Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 2. 2. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. "Jag upplever.. att de själva valt om man väljer att inte vara med" : En studie om huruvida pedagogers beskrivningar av barns sociala samspel visar på förekomst av mobbning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Norberg; [2017]
  Nyckelord :Socialt sampel; inkludering; exkludering; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Studien gäller barns sociala samspel med inriktning mot mobbning. Det berör också pedagogernas arbetssätt och roll kring barns sociala samspel. Syftet med studien är att utifrån pedagogers beskrivningar av barns sociala samspel urskilja om det sker uteslutningar som kan liknas vid mobbning. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Eklind; [2017]
  Nyckelord :Konflikthantering; Ledarskap; Mobbning; Relationer;

  Sammanfattning : Abstract Kristofer Eklind (2017), Erfarenheter av konflikthantering. Lärarutbildningen Barn- och ungdomsvetenskap, Malmö högskola 210 hp. Syfte och frågeställningar Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur pedagoger arbetar med konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Vem duschar? : En kvantitativ studie om vilka elever i årskurs 9 som duschar efter lektioner i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Sundström; [2017]
  Nyckelord :dusch; skoldusch; omklädningsrum; ombyte; hygien; mobbning; kränkning; idrott; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studie vill undersoka varfor/varfor inte elever vill duscha i omkladningsrummet efter lektionerna i idrott och halsa. Fragestallningarna blir saledes: Hur stor andel av eleverna i arskurs nio duschar efter lektionerna i idrott och halsa? Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers vanor av fysisk aktivitet? Duschar lagidrottare efter lektionerna i idrott och halsa i storre utstrackning an andra som ar fysiskt aktiva? Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers installning till amnet? Skiljer sig duschvanorna efter lektionerna i idrott och halsa mellan konen? Metod Med en enkatundersokning fick arskurs nio-elever fran tva skolor svara pa fragor kring fysisk aktivitet i och utanfor skolan samt upplevelsen av omkladningsrummet, genom att kryssa for det alternativ de ansag passa in bast pa dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet frågeställningar mobbning.

Din email-adress: