Sökning: "ANSER"

Visar resultat 1 - 5 av 13052 uppsatser innehållade ordet ANSER.

 1. 1. Algoritmbaserad handel - En studie om digitaliseringen av marknaden för privat sparande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jim Johansson; Emil mattsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Beroende på individers preferenser så finns det ett flertal alternativ för att placera sina likvida medel, där varje alternativ har både positiva och negativa drag. I Sverige är den vanligaste sparformen fonder. LÄS MER

 2. 2. Trygghet i mötet med vården – Hur vården utifrån ett patientperspektiv kan tillgodose människans behov av trygghet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Ström; Josefine Svensk; [2017-07-03]
  Nyckelord :Trygghet; Trygghetsbehov; Människa; Patient; Bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att känna trygghet i mötet med vården är väsentligt för god vård och är enligthälso- och sjukvårdslagen en av vårdens viktigaste uppgifter. Trygghet kan ses som ettresultat av många samverkande faktorer i sjuksköterskans arbete och från patientensperspektiv finns det många viktiga faktorer att ta hänsyn till i syfte att förmedla trygghet. LÄS MER

 3. 3. Finns det en betalningsvilja hos invånarna i Göteborg som överstiger dagens Va-avgift? En kvantitativ studie genomförd med Contingent Valuation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johanna Burn; Klara Jönsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Betalningsvilja; Contingent valuation; Dricksvatten; Göteborg; Va-avgift;

  Sammanfattning : Invånarna i Göteborg har god tillgång på dricksvatten av bra kvalité, samtidigt som de betalar en av Sveriges lägsta Va-taxor. Göta älv som står för utbudet av ytvattnet, spås vara utsatt för diverse hot till följd av klimatförändringar. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt Anhörigas upplevelse och behov av stöd inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josephine Brevell; Emma Edlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; anhörig; upplevelse; relation; stöd; Palliative care; home nursing; relatives; experience; relation; support;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is defined as care in the end of life and aims to improve the patient's quality of life. The palliative approach is based on a philosophy of care that involves the comprehensive care of the whole person, where the patient is regarded from four different dimensions; physical, mental, social and existential, to satisfy his needs. LÄS MER

 5. 5. Väsentlighetsanalys i praktiken –En kvalitativ fallstudie av ett företag i medicintekniska branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anzhelika Nieielova; Ielyzaveta Iegunova; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhet; rapportering; redovisning; väsentlighet; väsentlighetsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeringen har infört ett lagkrav för hållbarhetsrapportering, därväsentlighetsanalys är en av de centrala processerna. Idag finns det företag som omfattas avlagändringen, men som har bristande kunskaper inom väsentlighetsanalys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ANSER.

Din email-adress: