Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 506 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Kartläggning i förskolan : Att hjälpa eller att stjälpa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hampus Ljungström; Anna Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Avvikare; Avvikande; Pedagogisk kartläggning; Stämpling; Det kompetenta barnet; Norm;

  Sammanfattning : Educational mapping in preschool To benefit children or to cause difficulties for them   Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om varför en kartläggning i förskolan blir aktuell, utifrån förskollärares perspektiv. Följande frågeställningar låg till grund för undersökningen: Vad ska kartläggningen leda till? Och hur går en kartläggning till? Metoden som använts för att svara på forskningsfrågorna är semistrukturerade intervjuer som genomförts med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i samma kommun. LÄS MER

 2. 2. "Nu vill jag röra på mig, använda hela min kropp" : En studie om fysisk aktivitet och dess inverkan på barns koncentration vid samling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Eriksson; Lisa Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; koncentration; rörelse; samling; förskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ingen vill väl dissekera en groda? : Ämnesdidaktik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cassandra Malmström; Hanna Semb; [2018]
  Nyckelord :Förskola; barn; ämnesdidaktik; naturvetenskap; didaktik;

  Sammanfattning : I förskolan är naturvetenskap en del av verksamheten och ingår i förskolans uppdrag. Där ska barnet få möjlighet att fortsätta sitt upptäckande och undersökande tillsammans med andra. Naturvetenskap kan beskrivas som allt som finns och händer runt omkring oss. LÄS MER

 4. 4. Att planera för kvalitet : Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Matilda Löfkvist; Emilia Zetterberg Ädel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Löfkvist, M. & Zetterberg Ädel, E. (2017). Att planera för kvalitet – Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. LÄS MER

 5. 5. "Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Jakobsson; Jennifer Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; arbetssätt; tema; projekt; barns inflytande;

  Sammanfattning : I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet förskolan didaktik.

Din email-adress: