Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Resursavvikelser vid VAutbyggnadiomvandlingsområden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Per Pettersson; Henrik Tengberg; [2018]
  Nyckelord :Framdrift; Markbarbeten; Efterkalkyl; Verksamhetsområde;

  Sammanfattning : JVAB är en byggentreprenör med inriktning på VA-entreprenader. Företaget har utfört ett flertalutbyggnader av det kommunala VA-nätet till omvandlingsområden. Dessa projekt har visat sig svåraatt kalkylmässigt uppskatta utefter verklig tid- och resursåtgång. LÄS MER

 2. 2. Feature Analysis in Online Signature Verification on Digital Whiteboard : An analysis on the performance of handwritten signature authentication using local and global features with Hidden Markov models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Simon Olander Sahlén; [2018]
  Nyckelord :signature; machine learning; hmm; online; verification; hidden markov model; whiteboard; wall; wallrite; hand written; written;

  Sammanfattning : The usage of signatures for authentication is widely accepted, and remains one of the most familiar biometric in our society. Efforts to digitalise and automate the verification of these signatures are hot topics in the field of Machine Learning, and a plethora of different tools and methods have been developed and adapted for this purpose. LÄS MER

 3. 3. Evaluation Analysis of the UV-detector on the Mini-EUSO Space Telescope

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Matej Lukanovic; [2018]
  Nyckelord :Mini-EUSO; EUSO; Space Telescope;

  Sammanfattning : Extragalactic charged particles, each with energies rising up to and beyond 1 Joule, have been studied for almost a century. Yet, no precise evidence have proven to show where they might originate from as their energy levels rise above the current familiar acceleration sources in outer space. LÄS MER

 4. 4. Women’s role in Peace Processes : A comparative study of women’s participation in the peace processes in Africa and Western Asia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linda Olofsson; [2018]
  Nyckelord :women; peace agreements; peacebuilding; agents of change; gender roles;

  Sammanfattning : With the implementation of UNSC Resolution 1325 the role women play for peace and security was affirmed. Since the implementation of the resolution, almost two decades ago, more than 400 peace agreements has been signed. Since then one can assume much has happened regarding women and their role in the peace process. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av standard EN 1793–6:2012 för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andrea Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :EN 1793-6:2012; noise; noise barriers; road traffic noise reducing devices; sound insulation; sound insulation index; sound reduction; Buller; bullerskyddsskärmar; EN 1793–6:2012; ljudisolering; ljudisoleringsindex; ljudreducerande enheter; ljudreduktion;

  Sammanfattning : Bullerskyddsskärmar används för att reducera buller från väg- och spårtrafik. Syftet med examensarbetet var att utvärdera standard EN 1793–6:2012, en mätmetod för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ med avseende på ljudisoleringen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet as 400.

Din email-adress: