Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. Study of crack width within a suspended concrete slab with different amount of cement clinker considering lower climate impact

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Sedige Feizi; Fateha Yasmin Khan; [2018]
  Nyckelord :concrete; lower climate impact; carbon dioxide emission; cement clinker; fly ash; laboratory test; slab; crack width; analytical calculation; FEM-design; betong; lägre klimatpåverkan; koldioxidutsläpp; exponering klass; cementklinker; flygaska; laboratorium; platta; sprickvidd; analytisk beräkning; FEM-design;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using a concrete recipe with only 70 % cement clinker for a building project named Gretas Glänta, regarding the demands of cracking for a suspended slab. The requirement to fulfill was a maximum crack width of 0.2 mm due to drying shrinkage and long- term loading. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 3. 3. Storytelling som marknadsföringsstrategi för en hållbar innovation : en berättelse om flerbostadshus i trä

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jesper Kollberg Dahlström; Moa Gunnarsson; Stina Laggren; [2017]
  Nyckelord :hållbar innovation; hållbar marknadsföring; storytelling; byggindustrin; flerbostadshus byggda i trä; cirkulär- och biobaserad ekonomi; bryta en norm;

  Sammanfattning : Den globala uppvärmningen tillsammans med en allt snabbare resursförbrukning till följd av en växande population innebär att det inte längre är hållbart för företag att använda den linjära ekonomiska modellen” take-make-dispose”. Den ekonomiska modellen som har dominerat företagsstrukturen sedan den industriella revolutionen. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt : Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Axelsson; Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Betong.

Din email-adress: