Sökning: "företagsekonomi fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden företagsekonomi fallstudie.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors karriär i en mansdominerad bransch : En kvalitativ fallstudie om kvinnligt ledarskap i byggbranschen med en jämförelse mellan Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kevsjö; Amanda Melin; [2017]
  Nyckelord :construction industry; NCC; leader; male management; female management; equality; swedish; finnish; byggbranschen; ledarskap; manligt; kvinnligt; jämställdhet; svenskt; finskt;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur det multinationella byggföretaget NCC arbetar med kvinnligt ledarskap. Syftet med studien är att undersöka skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap utifrån kvinnliga ledares perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Utformning och framtagning av en organisationsförändring : En fallstudie på Astra Zeneca

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Benjamin Yakob Olsson; Homam Zraki; [2017]
  Nyckelord :Good Manufacturing Practice; GMP; GMP-inspektioner; Organisationsförändring; läkemedelsbranschen; Astra Zeneca; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Läkemedelsindustrin är en starkt reglerad industri där all tillverkning av läkemedel måste utföras efter regler och riktlinjer som går under benämning Good Manufacturing Practice, GMP. Dessa riktlinjer är avsedda för att minimera alla risker som finns och uppkommer med farmaceutisk tillverkning. LÄS MER

 4. 4. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet företagsekonomi fallstudie.

Din email-adress: