Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER

 2. 2. En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Johansson; Eva Andersen Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; barnpsykiatri; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. LÄS MER

 3. 3. Kommunalt lag- och domstolstrots : Redogörelse för möjliga sanktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Heed; Vendela Länström; [2017]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommun; Kommunallag; lagtrots; domstolstrots; sanktion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddslag i djurens eller människans intresse? - En analys av förslag till ny djurskyddslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Hansson Ganslandt; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; förvaltningsrätt; straffrätt; djurskyddslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2011, a report was handed to the government of that time with a proposal for a new law on animal protection, but still, six years later, only a few reforms have been passed. The purpose of this essay is to examine what perspectives on animal rights have formed the law-making process to several suggestions on reforms of the law on animal protection. LÄS MER

 5. 5. Jag vill ha ett riktigt jobb, precis som alla andra : En kvalitativ intervjustudie om hur unga med intellektuell funktionsnedsättning förbereds inför arbete och sysselsättning efter gymnasiesärskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Fredriksson; Erika Brinkesjö; [2017]
  Nyckelord :social arbete; Sverige; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; nationellt program; handlingsutrymme; förberedelse;

  Sammanfattning : Forskning visar att individer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med andra ungdomar, vilket gör att det behövs särskilda insatser för att ge dessa individer utbildning eller arbete. Regeringen bedömer att övergången från skola till arbetsliv är betydelsefull för möjligheten till kommande långsiktig etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringen arbete.

Din email-adress: