilka syften det finns att arbeta med teknik på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Barns användande av platser i en mobil förskola

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Fridén Syrjäpalo; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Mobil förskola; Videoanalys; Plats; Materialiteter; Kamratkultur; Rumslighet; Medborgarskapspraktiker;

  Sammanfattning : Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Urval och val av applikationer som läromedel i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Amanda Pinaitis Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Canon; Choosing applications; Teaching; Selection; Tablet computer; Teaching media; Pedagogy; Preschool; Early childhood education; Didaktik; Förskola; Kanon; Läromedel; Surfplatta; lärplatta; datorplatta; Ipad; IKT; Undervisning; Urval; Val av applikationer;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte har varit att bidra med kunskap kring vilka faktorer som styr valet av applikationer för undervisning i förskolan. Syftet har också varit att uppmärksamma vilka applikationer som används i undervisning på kommunala förskoleavdelningar. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med barns integritet i förskolan : Ennormkritisk studie om förskollärares tankar och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnea Greijer; Jessica Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Integritet; Förskollärare; Normkritiskt perspektiv; Ålder;

  Sammanfattning : Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att lära sig rätten till integritet, utvecklas och vara medbestämmande och delaktiga i beslut om sig själv, utan att begränsas utifrån uppfattningar om vad barn kan eller inte kan baserat på sin ålder. Syftet i studien är att undersöka hur förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det finns likheter eller skillnader i detta arbete beroende på barns ålder. LÄS MER

 5. 5. "Nej, det gör fröknarna!" : Barns perspektiv på dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katharina Israel; Jennifer Matsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; dokumentation; inflytande; barns perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolan didaktik.

Din email-adress: