Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Arvidsson; Susanne Jansson; [2018]
  Nyckelord :Hospital; impact; nurse; person centered care; stress; work environment.; Arbetsmiljö; inflytande; personcentrerad vård; sjukhus; sjuksköterska; stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. LÄS MER

 2. 2. Performance comparison of the most popular relational and non-relational database management systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Kamil Kolonko; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Context. Database is an essential part of any software product. With an emphasis on application performance, database efficiency becomes one of the key factors to analyze in the process of technology selection. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans handlingskomponenter relaterat till äldre personers sexualliv– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Jans; Ulrika Niss Branäs; [2018]
  Nyckelord :actions; education; nurses; older people; sexuality.; ageranden; sexualitet; sjuksköterskor; utbildning; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer lever längre och blir öppnare om sina sexuella liv och behov. Studier har visat att sjuksköterskor tycker att det är deras ansvar att agera i frågor om sexualitet från äldre personer men att det brister i kunskaper, tid, stöd och positiva handlingskomponenter. LÄS MER

 4. 4. Analysis and quantitative comparison of storage, management, and scalability of data in Core Data system in relation to Realm.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Tobias Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When developing applications for iOS devices it is very common to use Apple’s own Core Data database system which is a framework handling database persistence for iOS devices among other things, but since there so many different kinds of applications it might not be the best option to use the same database system every time. Realm is another database system for iOS devices, it is very lightweight and a big rival to Core Data. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv och säker är sativex jämfört med gabapentin som tillägg till opioider vid cancerrelaterad neuropatisk smärta?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hoda Farhang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Pain is one of the most prominent and disturbing symptoms reported by cancer patients. Appropriate pain relief is obtainable in more than 75 % of the patients with optimized analgesic treatment. Opioids and non-opioids are being utilized in cancer pain treatment and analgesics are used to improve the effectiveness of opioids. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet database management.

Din email-adress: