Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1727 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Finns det någon tanke kvar? : En kvalitativ studie om hur förskollärare och föräldrar reflekterar kring samverkan för att stärka barns könsidentiteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josephin Bergström; Thea Lord; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; könsidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kansamverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet. Studien har genomförtsmed hjälp av semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats med hjälpav det teoretiska perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministiskpoststrukturalism. LÄS MER

 2. 2. En kamp, en resa eller ett straff? : Konceptuella cancermetaforer i svenska tidningsartiklar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Julia Sandström; [2017]
  Nyckelord :metafor; cancermetafor; konceptuell metafor; metaphor identification procedure; kampmetafor; resemetafor; krigsmetafor; rättegångsmetafor;

  Sammanfattning : Cancermetaforer är vanliga sätt att prata om och därmed tänka kring cancer. Trots detta saknas svensk forskning om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång en get som war klein… : En explorativ studie om bisatser hos svensk-tyskspråkiga förskolebarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frauke Jonsson; [2017]
  Nyckelord :bilingualism; subordinate clauses; syntax; language acquisition; language development; child language; German; Swedish; Mehrsprachigkeit; Nebensätze; Syntax; Spracherwerb; Sprachentwicklung; Kindersprache; Deutsch; Schwedisch; flerspråkighet; bisatser; syntax; språkutveckling; språkinlärning; barnspråk; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Bilingual children's language can display traits that mimic language disorder symptoms, and a good understanding of bilingual language development is essential in order to avoid misdiagnosis. This study explores the production of subordinate clauses in 46 typically developing Swedish-German speaking children aged 4–6 years. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma inom psykiatrisk slutenvård : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bolin; Anna Wramsby; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hälsofrämjande arbete; Psykiatrisk vård; Psykisk ohälsa; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är precis som psykisk ohälsa ett växande folkhälsoproblem. Mellan dessa tillstånd finns ett samband som är komplext då psykisk ohälsa ofta både leder till övervikt men även kan vara ett resultat av övervikt. LÄS MER

 5. 5. Othering and Diversity in J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings Trilogy : A Positive Presentation of Difference

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emma Brink; [2017]
  Nyckelord :othering; the lord of the rings; tolkien; diversity; othering; sagan om ringen; tolkien; mångfald;

  Sammanfattning : The Lord of the Rings trilogy is greatly diverse in species, races, and ethnicities which is a fact that over the decades has engendered great scholarly discussions about hidden racism in the literary work. Therefore, an analysis of intercultural matters and encounters realized throughout the story is relevant for detecting a possible racist ideology. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: