Sökning: "modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 861 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 1. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 2. 2. Det mångkulturella och tvåspråkiga klassrummet. : En komparativ analysstudie av åtta vetenskapligt granskade artiklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Per Johansson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Lärare; Mångkultur; Språk; Undervisning.;

  Sammanfattning : Jag ser att vårt samhälle kliver in i en era av en tydligare globalisering och ett mångkulturellt samhälle där vi behöver gå ifrån vårt monokulturalistiska synsätt och se mångkulturen som en framgång och en resurs. Att se mångkulturen som en resurs kan ibland ses som en utopi snarare än en reell framtid, vår uppgift som lärare är tydlig när det kommer till inkludering och att låta alla elever ha rätt till en jämlik skolgång. LÄS MER

 3. 3. Modersmålet som stöttning för nyanlända elever i en förberedelseklass : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faiza Ahmed; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; kodväxling; nyanlända; förberedelseklass; språkutveckling;

  Sammanfattning : The Aim of this study is to examine how newly arrived Somali students use their mother tongue as a method of support for the students to comprehend the Swedish language in a preparation class. The conclusion of my study originates from three key questions:  How do the students use their mother tongue as a method of support in a preparation class?In which situations (with who and when) do they use their mother tongue as a method of support?Which resources do the students use to support them with their mother tongue?To conduct the study I have used the qualitative method called participant observation. LÄS MER

 4. 4. "karékla betyder stol på svenska..." : En studie om pedagogers arbete med språkutveckling hos tvåspråkiga barn i mångkulturella förskolor.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Margreth Brunell; Anette Gåredfelt; [2017]
  Nyckelord :Mångkulturell; tvåspråkighet; språkutveckling; enspråkighet; modersmål;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language development in multicultural preschools. The study included the following research questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their language development; 2. LÄS MER

 5. 5. iPad en kommunikationsbrygga till inkludering? – En studie om ett Skoldatateks insatser kring nyanlända elever

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Camilla Lindskog; Helen Pettersson; [2016-09-15]
  Nyckelord :Skoldatatek; nyanlända elever; skolutveckling; digitala verktyg; iPad; inkludering; kommunikation; undervisning; likvärdighet; pedagoger;

  Sammanfattning : Receiving newly arrived pupils who do not speak Swedish have become an increasingly common task in Swedish schools. It is critical that the first meeting with the Swedish school will be a positive experience in order to facilitate a successful start in the education system. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: