Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Measuring and managing wellness : A qualitative research in Finnish companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Heikkilä; [2018]
  Nyckelord :Wellness; Strategic Wellness Management; Balanced Scorecard of Wellness;

  Sammanfattning : Abstract: This research explores management of strategic wellness in Finnish companies by adding a qualitative perspective to the previous research and by filling gaps related how wellness is measured and which categories of wellness management have the most effect on the financial performance, customer interaction, business processes, and learning & growth of a company. The wellness categories are connected to balanced scorecard categories based on criteria: wellness categories need to have quantitative measurements and they need to be connected to BSC improvements. LÄS MER

 2. 2. Strategic performance measurement systems in small and medium-sized enterprises

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Karl Lennartsson; Gustav Markström; [2018]
  Nyckelord :performance measurement system; strategic performance measurement system; balanced scorecard; PMS; SPMS; BSC; SME;

  Sammanfattning : Since the 1980s, financially focused performance measurement systems have been heavily criticised for leading to, among other things, short-termism and a lack of strategic focus. Companies are instead recommended to use a wider variety of performance measurements and to derive the measurements from strategy. LÄS MER

 3. 3. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 4. 4. Improving sustainability performance with management information models

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Dronkert; Terry Damink; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; greenwashing; management information models; context sustainability; knowledge;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this paper is to discover how management information models provide organizations that have the will to perform sustainable, with a tool that gives them knowledge and practical guidance to reach sustainability and avoid the practice of greenwashing as a result. Therefore, the research question is: How can management information models serve as a tool to improve the sustainability performance and reduce the practice of greenwashing of an organization? Methods The authors approached this research from a balanced and pragmatic view. LÄS MER

 5. 5. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet balanced scorecard.

Din email-adress: