Sökning: "lands"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet lands.

 1. 1. Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination? : A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Höglund Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Free; Prior and Informed Consent FPIC ; freedom; self-determination; indigenous rights; resource extraction; lithium mining; Argentina;

  Sammanfattning : Over the last decades the struggle for indigenous rights has accomplished great achievements within international law. In relation to development projects and resource extraction on indigenous lands, the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has gained increased recognition and is today expressed as an important instrument to realize indigenous peoples’ right to self-determination. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; [2018]
  Nyckelord :Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. LÄS MER

 3. 3. Hälsans betydelse : Gymnasielärares syn på begreppet hälsa och hur de anser att det påverkar undervisningen inom idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Lamberg; William Svensson; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplan; hälsa; fysisk aktivitet; lärare;

  Sammanfattning : Lärare i idrott och hälsa upplever viss osäkerhet kring styrdokument eftersom centrala begrepp som exempelvis hälsa framkommer med brett tolkningsutrymme. Den här studien fokuserar därmed på gymnasielärare i idrott och hälsa (IDH) och deras syn på begreppet hälsa och dess betydelse för deras undervisning. LÄS MER

 4. 4. Land Grabbing : Media discourses on land acquisition in India and by India

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shiva Shourie; [2018]
  Nyckelord :Land; government; people; media; India; Ethiopia;

  Sammanfattning : To this day, land is a source of survival for billions of people around the globe. However, industrialization and the rush for natural resources has immensely commodified land. LÄS MER

 5. 5. Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Ambjörnsson; Max Lindgren; [2017-06-13]
  Nyckelord :hazel; biodiversity; intangible cultural heritage; environmental management; long-horned beetles; hassel; biologisk mångfald; immateriellt kulturarv; naturvård; långhorniga skalbaggar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård, 15 hp, 2017.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lands.

Din email-adress: