Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Sjuksköterskans handlingskomponenter relaterat till äldre personers sexualliv– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Jans; Ulrika Niss Branäs; [2018]
  Nyckelord :actions; education; nurses; older people; sexuality.; ageranden; sexualitet; sjuksköterskor; utbildning; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer lever längre och blir öppnare om sina sexuella liv och behov. Studier har visat att sjuksköterskor tycker att det är deras ansvar att agera i frågor om sexualitet från äldre personer men att det brister i kunskaper, tid, stöd och positiva handlingskomponenter. LÄS MER

 2. 2. Patient Safety Improvement with Crew Resource Management : transformation from a blame culture to a learning culture

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rolf Bive; Bo Enbom; [2017]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Incident Reporting; Learning Culture; Patient Safety; Professionalism;

  Sammanfattning : Background Being able to learn from mistakes is a vital aspect of nurse’s professionalism and increasing patient safety. With Crew Resource Management methodologies, aviation and other High Risk Organisations have succeeded in enabling learning cultures that should be applicable also to healthcare. LÄS MER

 3. 3. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 4. 4. Efficient database management based on complex association rules

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Heng Zhang; [2017]
  Nyckelord :Association rules; word segmentation;

  Sammanfattning : The large amount of data accumulated by applications is stored in a database. Because of the large amount, name conflicts or missing values sometimes occur. This prevents certain types of analysis. LÄS MER

 5. 5. Statistical Machine Learning from Classification Perspective: : Prediction of Household Ties for Economical Decision Making

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Brodin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In modern society, many companies have large data records over their individual customers, containing information about attributes, such as name, gender, marital status, address, etc. These attributes can be used to link costumers together, depending on whether they share some sort of relationship with each other or not. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet database management.

Din email-adress: