Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1795 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 2. 2. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

 3. 3. Campus trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Hellström; [2017]
  Nyckelord :Campus; trollbäcken; grundskola;

  Sammanfattning : Fornuddsparken ligger i Trollbäcken i Tyresö och den nya skolan placeras i början av parkområdet.  Jag valt att möta platsens småskalighet genom en låg och flack byggnad som tar hänsyn till landskapet runtomkring. LÄS MER

 4. 4. Jag vill plugga musik! : - en intervjustudie om folkhögskolelärares uppfattningar om den musikhögskoleförberedande instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2017]
  Nyckelord :education; folk high school; instrumental; interview; musical teaching; pedagogy; pragmatic perspective; folkhögskola; instrumentalundervisning; intervjuer; musikaliskt lärande; pedagogik; pragmatiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhögskolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumentalundervisning. LÄS MER

 5. 5. Personalens sjukfrånvaro som en kvalitetsaspekt i vård och omsorg: en kvalitativ studie av sjukfrånvaro och dess betydelse för hållbar kompetensförsörjning i hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alma Maslan; [2017]
  Nyckelord :competency; elderly care; quality improvement; staff continuity; work conditions; arbetsmiljö; hemtjänst; kvalitetsförbättring; kompetens; personalkontinuitet; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Att värna och behålla en verksamhets mest värdefulla tillgång – dess mänskliga resurser – är av stor vikt för verksamhetens hållbarhet och framgång. Hälsa och ohälsa kopplat till arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor har därför under en lång tid intresserat forskare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: