Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER

 2. 2. En väg in - Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrågivning riktad till barn -och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar inom Region Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Johansson; Eva Andersen Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Telefonrådgivning; barnpsykiatri; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har visat sig att samhällets insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har varit otillräckliga. Otillräckligheten inom den specialiserade barn och ungdoms psykiatrin (BUP) har resulterat i långa väntetider med dålig tillgänglighet för sina patienter. LÄS MER

 3. 3. Kommunalt lag- och domstolstrots : Redogörelse för möjliga sanktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Heed; Vendela Länström; [2017]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommun; Kommunallag; lagtrots; domstolstrots; sanktion;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka kommunalt lag- och domstolstrots utifrån KomL och att försöka finna ett svar på varför det trots flera utredningar inte har blivit sanktionerat. Vidare har vårt syfte varit att utreda vilka möjliga sanktioner som varit på förslag. LÄS MER

 4. 4. Införande av BK4 : Bärighetsberäkning av balkbro med lång spännvidd

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Solevind; Linn Solevind; [2017]
  Nyckelord :Beam bridge; BK4; Bridge classification; Capacity calculation; Capacity calculation; Balkbro; BK4; Broklassning; Bärighetsberäkning; Bärighetsberäkningsmall;

  Sammanfattning : Regeringen har på förslag att införa en ny bärighetsklass för det svenska vägnätet. Den föreslagna bärighetsklassen får beteckningen BK4 och innebär att maximal bruttovikt för lastbilar ökas från nuvarande 64 ton till 74 ton. LÄS MER

 5. 5. Regeringen ser den kraft som idrotten är

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Ekholm; Louis Palmgren; [2017]
  Nyckelord :content analysis; discourse; governmentality; integration; newly arrived; public documents; sport; diskurs; governmentality; idrott; innehållsanalys; integration; nyanlända; offentliga tryck;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen anser att idrottsrörelsen är en plattform för integration av nyanlända. På grund av detta vill regeringen utöka sitt ekonomiska stöd till idrotten för att ge idrottsrörelsen möjlighet att utveckla sin verksamhet och dess arbete med integration. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringen arbete.

Din email-adress: