Sökning: "valda"

Visar resultat 1 - 5 av 2751 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 1. Den kvinnliga ledaren på film – en reproduktion av mannen?En studie där kvinnlig ledarskapsteori används för att analysera varför framgångsrika kvinnliga ledare på film är framgångsrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jolene Eklund; Julia Granström; [2017-03-08]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnligt ledarskap; kvinnlig ledarskapsteori; porträtteringar i film; könsföreställningar;

  Sammanfattning : När man ämnat undersöka kvinnligt ledarskap, är porträtteringar av den kvinnligaledaren på film ett tämligen outforskat område. Då porträtteringar i film leder tillsocialisering av könsföreställningar, är det essentiellt att undersöka hur det kvinnligaledarskapet porträtteras på film. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. Vägen till läkemedelsföljsamhet – Sjuksköterskans insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nelly Johansson; Rebecca Nolin; [2017-02-13]
  Nyckelord :Medication compliance; Medication adherence; Cardiovascular disease; beliefs; education; nursing role;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hela 12 procent av den svenska befolkningen lider av någon form av hjärt- ochkärlsjukdom vilket gör det till en av våra stora folksjukdomar. Hälften av patienterna i dennasjukdomsgrupp är inte följsamma till sina ordinerade läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 5. 5. Valet mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Björklund; Henric Fransson; [2017-01-26]
  Nyckelord :K2; K3; revisor; subjektivitet; val av regelverk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med införandet av Bokföringsnämndens K-regelverk, K2 och K3, har mindre företag möjlighet att välja mellan dessa två och dess för- och nackdelar. Med grund i detta finns det flera faktorer som spelar en roll i vilket regelverk ett företag använder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet valda.

Din email-adress: