Sökning: "Green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Green marketing.

 1. 1. Gröna märkningar som kommunikationsverktyg : En kvalitativ studie ur företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marie Kristina Carlsson; Sofia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; green communication; green marketing communication; green consumption; green product; green labelling; green labels; certified green labels; csr; corporate social responsibility; sustainability; Grön kommunikation; grön marknadskommunikation; grön marknadsföring; grön konsumtion; grön produkt; hållbarhetsmärkning; miljömärkning; certifiering; csr; corporate social responsibility; csr-initiativ; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of certified green labelling together with green labelling created by companies themselves, as a tool within green marketing communication to create credibility for green products. A focus has been placed on department stores within the retail sector. LÄS MER

 2. 2. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

 3. 3. Försäljning av begagnade produkter som en del av en cirkulär resurshantering. En studie av hur aktörer på andrahandsmarknaden förmedlar sitt koncept till kunder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Grundtman; [2017]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; begagnat; second hand; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today’s linear economy with a production and consumption pattern based on a take-make-waste principle puts a large pressure on the planet’s environmental boundaries. To achieve a sustainable development a more resource-efficient and waste-reduced system must be developed. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters uppfattning av hållbarhetsmärkningar i dagligvaruhandeln : Hur köpbeslutet påverkas

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Ackelid; Gabriella Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Sustainable labelling; eco-labelling; green labelling; green marketing; buying behaviour; buying decision; consumer motivation;

  Sammanfattning : Hållbarhet är en stark faktor som påverkar både konsumenter och företag i växande utsträckning. Att medvetet konsumera i enlighet med hållbara riktlinjer ligger i många konsumenters intresse, och företag utvecklar kontinuerligt strategier för att bemöta konsumentbehov och höja sin försäljning. LÄS MER

 5. 5. Skräddarsydd kommunikation : Hur miljövänliga transporter bör kommuniceras enligt e-handelskonsumenten.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Carlsson; Grahn Selma; [2017]
  Nyckelord :Communication; format; incentives; obstacles; e-commerce; ecommerce consumer; environmentally friendly transportation; green marketing; sustainability; Kommunikation; format; drivkrafter; hinder; e-handel; e-handelskonsument; miljövänligare transporter; grön marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Handel via internet har vuxit i rekordfart vilket har lett till fler hemleveranser och därmed fler transporter. Samtidigt ökar behovet av att minska konsumtionens klimatpåverkan. Symboler har varit ett frekvent använt verktyg för att förmedla produkters miljöpåverkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Green marketing.

Din email-adress: