Sökning: "med 8"

Visar resultat 1 - 5 av 3587 uppsatser innehållade orden med 8.

 1. 1. Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Eric Andersson; Samuel Nirbrant; [2017-10-20]
  Nyckelord :Storsudret; internationella migranter; eldsjälar; socialt engagemang; resiliens;

  Sammanfattning : Storsudret är Gotlands sydligaste del, beläget ca 8 mil från Visby. Platsen har historiskt mycket begränsade erfarenheter vad gäller möte med internationella migranter. Under hösten 2015 anlände nästan 100 flyktingar till ett nystartat flyktingboende. LÄS MER

 2. 2. Att lära för livet: En studie om förståelse, föreställningar och attityder i förhållande till hållbar utveckling bland studenter vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ellen Lagrell; [2017-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det mänskliga samhället står inför en rad stora utmaningar, och i takt med globaliseringen får effekterna av mänsklig aktivitet allt större geografisk spridning. Konsekvenser av vårt handlande är avlägsna i tid och rum, samtidigt som sambanden är mycket komplexa. LÄS MER

 3. 3. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

 4. 4. Friluftslivets omfattning i kommunala översiktsplaner - En fallstudie av Västra Götalands län med utgångspunkt i riksdagens friluftsmål

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Simon Rasmussen; [2017-07-27]
  Nyckelord :friluftsliv; översiktsplaner; friluftsmål; naturturism; tillgänglighet; allemansrätten; landskap;

  Sammanfattning : Utifrån regeringens proposition om framtidens friluftsliv med syfte att ”stödjamänniskors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten ären grund för friluftslivet” har riksdagen formulerat 10 friluftsmål för att förverkligaden ambitionen. Länsstyrelserna ansvarar i sin tur för den regionala samordningenoch vägledningen gentemot kommunerna när det gäller genomförandet av de friluftspolitiskamålen. LÄS MER

 5. 5. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på rådgivningstjänster förvärvade i samband med aktieöverlåtelser. En rättsfråga vars utveckling i praxis skett på bekostnad av förutsebarheten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gina Hedin; [2017-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avdragsrättens huvudregel i art. 168 i mervärdesskattedirektivet och 8 kap. 3§ 1 st. ML stadgar att avdrag medges för förvärv som hänförs till mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet med 8.

Din email-adress: