Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1919 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Likvärdighet på den svenska gymnasieskolan - en vacker tanke. Den goda eller onda betygsspiralen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Svensson; [2018-03-01]
  Nyckelord :Avgångsbetyg; meritvärden; likvärdighet; fria skolvalet; motivationsnivåer;

  Sammanfattning : Title: Equity at the Swedish upper secondary school - a beautiful thoughtThe good or evil grade spiralAuthor: Anders SvenssonTerm / year: VT 2017Supervisor: Ilona RinneCourse: LKXA1G V17Examiner: Christian BennetCode: VT17-2930-038-LGXA1GLanguage: SwedishKeywords. Departure ratings, qualifications, equivalence, free school selection,levels of motivationThis study investigates how the average grade value of grade 9 as a class when starting upper secondary school affects the average grade of upper secondary school grade for the same class. LÄS MER

 2. 2. Skoldisciplin - Lärares uppfattningar kring disciplinproblematiken i den svenska skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Gustafsson; [2018-02-07]
  Nyckelord :disciplin; disciplinproblematik; tabu; beteendeproblem; hantering av beteendeproblem; redskap; lärarutbildningen.;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att det tycks finnas en rädsla inom den svenska skolan att tala om disciplinproblem, och att sådana problem därför är underutforskade. Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar och synpunkter kring disciplinproblematiken, hur lärare ställer sig till disciplin, vilka beteendeproblem som förekommer och hur dessa hanteras. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares syn på integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Efraim Ström; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; förmågor; lärande; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad gymnasielärare har för tanke och mål med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Syftet är även att undersöka hur de digitala verktygen kan påverka lärandet hos eleverna och på så vis hur det påverkar de sju matematiska förmågorna som står med i den svenska ämnesplanen för matematik. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet för barn i förskolan : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare upplever att de kan påverka barns fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; play; preschool; preschool teacher; pedagogues; Reggio Emilia; Fysisk aktivitet; lek; förskola; förskollärare; pedagoger; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att redogöra för barns fysiska aktivitet i förskolan och undersöka hur pedagoger upplever att de kan utveckla barnens fysiska aktivitetsvanor och rörelsebehov. Det var ett intressant problemområde att studera eftersom stillasittande barn och fysiskt inaktiva barn idag är ett växande samhällsproblem och något som även är kopplat till barnfetma. LÄS MER

 5. 5. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: