Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. Renbete på vintermarker. Natur och kultur i Sápmi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sophia Örndahl; [2018-05-29]
  Nyckelord :reindeer grazing lands; lichen; reindeer pasture; habitat variation; reindeer herding; cultural heritage; intangible cultural heritage; nature values; forestry; conflict of interest; Sápmi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 2. 2. ATT PLANERA ETT SAMARBETE MELLAN FÖRSVARSMAKTER : -Förutsättningar förfinsk-svenska samarbetet ur ett logistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Magnus Lyckfjäll; Peter Rönnlund; [2018]
  Nyckelord :Finnish-Swedish cooperation; FISE; logistics; interoperability; organization.; Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö; FISE; puolustuslogistiikka; yhteentoimivuus; organisaatio; Finskt-svenskt samarbete; FISE; logistik; interoperabilitet; organisation;

  Sammanfattning : Det militära samarbetet, FISE mellan Sverige och Finland påbörjades efter politiskt beslut 2014. Samarbetet har succesivt växt fram, dels genom politiska beslut och dels genom förslag från respektive lands försvarsmakter. LÄS MER

 3. 3. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 4. 4. Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination? : A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Höglund Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Free; Prior and Informed Consent FPIC ; freedom; self-determination; indigenous rights; resource extraction; lithium mining; Argentina;

  Sammanfattning : Over the last decades the struggle for indigenous rights has accomplished great achievements within international law. In relation to development projects and resource extraction on indigenous lands, the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has gained increased recognition and is today expressed as an important instrument to realize indigenous peoples’ right to self-determination. LÄS MER

 5. 5. Demokratifostran i skolans styrdokument – då, nu &i framtiden? : En jämförande studie av demokratifostran i de svenskastyrdokumenten Skolkommissionen 1946 och Lgr11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Elin Scott; [2018]
  Nyckelord :Skolutveckling; Värdegrund; Demokrati; Fostran; Skolkommission; Lgr11;

  Sammanfattning : Results in this study appears to show that the moral curriculum of the swedish school, from 1946 to 2011, has contributed to increasing equality between men and woman, the possibilities for self-realization, civics knowledge and choice of profession at the same time as it has participated in creating old and new form of exclusion/alienation. The conclusions lands in the advocacy of regaining the neutrality requirements in the moral curriculum of swedish schools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lands.

Din email-adress: