Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 2. 2. Jag leder - alltså kommunicerar jag: : En kvalitativ fallstudie om kommunikativt ledarskap på en multinationell organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Michaela Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :Kommunikativt ledarskap; organisationskommunikation; ledare; chefer; kommunikation; dialog;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Chefer spenderar större delen av sin arbetstid åt att kommunicera. Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är en viktig del av många människors vardag och chefers kommunikation har visat sig kunna påverka både medarbetarnas hälsa och miljön på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch : En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kevsjö; Amanda Melin; [2017]
  Nyckelord :construction industry; NCC; leader; male management; female management; equality; swedish; finnish; byggbranschen; ledarskap; manligt; kvinnligt; jämställdhet; svenskt; finskt;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnliga ledares perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Ett bra ledarskap enligt unga vuxna : Erfarenheter och förväntningar på arbetslivet bland millennials

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :arbetsprestation; generation y; ledarskapsutövande; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka millennials erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i arbetslivet för att på så vis bidra till den vetenskapliga forskning som finns om vilka krav som ställs på ledarskapsutövning idag samt bidra till förståelsen om vad kompetensutvecklingskurser för ledare bör innehålla. Frågeställningarna var vilka erfarenheter av ledarskap informanterna uppfattar som positiva respektive negativa, vilka förväntningar de har på ledarskap i arbetslivet, samt hur ledarskapet påverkar deras engagemang, motivation, arbetsprestation och lojalitet till arbetsgivaren. LÄS MER

 5. 5. Har du mens eller? : En kvalitativ studie om PMS och PMDS påverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Jansson; Yvonne Palomino Casseres; [2017]
  Nyckelord :pms; pmdd; leadership; organization; communication; pms; pmds; ledarskap; organisation; kommunikation;

  Sammanfattning : Purpose and problem statement: The purpose of this study is to identify how PMS/PMDD affects a leaders leadership. Therefore the individual and the experienced symptoms involving PMS/PMDD are studied. This to identify potential connections between the diagnoses and theories about leadership. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bra ledare är som.

Din email-adress: