Sökning: "database management"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden database management.

 1. 1. Object Migration in a Distributed, Heterogeneous SQL Database Network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Joakim Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Database; DBMS; Distributed Network; Heterogeneous; SQL Database; RDBMS; relational; Performance;

  Sammanfattning : There are many different database management systems (DBMSs) on the market today. They all have different strengths and weaknesses. What if all of these different DBMSs could be used together in a heterogeneous network? The purpose of this thesis is to explore ways of connecting the many different DBMSs together. LÄS MER

 2. 2. Effekten av unika objektmärkningar i förvaltningsskedet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Moberg; Denise Wengenroth; [2018]
  Nyckelord :Unique asset codes; tag string; classification; code system; denomination; SQL database; Unik objektmärkning; märksträng; klassifikation; kodsystem; BSAB96; CoClass; AFF; beteckning; littera; SQL databas;

  Sammanfattning : Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den genererar för information till förvaltaren. LÄS MER

 3. 3. Ubuntu, Debian, Fedora, RedHat och OpenSUSE : En jämförelse av CVE på Linux distributioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Janson; [2018]
  Nyckelord :Linux; CVE; Vulnerability; Ubuntu; Debian; Fedora; RedHat; CentOS; OpenSUSE; Linux; CVE; Sårbarhet; Ubuntu; Debian; Fedora; RedHat; CentOS; OpenSUSE;

  Sammanfattning : Package management in Linux systems is a popular way to install and update software and the de facto standard on Ubuntu, Debian, Fedora, RedHat, CentOS and OpenSUSE. The software provided in the repositories can however differ when it comes to fixing vulnerabilities since package maintainers in some cases must implement some specific changes to the source used to build the software to make it compatible with the Linux system it is intended to be executed on. LÄS MER

 4. 4. Stress hos sjuksköterskor och utövandet av personcentrerad vård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Arvidsson; Susanne Jansson; [2018]
  Nyckelord :Hospital; impact; nurse; person centered care; stress; work environment.; Arbetsmiljö; inflytande; personcentrerad vård; sjukhus; sjuksköterska; stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild individ. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Mitigations For Meltdown and Spectre : Benchmarking performance of mitigations against database management systems with OLTP workload

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victor Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Spectre; Meltdown; Database; Database Management Systems; MariaDB; PostgreSQL; OLTP; Transactions Per Minute; Performance; Spectre; Meltdown; Databas; Databashanteringssystem; MariaDB; PostgreSQL; OLTP; Transaktioner per minut; Prestanda;

  Sammanfattning : With Spectre and Meltdown out in the public, a rushed effort was made to patch these vulnerabilities by operating system vendors. However, with the mitigations against said vulnerabilities there will be some form of performance impact. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet database management.

Din email-adress: