Sökning: "as 400"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden as 400.

 1. 1. Impact of hardwood black liquor addition on the chemical and physical properties of kraftliner - a lab study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Fredrika Sundvall; [2017]
  Nyckelord :Hardwood black liquor; Xylan; Kraft pulping; Black liquor.;

  Sammanfattning : Kraft pulping, also known as sulphate pulping is a complex process where the wood components are liberated from each other facilitated by chemical reactions. During the pulping process some dissolved and degraded compounds end up together with the spent cooking chemicals in the black liquor. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskeledd patientutbildning förastma och kronisk obstruktiv lungsjukdom –metoder och effekter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Primary care; Nurse; Education; Effects; COPD; Primärvård; Distriktssköterska; Utbildning; KOL;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis har mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL fastställs genom mätning av andningsvolymen på en astma- och KOL-mottagning ledd av en distriktssköterska med en specialistutbildning avseende astma och KOL från vilken fortsatt vård och uppföljning sedan utgår. LÄS MER

 3. 3. Student, dotter och eskort : om prostituerade kvinnors identitetsskapande på internet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Hegelund; [2017]
  Nyckelord :prostitution; sweden; internet; identity; blogs; online identety; identety creation; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Student, daughter and prostitute - prostituted women creating their identeties online This study aims to understand how identity and the construction of identity occurs, the basis being online blogs written by women who sell, or have sold sexual favours. It aims to create an understanding of how women in their blogs define sexwork and define their identeties as “women who sell sex”. LÄS MER

 4. 4. Berikande möten : Barnmorskors upplevelser i mötet med Intrauterin fosterdöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berdén; Lovisa Englén; [2017]
  Nyckelord :Intrauterine Fetal Death; midwife; experience; meetings; feelings; caring; relation; intrauterin fosterdöd; barnmorska; upplevelse; möten; känslor; vårdande; relation;

  Sammanfattning : Intrauterin fosterdöd (IUFD) definieras som ett barn som, efter 22 fullgångna graviditetsveckor, efter framfödandet inte visar några livstecken. Det drabbar drygt 400 barn i Sverige årligen. Enligt tidigare forskning har barnmorskan en viktig roll i att förbereda föräldrarna samt underlätta deras första möte med sitt döda barn. LÄS MER

 5. 5. Zero Waste within the food sector and an evaluation of the package-free distribution of two different food products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Vilhelm Sjölund; [2017]
  Nyckelord :zero waste; package free; life cycle assessment; food waste; oats; rapeseed oil; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates the zero-waste concept applied to the food industry, and how the environmental impact differs between a package-free scenario found at a specialised Danish retail-store and a conventional scenario, using two reference products typically found in normal retail stores in Sweden. In the Danish store, the oats are sold in gravity dispensers, and the rapeseed oil is sold in glass bottles intended to be brought back to the store by the consumer to be cleaned and reused. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet as 400.

Din email-adress: