Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Det ska va kul och smitta av sig : En kvalitativ studie om ledarskapskonsulters attityder kring emotionell intelligens och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Liv Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; emotional intelligence; leadership training; group development; Ledarskap; emotionell intelligens; ledarskapsutbildning; grupputveckling;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens (EI) i relation till ledarskap och organisatorisk effektivitet studeras allt mer och börjar anses mer viktigt. I denna studie redovisas ledarskapskonsulters attityder till EI och ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap till sjöss : Utmaningar med multikulturellt ledarskap ombord i fartyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Klara Andersson; [2018]
  Nyckelord :leadership; leader; multicultural; at sea; onboard; seafarer; ledarskap; ledare; multikulturell; till sjöss; sjöman; ombord; fartyg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka utmaningarna med multikulturellt ledarskap till sjöss, och hur dessa skiljer sig från multikulturellt ledarskap iland. Från tidigare forskning och litteratur samt med hänsyn till de speciella förhållandena ombord identifieras fem punkter för ett lyckat multikulturellt ledarskap till sjöss. LÄS MER

 3. 3. Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Bergman; [2018]
  Nyckelord :leadership; equality; construction industry; male dominated; female; ledarskap; jämställdhet; byggbranschen; mansdominerat; kvinnligt;

  Sammanfattning : Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare tillkvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. LÄS MER

 4. 4. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 5. 5. Scenkonstens geografi : En explorativ studie över lägets betydelse för producerande scenkonstkompanier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Helga Ottengren; [2017]
  Nyckelord :performing arts; theatre; network; location; proximity; regional clusters; cultural economy; creative industries; value; artistic quality; scenkonst; teater; nätverk; läge; närhet; regionala kluster; kulturell ekonomi; kreativa industrier; värde; konstnärlig kvalite;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka huruvida scenkonstkompanier bildar industrispecifika kluster som ger upphov till gemensamma fördelar och därmed kan höja den konstnärliga kvaliteten.  Metod: En kvantitativ enkätundersökning bland aktiva svenska scenkonstkompanier som analyserats genom principalkomponentanalys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bra ledare är som.

Din email-adress: