Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Ambjörnsson; Max Lindgren; [2017-06-13]
  Nyckelord :hazel; biodiversity; intangible cultural heritage; environmental management; long-horned beetles; hassel; biologisk mångfald; immateriellt kulturarv; naturvård; långhorniga skalbaggar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård, 15 hp, 2017.... LÄS MER

 2. 2. The compromises of rewilding : reconciling nature and humans in the wilderness

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Rouet-Leduc; [2017]
  Nyckelord :rewilding; environmental aesthetics; wilderness; animals; value of nature; Sámi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how rewilding has emerged as a new alternative to classic nature conservation to reconcile humans with wild nature. The study will explore what are the compromises required for rewilding in a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Japans demografiska utmaning : Den åldrande befolkningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Ezatinia; [2017]
  Nyckelord :Japan; aging; demographics; economic growth; human capital; age structure; labour; solow; Japan; åldrande; demografi; tillväxt; humankapital; åldersstruktur; arbetskraft; sysselsättningsgrad; solow;

  Sammanfattning : Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka faktorer som kan dämpa dessa effekter. LÄS MER

 4. 4. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Ines Prieto; [2017]
  Nyckelord :elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Sammanfattning : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. LÄS MER

 5. 5. Specialoperation som begrepp : Skiljer sig definitionen beroende på vilket lands operationer som studerats?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Mine Bulus; [2017]
  Nyckelord :Specialoperation; specialförband; definition; begreppsförvirring; Harry Yarger;

  Sammanfattning : Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the art of war, the scientific study in this subject is not extensive. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lands.

Din email-adress: