Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Johansson; Eva Andersen Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; barnpsykiatri; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. LÄS MER

 2. 2. Kommunalt lag- och domstolstrots : Redogörelse för möjliga sanktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Heed; Vendela Länström; [2017]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommun; Kommunallag; lagtrots; domstolstrots; sanktion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. LÄS MER

 3. 3. Singapore - en diktatur eller en demokrati? : En studie kring Singapores regimtyp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Oskar Malmgren; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär stat; hybrid stat; drakoniska lagar; elektoral demokrati; meritokrati; elitism;

  Sammanfattning : Singapore är ett fascinerande land. På bara några få decennier har landet gått från att vara en liten instabil stadsstat utan större naturresurser till att bli ett ekonomiskt världscentrum. LÄS MER

 4. 4. Hjälpa eller stjälpa? Lärares upplevelser av arbete med 1:1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Larson Ovuka; Anja Sommar; [2017]
  Nyckelord :1:1; digitalisering; undervisningsmetod; lärare; Sollentuna kommun;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om lärares upplevelser kring sitt arbete med en dator per elev, även kallat 1:1. Många kommuner har redan klivit på det digitala tåget och forskning har pågått på området sedan 2007. LÄS MER

 5. 5. Motsatta värderingar och kulturkrockar? En diskursteoretisk studie om samhällsorientering för nyanlända immigranter

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Gidlöf; [2016-10-03]
  Nyckelord :Samhällsorientering; diskursanalys; postkolonial teori; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : År 2007 gav svenska regeringen direktiv till en statlig utredning som skulle ge förslag till en reform av introduktionsinsatserna till nyanlända immigranter. Det konstaterades i direktivet att ”samhällsinformationen” skulle förmedla ”samhällets grundläggande regler”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringen arbete.

Din email-adress: