Sökning: "ANSER"

Visar resultat 1 - 5 av 12720 uppsatser innehållade ordet ANSER.

 1. 1. Analogier till brottmål och tvistemål i förvaltningsprocessen. En processrättslig studie av när Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar rättegångsbalken i förvaltningsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Zeijlon; [2017-03-27]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen sammanställer och analyserar Högsta förvaltningsdomstolens praxis om brottmålsliknande och tvistemålsliknande förvaltningsmål. I uppsatsen jämförs förvaltningsprocessen med den allmänna processen. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg - Upprustning som ett stadspolitiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnéa Nordström; Mia Taipale; [2017-03-08]
  Nyckelord :gentrifiering; upprustning; stadspolitiskt verktyg; bortträngning; social blandning; medborgardialog;

  Sammanfattning : Upprustningsprocesser har i tidigare forskning visat sig orsaka konsekvenser såsom bortträning bland ursprungsinvånarna. En detaljplan antogs av kommunfullmäktige år 2006 i syfte att göra förändringar i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. ATT ÖVERSÄTTA MULTIMODALA TEXTER. Svårigheter och strategier i en egen översättning av två tyska seriealbum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alice Westlund; [2017-02-28]
  Nyckelord :tyska; Översättning; tecknade serier; funktionsteorier; Die Hure H;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas tecknade serier och vilka utmaningar som uppstår vid översättning av dessa.Det som är unikt med översättning av tecknade serier är att översättaren måste förhålla sig till bådetext och bild. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 5. 5. ”JEG HAR NULL SKYLD I DENNE SAKEN” En studie över Norska skidförbundets kriskommunikation i Therese Johaugs dopningsfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Sasse; [2017-02-14]
  Nyckelord :Ski Federation; Clostebol; anabolic steroids.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 949Nyckelord:Crisis communication, organizational crisis, crisis management, image restoration, apologia, doping, Therese Johaug, NorwegianSki Federation, Clostebol, anabolic steroids.Syfte: Syftet med studien är att undersöka Norska skidförbundets (NSF) kriskommunikation isamband med att Therese Johaug testat positivt för det dopningsklassade preparatetClostebol. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ANSER.

Din email-adress: