Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 878 uppsatser innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. VAD KRÄVS FÖR ATT MÅNGFALD SKA FRÄMJA LÄRANDE OCH UTVECKLING? En kvalitativ studie om mångfalds- och inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arbnora Latifi; [2017-09-25]
  Nyckelord :Mångfalds- och inkluderingsarbete; ledarskap; förändringsarbete; Diversity Management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur mångfalds- och inkluderingsarbetetbedrivs på det studerande företaget. Detta genom att identifiera och beskriva defaktorer i organisationen som försvårar respektive underlättarmångfaldssatsningar på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot jämställdhet. En studie om hur rekryteringsföretag arbetar med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Samuelsson; Maja Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :Jämställdhet; Rekrytering; Rekryteringsföretag; Homosocialitet; Manlighet; ledarskap;

  Sammanfattning : The following essay investigates how Swedish recruitment agencies work with genderequality when they are recruiting for leader positions. It also investigates how the recruitment process was perceived from the perspective of the female candidate who was later elected for the job. LÄS MER

 3. 3. "Det blir ett problem om man inte jobbar med det" : En studie av hur idrottsföreningar rekryterar och bibehåller ideella ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Lundqvist; Jennifer Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ideella ledare; idrottsförening; rekrytering; bibehållande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera hur idrottsföreningar i Kronobergs län arbetar med rekrytering och bibehållande av ideella ledare, för att kunna analysera hur föreningar påverkas av förändringsprocesser i samhället. Studiens empiri har framkommit genom kvalitativa intervjuer med nyckelinformanter i de olika idrottsföreningarna, samt med verksamhetsledaren på Smålandsidrotten. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

 5. 5. Att bli chef över sina kollegor : Den nya rollen och konsekvenser för relationer i arbetsgruppen inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Lindkvist; Marie-Louise Viklund; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; internrekryterad; relation; personalansvar; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Med ett välfungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, förtroende och tillit för ledaren. På vilket sätt chefen rekryteras kan påverka ledarens auktoritet, legitimitet och ställning, vilka är viktiga aspekter för att utföra chefsuppdraget på ett tillfredställande sätt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rekrytering.

Din email-adress: