Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1707 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Patienters erfarenhet av att ha drabbats av obotlig cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Johannisson; [2017]
  Nyckelord :Diagnosbesked; erfarenhet; obotlig cancer; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en av vår tids vanligaste sjukdomar och beräknas vara en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Personen som drabbas av en allvarlig, livshotande och obotlig form av cancer ställs ofta inför stora prövningar som kan orsaka livskris och stor sorg och det är av stor vikt att personen får stöd i denna situation. LÄS MER

 2. 2. «Når skal vi møtes igjen?» En aksjonsforskningsstudie om læreres læring i arbeidet med elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne Heidi Thomassen; [2016-11-11]
  Nyckelord :aksjonsforskning; læreres læring; lærerfellesskap; lærende møter; refleksjon;

  Sammanfattning : Syfte: Formålet med studien har på den ene siden vært å finne ut hvordan lærere lærer i et lærerfellesskap gjennom å bevisstgjøre lærere deres læreprosesser. På den andre siden har formålet vært å undersøke hvilke forutsetninger som må være tilstede for at ei lærergruppe kan samarbeide om å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller nog att vi hänger med” Lärares attityder till, och användande av, lärplattform under sjuksköterskeutbildning

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lena Stangvik-Urbán; [2016-09-20]
  Nyckelord :attityder; högskoleutbildning; IKT; infrastruktur; lärare; lärplattform; professionsutbildning; sjuksköterskeutbildning; lärare;

  Sammanfattning : Lärare i högskoleutbildning arbetar idag allt mer med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Ett exempel är lärplattformar som de flesta högskolor tillhandahåller som ett administrativt och pedagogiskt hjälpmedel. Med den erfarenheten som utgångspunkt, har detta projekt genomförts. LÄS MER

 4. 4. Modernisera Beardsly: En hybridteori bestående av två till synes motstridiga teorier om estetiska upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sally von Rosen; [2016-09-14]
  Nyckelord :Beardsley; praktisk filosofi; hybridteori; internalism; externalism; estetisk upplevelse;

  Sammanfattning : ”Att modernisera Beardsley” – jag tänker att detta mål är något jag i alla fall har lyckatsnärma mig i den här uppsatsen. Jag skulle vilja hävda att jag har beskrivit ett alternativ för hur det är möjligt att bevara de väsentligaste delarna i hans teori, och har även lyckats inkludera en del av Dickies kritik. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om att minska trafikflödet på väg 155 med hjälp av kollektivtrafik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Einehag; Petter Gustafsson; [2016-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Väg 155 utgör den enda vägen till och från färjeläget vid Lilla Varholmen, en plats man måste passera om man vill ta sig till Öckerö. Under flera års tid har vägen utsatts för ökade trafikstockningar som byggs upp under morgon- och kväll, vilket påverkar invånarna i Öckerö kommun. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: