Sökning: "Betong"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade ordet Betong.

 1. 1. Hållbart byggande : Hur nyproduktion i trä och betong i Sverige påverkar miljön samt beslutsfattares beslutsgrunder gällande materialanvändning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Stina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable construction; Life cycle analysis of wood buildings concrete buildings; Greenhouse gas emissions from buildings; Environmental impact of construction;

  Sammanfattning : Environmental changes are great challenges that humanity must face. This has spurred a flurry of activities aimed to lower our impact on our environment. LÄS MER

 2. 2. Användning av alternativa material i vägkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Jingfors; André Nilsson; [2018]
  Nyckelord :alternativa material; krossad betong; krossad asfalt; hyttsten; masugnsslagg; alternative materials; crushed concrete; crushed asphalt; air cooled blast furnace slag; blast furnace slag; ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report is based on the use of alternative materials in road construction. The alternative materials included are crushed concrete, crushed asphalt and air cooled blast furnace slag. Differences and similarities exist between the use of alternative materials in Sweden and Denmark. LÄS MER

 3. 3. KÖLDBRYGGOR I PREFABRICERADE SANDWICHVÄGGAR AV BETONG : DETALJERADE 2D-BERÄKNINGAR ENLIGT STANDARD ISO 10211:2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Kruth; [2018]
  Nyckelord :köldbryggor; köldbrygga; dimensioner; totalt invändig; invändig; utvändig; flixo; ISO 10211; ISO 13789; ISO 14683; prefab; prefabricerad; Boverket; BBR; NNE; Europaparlamentet; Kyoto; iso; 2D; betong; isolering; fönster; balkong; bjälklag; mellanbjälklag; anslutning;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade Europaparlamentet att från år 2021 ska alla nya byggnadervara nära-nollenergibyggnader (NNE). I linje med förslaget fick myndigheten Boverket i uppdrag av regeringen att skapa Sveriges definition på NNE-byggnaderoch ta fram riktlinjer som är kopplade till energikraven. LÄS MER

 4. 4. Implementing Innovation Partnerships : Influencing factors and their consequences

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Amanda Fagerström; Emma Grundén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation har visat sig vara nödvändigt för ett företags överlevnad. I dagens samhälle sker utvecklingen snabbare än någonsin tidigare vilket har lett till att många företag undersöker nya sätt att innovera. De senare åren har många företag ingått innovationspartnerskap för att stärka sitt innovationsarbete. LÄS MER

 5. 5. Effects of grooving slippery concrete floors on dairy cows´ claw health, behavior, fertility and survival : farmers experience and herd data

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stefanie Macklin; [2018]
  Nyckelord :activity; lameness; slippery; abrasive; oestrus behavior; downer cow; mounting; concrete; mortality; muscle strain; trauma; claw wear;

  Sammanfattning : The most common floor type in dairy barns is concrete. Concrete does unfortunately get slippery over time due to mechanical and chemical degradation. Slippery floors increase the risk of slipping and falling and influence cows’ behavior, which can affect claw health, fertility and survival. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Betong.

Din email-adress: