Sökning: "Kvantitativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden Kvantitativ omvårdnad.

 1. 1. Personers livsförändringar efter ett hjärtstopp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida-Maria Lundin Nordkvist; Lisa Lundström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevande; erfarenheter; livsförändringar; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Personer med Parkinsons sjukdom och deras skattning av sin hälsorelaterade livskvalitet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Persson; Sara Vensjö; [2017]
  Nyckelord :Health Related Quality of Life; PDQ-39; Quantitative; Symptoms; Treatment; Behandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Kvantitativ; PDQ-39; Symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom [eng. Parkinson´s Disease - PD] är en neurologisk och progressiv sjukdom, med motoriska och icke motoriska symtom. Forskning visar att personer med PD ofta är oroliga för hur sjukdomen kommer att påverka deras hälsorelaterade livskvalitet [eng. LÄS MER

 3. 3. Massage, beröring och aromaterapi som symtomlindring hos patienter som lever med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Wallgren; Elinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Aromatherapy; Cancer; Massage; Symptom relief; Touch; Aromaterapi; Cancer; Beröring; Massage; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett cancerbesked kan för vissa upplevas som att få en dödsdom.Det väcker inte allt för sällan starka känslor hos både den drabbade och dessanhöriga. Att leva med cancer upplevs för många påfrestande både fysiskt ochpsykiskt från symtom och biverkningar från olika behandlingar såsom cytostatikaoch strålning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans stöd till anhöriga : En studie om anhörigas upplevelser av stöd inom intensivvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Sara Baldauf; Jennifer Onken; [2017]
  Nyckelord :Family members; health care; intensive care unit; nurse; support; Anhöriga; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Uppmärksamhet och stöd till intensivvårdspatienters anhöriga kan ibland bli begränsad då sjuksköterskan ofta fokuserar på patientens behov och glömmer bort de anhöriga. Eftersom möten med anhöriga sker frekvent inom sjuksköterskeyrket är det därför viktigt att sjuksköterskan har insikt och förståelse för vad anhöriga upplever som stödjande. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar livskvaliteten efter akut sjukdom eller skada : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Kerstin Isaksson; Amanda Wallgren; [2017]
  Nyckelord :Livskvalitet; Akut sjukdom; Akut skada; Litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Att ha drabbats av akut sjukdom eller skada kan leda till livsomställningar och förändrad kropp vilket kan påverka livskvaliteten. De drabbade återvänder inte alltid till tidigare hälsostatus och livskvalitet oavsett hur länge det gått sedan sjukdom eller skada inträffat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Kvantitativ omvårdnad.

Din email-adress: