Sökning: "if i"

Visar resultat 1 - 5 av 20730 uppsatser innehållade orden if i.

 1. 1. Allvarligt Blod - en studie av menstruation i Tanach och Talmud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Joanna Rubio; [2017-08-15]
  Nyckelord :Women; Menstruation; Niddah; Ritual uncleanness; Purity; Mishna; Talmud; Midrash; Tabu; Holy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the menstrual regulations and taboos for women in early Judaism, and what purpose they had. The general and most common perception connected to corporal fluids is that they are pollutive and impure, that is an observation can be rather insufficient. LÄS MER

 2. 2. RISK, KOSTNAD OCH DATAINSAMLING En cost-benefit-analys av abortstatistik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Withalisson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Big Data; Swedish abortion statistics; risk theory; cost-benefit analysis;

  Sammanfattning : With the recent upswing of using Big Data there is a growing discussion going on whether or not one should in fact use Big Data and, if so, when it is ethical to use and how it affects theintegrity of the individual whose information is collected. This normative bachelor’s thesisexplores the risk taken on the integrity of the individual in the case of spread informationcollected by using Big Data, as well as the cost of not using it applied on the case of abortionstatistics in Sweden. LÄS MER

 3. 3. F-ORDET I UTRIKESPOLITIKEN En jämförelse av nuvarande deklarerad feministisk utrikespolitik med tidigare regeringars utrikespolitik.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Blomqvist; [2017-08-09]
  Nyckelord :Feminism; Feministisk utrikespolitik; Realism;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis aim to compare the Swedish foreign policy after its declaration of being feminist with previous governments. Based on the theoretical framework of feminist theory and realism, in International Relations, this thesis will identify ideas and the potential change from this new declaration of a more feminist agenda. LÄS MER

 4. 4. Interorganizational management in the service sector: A case study of how freight organizations manage interorganizational relationships

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Robert Filipsson; Naeem Tahir; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskor på vårdavdelningar uppfattar samarbetet med mobila intensivvårdsgruppen – En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida R Almgren; Moa Långmo; [2017-08-09]
  Nyckelord :Bemötande; mobil intensivvårdsgrupp; samarbete; sjuksköterska; yrkeserfarenhet; Attitude; collaboration; medical emergency team; nurse; work-experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mobila intensivvårdsgrupper (MIG) har funnits runt om i världen sedan 1990-talet. Forskning har visat att en stor del av MIG:s funktion är bedside-undervisning och kompetensöverföring till sjuksköterskor på vårdavdelningar. För att detta ska fungera är det viktigt att samarbetet mellan MIG och vårdavdelningar fungerar väl. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet if i.

Din email-adress: