Sökning: "balanced scorecard"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden balanced scorecard.

 1. 1. The Usage of the Perspectives Comprising the BSC from the Family Firm’s Point of View : A Case Study Influenced by the Spirit of Gnosjö

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Johan Löfström; Rebecka Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Family Firm; BSC; Stewardship Theory; Gnosjö; SME;

  Sammanfattning : Even though family firms play a significant role in the economy, research regarding family firms is relatively new and is still an emerging field of study. Family firms possess specific characteristics distinguishing them from nonfamily firms. LÄS MER

 2. 2. Measuring and managing wellness : A qualitative research in Finnish companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Heikkilä; [2018]
  Nyckelord :Wellness; Strategic Wellness Management; Balanced Scorecard of Wellness;

  Sammanfattning : Abstract: This research explores management of strategic wellness in Finnish companies by adding a qualitative perspective to the previous research and by filling gaps related how wellness is measured and which categories of wellness management have the most effect on the financial performance, customer interaction, business processes, and learning & growth of a company. The wellness categories are connected to balanced scorecard categories based on criteria: wellness categories need to have quantitative measurements and they need to be connected to BSC improvements. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av balanserat styrkort : En fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andres Gonzalez Castro; Safet Kopic; Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Balanced scorecard; financial control management accounting; New public management; public sector; adaptation; Balanserade styrkort; Ekonomistyrning; New public management; Offentlig sektor; Anpassning;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: Begreppet “new public management” uppkom under 1980-talet som en konsekvens av att den offentliga sektorn tyngdes av höga kostnader och bristande kostnadskontroll. New public management syftar till att effektivisera den offentliga sektorn genom att hämta inspiration från den privata sektorn. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

 5. 5. Improving sustainability performance with management information models

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Max Dronkert; Terry Damink; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; greenwashing; management information models; context sustainability; knowledge;

  Sammanfattning : PurposeThe purpose of this paper is to discover how management information models provide organizations that have the will to perform sustainable, with a tool that gives them knowledge and practical guidance to reach sustainability and avoid the practice of greenwashing as a result. Therefore, the research question is: How can management information models serve as a tool to improve the sustainability performance and reduce the practice of greenwashing of an organization? Methods The authors approached this research from a balanced and pragmatic view. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet balanced scorecard.

Din email-adress: