Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Personcentrerad vård och välbefinnande hos personer med demens. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Andersson; Ingrid Samuelsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :demens; omvårdnad; personcentrerad vård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får cirka 25000 personer en demensdiagnos. Demens är ettsamlingsbegrepp för flera diagnoser med den gemensamma faktorn, att hjärnan påverkats. Idag finns ingen bot vilket innebär att en person med demenssjukdom kommer påverkas restenav livet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors strategier för att överkomma språkbarriärer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annabella König Cotom; Miriam Cordts; [2016-06-03]
  Nyckelord :Språkbarriärer; sjuksköterska; tolk; strategier; kommunikation; delaktighet; transkulturell omvårdnad; verktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala migrationen ökar och detta innebär demografiska förändringarvärlden över. Sverige är ett land där många språk talas och detta speglas också inomsjukvården där det kan uppstå språkbarriärer i möten mellan sjuksköterskor och patienter medannat hemspråk än svenska. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser att ha sitt barn vårdat på sjukhus - En enkätstudie från Vietnam

  Magister-uppsats,

  Författare :Selma Kujovic; Heidi Sundblom Nyström; [2016-06-03]
  Nyckelord :Upplevelse; sjukhusvistelse; barn; omvårdnad; föräldrars erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Several studies show that parents´ presence and participation is importantwhen their child is in hospital. Both children and parents are negatively affected if thechance of connection, participation, communication and security does not exist. LÄS MER

 4. 4. Närståendes välmående inom onkologisk omvårdnad

  Magister-uppsats,

  Författare :CHRISTER SIKSTRÖM; ANETTE LÄNN; [2016-05-04]
  Nyckelord :Kommunikation; Välmående; Närstående; Onkologi; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Background: The oncology care today is built around the patient and his problems. What is often forgotten is the relatives who are in the social network around the patient. Related parties need support need attention and they often put the sick person's needs before their own with reduced prosperous as a result. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av det fallpreventiva arbetet med kvalitetsregistret Senior alert i kommunen – kan kvalitetsregister vara ett stöd till förbättring?

  Magister-uppsats,

  Författare :Tiina Luukanen; [2016-03-18]
  Nyckelord :Fall; Fallprevention; Äldre; Senior alert; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Fall is the most common cause of hospital care for elderly today and causes both society major economic costs and the individual suffering. In pace with an increasing aging population, the number of fall will increase significantly if nothing is done. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvantitativ omvårdnad.

Din email-adress: