Sökning: "valda"

Visar resultat 1 - 5 av 2796 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 1. Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tejashavi Patel; Marcos Gordón; [2017-05-19]
  Nyckelord :Kommunikation; röntgensjuksköterska; patient; multikulturell; språkbarriärer; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. LÄS MER

 2. 2. MOTIVATION I MATEMATIKINLÄRNING HOS SVENSKA GRUNDSKOLEELEVER: En analys av arton svenska studier skrivna mellan år 2005 och 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Maryia Zhaunerchyk; Irina Ramkhen; [2017-05-05]
  Nyckelord :Motivation; grundskola; matematik; matematikdidaktik; forskningsläge; avhandling; examensarbete; analys;

  Sammanfattning : Syfte: Med vår studie vill vi undersöka forsknings- och kunskapsläget i Sverige vadgäller motivation för matematik hos grundskoleelever.Teori: I uppsatsen undersöker vi hur viktig skolmatematiken är och vilken roll spelarmotivation för en lyckad inlärning av grundskoleelever. LÄS MER

 3. 3. Den kvinnliga ledaren på film – en reproduktion av mannen?En studie där kvinnlig ledarskapsteori används för att analysera varför framgångsrika kvinnliga ledare på film är framgångsrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jolene Eklund; Julia Granström; [2017-03-08]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnligt ledarskap; kvinnlig ledarskapsteori; porträtteringar i film; könsföreställningar;

  Sammanfattning : När man ämnat undersöka kvinnligt ledarskap, är porträtteringar av den kvinnligaledaren på film ett tämligen outforskat område. Då porträtteringar i film leder tillsocialisering av könsföreställningar, är det essentiellt att undersöka hur det kvinnligaledarskapet porträtteras på film. LÄS MER

 4. 4. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 5. 5. Vägen till läkemedelsföljsamhet – Sjuksköterskans insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nelly Johansson; Rebecca Nolin; [2017-02-13]
  Nyckelord :Medication compliance; Medication adherence; Cardiovascular disease; beliefs; education; nursing role;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hela 12 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av hjärt- ochkärlsjukdom vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Hälften av patienterna i dennasjukdomsgrupp är inte följsamma till sina ordinerade läkemedel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet valda.

Din email-adress: