Sökning: "if i"

Visar resultat 1 - 5 av 21706 uppsatser innehållade orden if i.

 1. 1. Exploring classical expression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Anna Thunström; [2017-11-21]
  Nyckelord :classical singing; exploring; expression; interpretation;

  Sammanfattning : My purpose with this thesis is to compare which similarities and differences there are between the work of two pedagogues at Guildhall School of Music and Drama (GSMD) and The Academy of Music and Drama (AMD). I want to elucidate which methods my chosen pedagogues use when they work with classical singers from an acting point of view and stimulate the discussion about how two, apparently separate, art forms can blend together. LÄS MER

 2. 2. BESÖKARES MENINGSSKAPANDE PÅ VÄRLDSKULTURMUSEET - Förhållandet mellan besökare, tema och föremål i utställningen Korsvägar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Berntson; [2017-11-17]
  Nyckelord :museum; exhibition; meaning-making; visitor study; objecthood;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to study the exhibition Korsvägar at the Museum of World Culture and with a visitor-perspective see how the theme and objects of theexhibition take form for the visitors. To study this I am using different concepts andespecially re-socialization of objects at museums. LÄS MER

 3. 3. På Lafferkurvans Sluttning - En ekonometrisk studie av vilken den pekuniära effekten är av förändringar i svenska kommuners skattesatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Stener; Tom Wintenstråle; [2017-10-31]
  Nyckelord :Nationalekonomi; Sverige; offentlig ekonomi; Kommunala skatter; Lafferkurvan; skatter; skattesatser; Economics; Sweden; public economy; Municipal taxes; Laffer curve; taxes; tax rates;

  Sammanfattning : Using comprehensive data from 286 municipalities in Sweden, attention is focused on examining the connection between tax rates and public revenues. By means of a quadratic model adjusted to control for fixed effects, an attempt is made to estimate the Laffer curve and to asses if the recent decades’ increases in tax rates has brought Sweden to the slippery slope side of the curve. LÄS MER

 4. 4. Stavspån. Hur utformningen av bleket påverkar vattenavrinningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :David Gustafsson; [2017-10-11]
  Nyckelord :wooden shingle; shakes; traditional roofing; cleft shingles; surface water runoff; shingled roof; stavspån; kyrkspån; spåntak; takbeklädnad; vattenavrinning; bleke; form;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2017.... LÄS MER

 5. 5. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet if i.

Din email-adress: