Sökning: "modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 875 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 1. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisnings betydelse för tvåspråkiga elevers lärande i skolan en kvalitativ studie om tvåspråkiga elevers lärande och modersmåls påverkan i årkurs 5 -6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Zozan Abdulkarim; Hana Omar; [2017-02-15]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål och förstaspråk; identitet; andraspråk; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet bakom vår studie är att undersöka hur andraspråkiga elevers prestationer i skolämnen förknippas med och påverkas av deltagandet i modersmålsundervisning. Det vill säga hur eleverna delaktighet och arbete i det första språket påverkar elevernas prestationer, utveckling och eventuella förbättring av kunskaper i skolämnen. LÄS MER

 3. 3. Modersmål i förskolan : En intervjustudie om förskollärares arbete med modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Angelica Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsstöd; läroplansmål; metoder; förskola; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även skriven i skollagen. LÄS MER

 4. 4. Det mångkulturella och tvåspråkiga klassrummet. : En komparativ analysstudie av åtta vetenskapligt granskade artiklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Per Johansson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Lärare; Mångkultur; Språk; Undervisning.;

  Sammanfattning : Jag ser att vårt samhälle kliver in i en era av en tydligare globalisering och ett mångkulturellt samhälle där vi behöver gå ifrån vårt monokulturalistiska synsätt och se mångkulturen som en framgång och en resurs. Att se mångkulturen som en resurs kan ibland ses som en utopi snarare än en reell framtid, vår uppgift som lärare är tydlig när det kommer till inkludering och att låta alla elever ha rätt till en jämlik skolgång. LÄS MER

 5. 5. Det kontrastiva perspektivet imodersmålsundervisningen : Modersmålslärares uppfattningar och tillämpningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marina Reis; [2017]
  Nyckelord :kontrastivt perspektiv; modersmål; svenska; modersmålsundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : This study is about contrastive analysis in mother tongue teaching in Sweden. Contrastive analysis between mother tongue and Swedish is part of the Swedish syllabus for the school subject mother tongue and is therefore a pertinent subject to be investigated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet modersmål.

Din email-adress: