Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1749 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 2. 2. Encrypting IMSI to improve privacy in 5G Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Enrique Cobo Jiménez; [2017]
  Nyckelord :5G; Privacy; IMSI; Security; ECIES; Android; 5G; Personlig Integritet; IMSI; Säkerhet; ECIES; Android;

  Sammanfattning : Nowadays, the long-term identifier of a user in a mobile network, namely International Mobile Subscriber Identity or IMSI, is transmitted in clear text over the radiointerface. Given that this interface is used as a shared medium, anyone with a radio transceiver and processing software can thus read such identifier. LÄS MER

 3. 3. Implementation of a reference model of a typical IT infrastructure of the office network of a power utility company

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Dimitrios Vasileiadis; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Power utility companies are really important in our daily routine since theyprovide us with power delivery, which is essential in today's society. Withthe advance of technology, a lot of the procedures that were being manuallydone by these companies to deliver electrical power, have been automated andcentrally controlled by Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)systems. LÄS MER

 4. 4. Solceller i skyddade kyrkomiljöer : En studie om solelproduktion och kulturmiljöskyddpå kyrkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Kulturmiljölagen; Kyrkobyggnader; Solelproduktion;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal solcellsanläggningar på kyrkobyggnader i Sverige, men ingen av dessa är installerade på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. Det finns därför outnyttjade kyrktak med potential att producera solel. LÄS MER

 5. 5. Finns det någon tanke kvar? : En kvalitativ studie om hur förskollärare och föräldrar reflekterar kring samverkan för att stärka barns könsidentiteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josephin Bergström; Thea Lord; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; könsidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kansamverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet. Studien har genomförtsmed hjälp av semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats med hjälpav det teoretiska perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministiskpoststrukturalism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: