Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 898 uppsatser innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Att förutsäga kontraproduktiva arbetsbeteenden med hjälp av personlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Borg; [2018]
  Nyckelord :Personlighetstest; shapes; Mörka triaden; Dark triad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetspsykologiska test används numera i stor utsträckning i samband med rekrytering. Studiens syfte var att undersöka huruvida det arbetspsykologiska personlighetstestet shapes (management) (cut-e GmbH, 2017), utöver att predicera arbetsprestation, även kunde användas för att predicera kontraproduktiva arbetsbeteenden. LÄS MER

 3. 3. Rätt person på fel plats : En kvalitativ studie om rekryterares upplevda bedömningsproblematik i rekryteringsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Erlandsson; Gusatv Warelius; [2018]
  Nyckelord :rekrytering; bedömning; bedömningsproblematik; objektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilken bedömningsproblematik rekryterare upplever vid bedömning av sökande. Fyra intervjuer genomfördes med rekryterare på två olika sjukhus, för att kunna besvara problemformuleringen: Vilken bedömningsproblematik anser rekryterare kan uppstå vid rekryteringar? Det empiriska materialet analyserades genom en tematisk analys och jämfördes sedan med tidigare forskning samt Peter Jarvis teori om erfarenhetsbaserat lärande. LÄS MER

 4. 4. HR-funktionen som stöd vid kompetensförsörjning. En kvalitativ studie av HR-funktionens stöd till cheferna i en offentlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lisa Bertilsson; Clara Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; HR-stöd; Offentlig organisation; relationer; samverkan; ansvarsfördelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har genomförts i Lunds kommun och syftat till att beskriva och analysera, med utgångspunkt i HR-medarbetares upplevelser, hur HR-funktionen stödjer chefer i arbetet med kompetensförsörjning i en offentlig organisation. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera HR-medarbetares upplevelser kring stödet till cheferna i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. En värld av nätverk och rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Andunger; Mattias Meiczinger; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskare som Pierre Bourdieu, Adam Smith, Karl Marx, Nan Lin med flera har inom Sociologin försökt förklara människors möjligheter i samhället med olika former av kapital. Det vill säga olika sorters tillgångar och resurser som är socialt strukturerade av oss människor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rekrytering.

Din email-adress: