Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Patientens upplevelse av att vårdas på en somatisk akutmottagning. Vilken betydelse har omvårdnaden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabine Hofmann; Felicia Hansson; [2017-02-13]
  Nyckelord :patient; perception; satisfaction; emergency department; ; emergency room; qualitative; nursing; caring;

  Sammanfattning : Bakgrund: I akutsjukvård finns en stor variation och bredd av patienter där mötet ofta är kortoch effektivt. Trots ett kort möte omfattar detta utredning, diagnostik och behandling. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 3. 3. Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Wallgren; Elinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Aromatherapy; Cancer; Massage; Symptom relief; Touch; Aromaterapi; Cancer; Beröring; Massage; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom.Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dessanhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt ochpsykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatikaoch strålning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans stöd till anhöriga : En studie om anhörigas upplevelser av stöd inom intensivvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Sara Baldauf; Jennifer Onken; [2017]
  Nyckelord :Family members; health care; intensive care unit; nurse; support; Anhöriga; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Uppmärksamhet och stöd till intensivvårdspatienters anhöriga kan ibland bli begränsad då sjuksköterskan ofta fokuserar på patientens behov och glömmer bort de anhöriga. Eftersom möten med anhöriga sker frekvent inom sjuksköterskeyrket är det därför viktigt att sjuksköterskan har insikt och förståelse för vad anhöriga upplever som stödjande. LÄS MER

 5. 5. Empowerment och egenvård vid diabetes mellitus typ II

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Jensen; Linnéa Stenberg; [2017]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; egenvårdsförmåga; empowerment; HbA1c; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en snabbt växande sjukdom i dagens samhälle. Vid diabetes är egenvård viktigt och ett stort ansvar ligger på individen. Att ha en hälsosam livsstil kan göra mycket för att minska risken för komplikationer och för att skapa balans i sitt dagliga liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvantitativ omvårdnad.

Din email-adress: