Sökning: "bra ledare är som"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden bra ledare är som.

 1. 1. Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch : En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kevsjö; Amanda Melin; [2017]
  Nyckelord :construction industry; NCC; leader; male management; female management; equality; swedish; finnish; byggbranschen; ledarskap; manligt; kvinnligt; jämställdhet; svenskt; finskt;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnliga ledares perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 3. 3. Ett bra ledarskap enligt unga vuxna : Erfarenheter och förväntningar på arbetslivet bland millennials

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :arbetsprestation; generation y; ledarskapsutövande; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka millennials erfarenheter av och förväntningar på ledarskap i arbetslivet för att på så vis bidra till den vetenskapliga forskning som finns om vilka krav som ställs på ledarskapsutövning idag samt bidra till förståelsen om vad kompetensutvecklingskurser för ledare bör innehålla. Frågeställningarna var vilka erfarenheter av ledarskap informanterna uppfattar som positiva respektive negativa, vilka förväntningar de har på ledarskap i arbetslivet, samt hur ledarskapet påverkar deras engagemang, motivation, arbetsprestation och lojalitet till arbetsgivaren. LÄS MER

 4. 4. En trygg och stabil ledare, ganska sträng men ändå mjuk : En studie om fritidslärares uppfattning om sin egen ledarstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nicolina Ebers; Lorna Domingos Torres; [2017]
  Nyckelord :Ledarstil; skola; fritidshem; auktoritet; fritidslärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka hur fritidslärare ser på sin ledarstil i verksamheten. Syftet för studien är att ta reda på hur verksamma fritidslärare ser på sin egen ledarstil och vilka utmaningar de ser i den.Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra olika verksamma lärare i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Karin Moberg Granström; [2017]
  Nyckelord :goal; riding; pupil; instructor;

  Sammanfattning : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bra ledare är som.

Din email-adress: