Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning av vård och omsorg : ur mellanchefernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Khaldoun Younis-Khalid; [2018]
  Nyckelord :styrning; vård och omsorg; tillit; offentlig; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svensk vård och omsorg präglats av ett marknadsinriktat tankesätt med starka inslag av målstyrning, kostnadskontroll och utvärderingsarbete. Forskningen har länge diskuterat problemen och riskerna med denna typ av styrning och pekar bland annat på att den medicinska professionen har en omfattande administrativ börda och att de i hög utsträckning detaljstyrs, vilket påverkar arbetsmiljön och i slutändan kvaliteten på vården till patienterna. LÄS MER

 2. 2. Införande av BK4 : Bärighetsberäkning av balkbro med lång spännvidd

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Solevind; Linn Solevind; [2017]
  Nyckelord :Beam bridge; BK4; Bridge classification; Capacity calculation; Capacity calculation; Balkbro; BK4; Broklassning; Bärighetsberäkning; Bärighetsberäkningsmall;

  Sammanfattning : Regeringen har på förslag att införa en ny bärighetsklass för det svenska vägnätet. Den föreslagna bärighetsklassen får beteckningen BK4 och innebär att maximal bruttovikt för lastbilar ökas från nuvarande 64 ton till 74 ton. LÄS MER

 3. 3. Hur spelar man pingis på samiska? : En studie i samiskt perspektiv i undervisningen på sameskolorna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sjaunja Persson; [2017]
  Nyckelord :sameskola; Sameskolstyrelsen; samisk kultur; samisk undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på sameskolorna i Sverige tolkar det samiska perspektivet samt hur de menar att de omsätter direktiven kring samiskt perspektiv i det dagliga arbetet. Samekolorna har, av regeringen, fått i uppdrag att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan cirkulär ekonomi och delningsekonomi - En studie angående hur SOU 2017:22 och SOU 2017:26 förhåller sig till båda koncepten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Thomas Bademo; [2017]
  Nyckelord :circular economy; sharing economy; sustainable business models; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : After the economic crisis that shook large parts of the EU in the end of the 2000, a new paradigm has emerged that encourage new sustainable business models. Two concepts that has occurred in recent times are circular economy and sharing economy. LÄS MER

 5. 5. Civilsamhällets regionala förutsättningar som samhällsaktör : Institutionalisering av en ny samhällsroll?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Civilsamhället; ideella organisationer; överenskommelsen; samhällsroll; välfärd; röst; service; institutionalisering.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken symbolisk bild som framhävs av det regionala civilsamhällets samtida roll som aktör på samhällsarenan, och undersöker detta ur ett institutionaliseringsperspektiv. I bakgrund av utvecklingarna med governance, kommersialisering i offentliga policyområden och nedmontering av välfärdsstater har det skapats utmaningar för civilsamhällets organisationer rörande utvecklingen av deras samhällsroll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringen arbete.

Din email-adress: