Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 3. 3. The University Business Incubator : Exploring Digital Capabilities while using Information as an Asset

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Ioannis Drivas; Julian Stüber; Jinto Das; Shen Han; [2017]
  Nyckelord :Business Incubator; Soft Systems Methodology; DIKAR; Balanced Scorecard; Critical Success factors; Infusion Diffusion Model; Digital Capability; Library Services;

  Sammanfattning : The University of this interest and its library division is involved in a major transformation process, aiming to enhance the learning experience for students by modernizing learning spaces, enhancing the personalized learning, and extending support for faculty and student scholarship. One part of the transformation consist of rearranging the library space and its services and introducing a new media based faculty consisting media related career paths. LÄS MER

 4. 4. Opportunities to realize benefits of IT investments: A case study of a shared service center at Atlas Copco

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nathalie Andrén; Johan Nilsson Wall; [2016-09-15]
  Nyckelord :Management control; Cybernetic controls; Balanced Scorecard; Contingency; IT investments; Strategic Alignment; Strategic Emphasis; Information Systems;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 5. 5. Balanserat styrkort i svenska kommuner : En studie av upplevd användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lilja Engström; Marlene Hoffmann; [2016]
  Nyckelord :Balance scorecard; management accounting; performance management; strategic management; public sector; local government; local government organisations LGO’s ; municipalities; scorecard usage; user-friendliness; usefulness; ease of use; Balanserat styrkort BSC ; verksamhetsstyrning; prestationsstyrning; strategisk styrning; offentlig sektor; lokalförvaltning; kommunal styrning; styrkortsanvändning; användarvänlighet; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet.Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet balanced scorecard.

Din email-adress: