Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. GET SMART; HOW MULTINATIONALS CAN USE SMART CONTRACTS TO GAIN A COMPETITIVE ADVANTAGE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Blomström; Henrik Wallander; [2018-07-31]
  Nyckelord :collaboration; innovation; business development; blockchain technology; smart contracts; competitive advantage; multinational organizations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Object Migration in a Distributed, Heterogeneous SQL Database Network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Joakim Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Database; DBMS; Distributed Network; Heterogeneous; SQL Database; RDBMS; relational; Performance;

  Sammanfattning : There are many different database management systems (DBMSs) on the market today. They all have different strengths and weaknesses. What if all of these different DBMSs could be used together in a heterogeneous network? The purpose of this thesis is to explore ways of connecting the many different DBMSs together. LÄS MER

 3. 3. Effekten av unika objektmärkningar i förvaltningsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Moberg; Denise Wengenroth; [2018]
  Nyckelord :Unique asset codes; tag string; classification; code system; denomination; SQL database; Unik objektmärkning; märksträng; klassifikation; kodsystem; BSAB96; CoClass; AFF; beteckning; littera; SQL databas;

  Sammanfattning : Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den genererar för information till förvaltaren. LÄS MER

 4. 4. Lifecycle management and smart manufacturing: Modelling and implementation to utilize the digital twin

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Chengxue Huang; Hampus Wranér; [2018]
  Nyckelord :PLCS; Smart manufacturing; Digital Twin; Standards; PLCS; Smart tillverkning; Digital tvilling; Standarder;

  Sammanfattning : Smart manufacturing – smart factories creating smart products – is a topic which has arisen in the academic as well as business community. This thesis covers smart manufacturing in the context of lifecycle management. LÄS MER

 5. 5. Ubuntu, Debian, Fedora, RedHat och OpenSUSE : En jämförelse av CVE på Linux distributioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Janson; [2018]
  Nyckelord :Linux; CVE; Vulnerability; Ubuntu; Debian; Fedora; RedHat; CentOS; OpenSUSE; Linux; CVE; Sårbarhet; Ubuntu; Debian; Fedora; RedHat; CentOS; OpenSUSE;

  Sammanfattning : Package management in Linux systems is a popular way to install and update software and the de facto standard on Ubuntu, Debian, Fedora, RedHat, CentOS and OpenSUSE. The software provided in the repositories can however differ when it comes to fixing vulnerabilities since package maintainers in some cases must implement some specific changes to the source used to build the software to make it compatible with the Linux system it is intended to be executed on. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet database management.

Din email-adress: