Sökning: "ingen"

Visar resultat 1 - 5 av 7385 uppsatser innehållade ordet ingen.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Funktionella attribut; Destinationspersonlighet; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivåFörfattare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip EricssonHandledare: Clara GustafssonSyfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av motorisk kontrollträning för skuldran : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rickard Nilsson; Anna Wettergren; [2017]
  Nyckelord :dyskinesi; fysioterapi; motorisk kontroll; scapula.;

  Sammanfattning : Introduktion: Motorisk kontrollträning bygger på motorisk inlärningsteori och används för att korrigera rörelsemönster. Metoden har utvärderats för nack- och ländryggbesvär men ingen sammanställning har gjorts för skuldran. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga samt fallrädsla hos en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Paulina Olausson; Hanna Rissanen; [2017]
  Nyckelord :Gångförmåga; Postural Kontroll; Rehabilitering; Slingträning; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad självständighet och delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters arbete inom hemsjukvården : En kartläggning av fysioterapeutiska arbetsuppgifter, samverkan, kompetensutveckling samt tillvaratagande av kompetens i två län i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Sjödin; Helena Henriksson; [2017]
  Nyckelord :arbetssätt; fysioterapi; hemsjukvård; kompetensutveckling; samverkan;

  Sammanfattning : Introduktion: Hemsjukvård innebär vård i ordinärt boende. Fysioterapeuter ansvarar över habilitering och rehabilitering. Hemsjukvården kommunaliserades 2013 i Norrbottens län samt 2008 i Kalmars län. Kompetensbeskrivning, som innehåller krav på kompetens inom yrkesområden, saknas för fysioterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsspelares förhållningssätt till kost : En enkätundersökning om fotbollsspelares förhållningssätt till kost

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Eriksson; Jon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :kost; fotbollsspelare; prestation; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vad behöver en fotbollsspelare för att lyckas? Det är svårt att säga precist vad som krävs. Det finns många faktorer som väger in. Det kan vara allt från träning till sömn och kost. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ingen.

Din email-adress: