Sökning: "Technology and Engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 7986 uppsatser innehållade orden Technology and Engineering.

 1. 1. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2019]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. Gamification - En studie om motivation i fitnessappar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Måns Dahlström; Ellen Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Self-Determination theory; Motivation; Fitnessapplikationer; Belöningar; Utmaningar; Spelelement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien ämnar förstå hur användare motiveras till att gå med i utmaningar som ger en ekonomisk belöning, detta utforskas med en kvantitativ undersökning av användare i fitnessappar. Undersökningen har utförts genom att konkretisera forskningsfrågan utifrån vår undersökningsmodell som hanterar spelelement; ekonomiska belöningar och utmaningar, SDT; hur inre och yttre motivationsfaktorer kan påverka en individs motivation till att utföra en utmaning samt SCT; hur individer motiveras genom social jämförelse. LÄS MER

 3. 3. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 4. 4. Development of techniques for measuring the mobility of knee joints in children with Cerebral Palsy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nadia Wåhlin; Louise Wrange; [2018]
  Nyckelord :Range of motion; Cerebral Palsy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy, commonly referred to as CP, is a neurological disorder that results in loss or impairment of motor function, which affects body movement, muscle control, muscle coordination and balance. In Sweden, about 200 children are diagnosed with Cerebral Palsy every year and the disorder can cause imbalances between the muscles. LÄS MER

 5. 5. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Technology and Engineering.

Din email-adress: