Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Performance Management Systems in a Mutual Company - A Case Study of Länsförsäkringar Gotland

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Rikard Franzén; Valtteri Lassila; [2017]
  Nyckelord :performance management systems; measures; standards; rewards; mutual company;

  Sammanfattning : The thesis explores the performance management system (PMS) in place at the mutual company Länsförsäkringar Gotland (LFG) and how and why the measures, standards and rewards they use to construct this PMS differs when compared to companies acting on the capital market. The data collection was conducted as a qualitative single case-study where seven (7) of LFG's top managers, including the CEO, were interviewed. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstyrkort : Upplevda möjligheter och begränsningar i kommunal ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Degerkvist; Cecilia Fogelberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Balanced Scorecard; SBSC; Public sector; Municipalities; Sustainable measures; Cause and effect relationship; Hållbarhetsstyrkort; Offentlig sektor; Kommuner; Hållbarhetsmått; Orsak- och verkansamband;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett styrmedel för hållbarhetsstyrning. LÄS MER

 5. 5. The University Business Incubator : Exploring Digital Capabilities while using Information as an Asset

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Ioannis Drivas; Julian Stüber; Jinto Das; Shen Han; [2017]
  Nyckelord :Business Incubator; Soft Systems Methodology; DIKAR; Balanced Scorecard; Critical Success factors; Infusion Diffusion Model; Digital Capability; Library Services;

  Sammanfattning : The University of this interest and its library division is involved in a major transformation process, aiming to enhance the learning experience for students by modernizing learning spaces, enhancing the personalized learning, and extending support for faculty and student scholarship. One part of the transformation consist of rearranging the library space and its services and introducing a new media based faculty consisting media related career paths. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet balanced scorecard.

Din email-adress: