Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Developing a database of ICT solutions in Cuban Enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Dahl; Benjamin Cerda; [2017]
  Nyckelord :Database; Cuba; Enterprise Architecture Management; Databas; Kuba; EAM;

  Sammanfattning : Not being able to, or not knowing how to make use of, ICT is becoming a clear factor of economic exclusion for businesses in developing countries. Several studies has investigated the correlation between access to information about ICT and the overall development of the country suggesting a strong bond. LÄS MER

 2. 2. Patient Safety Improvement with Crew Resource Management : transformation from a blame culture to a learning culture

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rolf Bive; Bo Enbom; [2017]
  Nyckelord :Crew Resource Management; Incident Reporting; Learning Culture; Patient Safety; Professionalism;

  Sammanfattning : Background Being able to learn from mistakes is a vital aspect of nurse’s professionalism and increasing patient safety. With Crew Resource Management methodologies, aviation and other High Risk Organisations have succeeded in enabling learning cultures that should be applicable also to healthcare. LÄS MER

 3. 3. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 4. 4. Data acquisition system for optical frequency comb spectroscopy

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ragnar Seton; [2017]
  Nyckelord :DAQS; HITRAN; MATLAB; libmx; Fourier Transform Spectrometry; Real time data visualization;

  Sammanfattning : The Optical Frequency Comb Spectroscopy (OFCS) Group at the Department of Physics at Umeå University develops new techniques for extremely high sensitivity trace gas detection, non invasive temperature measurements, and other applications of OFCS. Their setup used primarily for trace gas detection contains several components that have been developed in-house, including a Fourier Transform Spectrometer (FTS) and an auto-balancing detector. LÄS MER

 5. 5. Taxonomi för databashanterare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexander Österberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet database management.

Din email-adress: