Sökning: "valda"

Visar resultat 1 - 5 av 2937 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 1. Utveckling av Job Crafting - En studie av lärprocesser i ett rekryteringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Emebring; [2017-07-10]
  Nyckelord :erfarenhet; job crafting; lärande; motivation; talent management; ; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka på vilket sätt individer lär sig nya sätt att hantera och forma sitt arbete. Studien syftar vidare till att studera hur lärprocesser i team påverkar utvecklingen framåt, samt hur förutsättningar inom organisationen influerar på lärande hos individer och team. LÄS MER

 2. 2. ”JAG UPPLEVER MIG STRESSAD PÅ MIN ARBETSPLATS” En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön relaterat till stress inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Karlsson; Malin Olin; [2017-07-05]
  Nyckelord :Psykosocialarbetsmiljö; Krav-kontroll-stödmodellen; Socialtjänsten; Arbetsrelaterad stress.;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress har under lång period varit ett välutforskat fenomen. Forskningenhar delvis genererat en konstruktion av den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd somäven tillämpades i studiens. LÄS MER

 3. 3. Vad sa du? En litteraturöversikt över sjuksköterskans kommunikation utifrån användandet av CRM inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Jonsson; Sandra Järventausta; [2017-07-03]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Teamwork; Kommunikation; Sjuksköterska; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom akutsjukvåden förekommer många olika sorters former av kommunikationsom en sjuksköterska behöver kunna hantera. Kommunikationsfel uppstår många gånger påakutmottagningar när stress, personalbrist, stökig arbetsmiljö och otillräcklig tid blir en del avsjuksköterskans arbetsdag. LÄS MER

 4. 4. Tills döden skiljer oss åt Anhörigas upplevelse och behov av stöd inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josephine Brevell; Emma Edlund; [2017-06-30]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; anhörig; upplevelse; relation; stöd; Palliative care; home nursing; relatives; experience; relation; support;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is defined as care in the end of life and aims to improve the patient's quality of life. The palliative approach is based on a philosophy of care that involves the comprehensive care of the whole person, where the patient is regarded from four different dimensions; physical, mental, social and existential, to satisfy his needs. LÄS MER

 5. 5. Myresjöhusmålet, vårdslöshetsbedömningar och ansvaret som åvilar aktörer som projekterar byggkonstruktioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Domslutet i NJA 2015 s. 1040 överraskade många aktörer inom byggbranschen, då en entreprenör ansågs ha agerat vårdslöst när han använt sig av en byggmetod, som vid tidpunkten för uppdragets genomförande ansågs fackmässig, men som senare visade sig vara direkt olämplig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet valda.

Din email-adress: