Sökning: "fallstudie c- i ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden fallstudie c- i ekonomi.

 1. 1. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 2. 2. Sänkt temperatur i kylkedjan : Konsekvenser för transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Björkgren; Edvin Eriksson Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :Refrigerated transport; cold chain logistics; multi temperature system; thermalcover; refrigerated foodstuff; Kylda transporter; kylkedjan; multitemperatursystem; produktskydd; kylda livsmedel;

  Sammanfattning : Idag transporteras kylda livsmedel, i Sverige, inom ett temperaturintervall på +2 °C - +8 °C. I vilken temperatur som animaliska livsmedel ska hanteras i regleras i lagstiftningen och varierar mellan +2 °C - +7 °C. Många kylskåp, både hos butik och konsument, är inställda på+8 °C. LÄS MER

 3. 3. Värmesystem i flerbostadshus: Kombinera fjärrvärme med frånluftsvärmepump : För ekonomisk och hållbar utveckling

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Nordenström; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; residential buildings; heating systems; exhaust air heat pumps; Hållbar utveckling; flerbostadshus; värmesystem; frånluftsvärmepump;

  Sammanfattning : Den nuvarande EU-strategin för hållbar utveckling har som övergripande syfte att fastställa och utveckla åtgärder så att livskvaliteten ständigt kan förbättras, både för nuvarande och kommande generationer. En del i strategin är klimatmål som i första skedet sträcker sig till år 2020, dess medlemsstater ska då bland annat ha reducerat både sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser med 20 %. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsspridning ur ett medarbetarperspektiv : Sociala faktorer och dess påverkan av den tysta kunskapens spridning vid outsourcing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ronja E Zander; Evelina Ödling; [2016]
  Nyckelord :outsourcing; knowledge-sharing; tacit knowledge; social factors; internal external co-workers; outsourcing; kunskapsspridning; tyst kunskap; sociala faktorer; interna externa medarbetare;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle: Knowledge sharing from an employee perspective- Social factors effect on the spread of tacit knowledge at outsourcingLevel: Final assignment for Bachelor Degree in Business AdministrationAuthor: Evelina Ödling and Ronja ZanderSupervisor: Stig Sörling and Thomas KällquistDate: 2016 - JanuaryAim: It has become increasingly common that organizations use external co-workers for temporary tasks and activities, that is, they choose to outsource parts of their operations. This has proven to be important to how the organizations knowledge capital is affected and, consequently, how knowledge is spread between the internal and external co-workers. LÄS MER

 5. 5. How to future proof a Business Model : Capture and capitalize value in the field of Urban Mining

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Niklas Nilsson; Victor Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Urban Mining; Business model; Business model design; Business model canvas; PSS; Sustainability; Green economy; Value creation; Urban Mining; Affärsmodell; Affärsmodells design; Affärsmodells verktyg; PSS; Hållbarhet; Grön ekonomi; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Context: During the 21st century several alarming reports have been published that deals with the depletion and pollutant of the earth by human interference. The earth is an ending resource and so are the mountains and bedrocks which are continuously mined in order to harvest its minerals. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fallstudie c- i ekonomi.

Din email-adress: