Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 2. 2. Idrottsbakgrund & Ledarskap - En lätt match?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joachim Seijsing; Johan Ulander; [2016-09-05]
  Nyckelord :matching theory; background in sports and leadership characteristics.; Effektivt ledarskap; elitidrott näringsliv; ledarskap; matchningsteori; idrottsbakgrund och karaktärsdrag ledarskap.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a groundwork for studiesregarding the effectivity in the recruitment process, this by using anexplorative approach. The effectivity in the recruitment process couldbe measured in how great the match between companies and jobseekersis. LÄS MER

 3. 3. De som räddar sporten En kvantitativ studie över fotbollsdomarna i Varbergs kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Simon Carlsson; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 4. 4. ”Lärandet av ledarskapet inom dagens västsvenska industri”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hector Almarales Gonzalez; Mats Stoltz; [2016-05-11]
  Nyckelord :Ledarskap; projekt och tvärfunktionella team; lärandet av ledarskap; ledarskap i unga år; ledarskapsförebilder;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett ämne som diskuteras flitigt idag. Det kan utövas av individer i vardagen, det kan utövas på arbetsplatser och inom ideella organisationer. I denna studie har vi intresserat oss för lärandet av ledarskap. Forskningsfrågan som ställtsär hur man lär sig ledarskap och vilka element som är involverade i processen. LÄS MER

 5. 5. Att bli och vara elittränare : En kvalitativ studie om elittränarnas syn och uppfattningar om hur man är en bra elittränare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredriksson Pernilla; [2016]
  Nyckelord :Coach; leadership; elite; success; personality and characteristics; Tränare; ledarskap; elit; framgång; personlighet och egenskaper;

  Sammanfattning : Det finns olika definitioner av vad en ledare är, vad som är bra ledarskap och det finns en mängd olika ledarskapstyper. En ledare för ett lag är någon som oftast i huvudsak har ansvar att planera träningen. Idag ställs det högre krav på tränare och det krävs mer planering för att nå goda resultat på hög nivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bra ledare är som.

Din email-adress: