Sökning: "ingen"

Visar resultat 1 - 5 av 7514 uppsatser innehållade ordet ingen.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Funktionella attribut; Destinationspersonlighet; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivåFörfattare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip EricssonHandledare: Clara GustafssonSyfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av riskfaktorer för postpartum infektioner – En journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Patricia Holmberg; Nichóle Lundin; [2017-02-10]
  Nyckelord :Postpartum infektion; feber; endometrit; perineal infektion; kejsarsnitt;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva förekomst av potentiella riskfaktorer hos kvinnor som har drabbats av postpartum infektioner vid en förlossningsklinik i västra Sverige. Teori:Postpartum (barnsängstid) definieras som tiden efter förlossning. Under denna period kan flera komplikationer utvecklas och en del kan få allvarliga följder t.ex. LÄS MER

 4. 4. Riksbanken och Taylorregeln - En undersökning av svensk penningpolitik 1995-2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isak Edén; Stefan Lindborg; [2017-02-10]
  Nyckelord :Taylorregeln; penningpolitik; Riksbanken; reporäntan;

  Sammanfattning : Taylorregeln är förmodligen det mest kända exemplet på en instrumentregel för hur penningpolitiken bör utformas. Samtidigt finns det ingen centralbank i världen som officiellt följer den. I den här uppsatsen undersöks Taylorregelns relevans för svensk penningpolitik sedan införandet av inflationsmålet 1995. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk förändring av styrkoncept under dess livscykel -En studie om det balanserade styrkortets överlevnad över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Wallgren; Erica Winnhed; [2017-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågeställningar: Ekonomistyrning är ett aktivt forskningsområde som är iständig förändring. Nya metoder, synsätt och begrepp utvecklas i samband med teknikensutveckling samt miljöförändringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ingen.

Din email-adress: