Sökning: "Green marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Green marketing.

 1. 1. Gröna märkningar som kommunikationsverktyg : En kvalitativ studie ur företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marie Kristina Carlsson; Sofia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; green communication; green marketing communication; green consumption; green product; green labelling; green labels; certified green labels; csr; corporate social responsibility; sustainability; Grön kommunikation; grön marknadskommunikation; grön marknadsföring; grön konsumtion; grön produkt; hållbarhetsmärkning; miljömärkning; certifiering; csr; corporate social responsibility; csr-initiativ; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of certified green labelling together with green labelling created by companies themselves, as a tool within green marketing communication to create credibility for green products. A focus has been placed on department stores within the retail sector. LÄS MER

 2. 2. Predicting Customer Churn Rate in the iGaming Industry using Supervised Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Lovisa Grönros; Ida Janér; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mr Green is one of the leading online game providers in the European market. Their mission is to o˙er entertainment and a superior user experience to their customers. LÄS MER

 3. 3. Aligning CSR Values to change Corporate Social Behavior : Utilizing Management Control Systems to create Shared Values

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lotta Mannonen; Aleksi Ojala; Martinus Vorstenbosch; [2018]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Behavior; Organizational Culture; Shared Values; MCS.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how explicit CSR values are implemented in the organizational culture of companies through MCS. The focus is on which elements of MCS affect the tacit CSR values of employees, so that employee and corporate values can be aligned. LÄS MER

 4. 4. Determinants affecting the intention to buy green clothing products : A quantitative study on Swedish millennials

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :William Henriksson; Sandra Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Clothing Products; Green Consumer Behavior; Swedish Millennials; Green Gap;

  Sammanfattning : Background: The clothing industry is guilty of environmental destruction, at the same time consumers and more specifically Swedish millennials have shown increasing concern for the environment. Those favorable environmental attitudes and concerns has however in some green contexts shown to not affect the intention to buy green products which might suggest that there exists a so-called attitude-intention gap. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Green marketing.

Din email-adress: