Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. Vägen mot jämställdhet. En studie om hur rekryteringsföretag arbetar med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Samuelsson; Maja Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :Jämställdhet; Rekrytering; Rekryteringsföretag; Homosocialitet; Manlighet; ledarskap;

  Sammanfattning : The following essay investigates how Swedish recruitment agencies work with genderequality when they are recruiting for leader positions. It also investigates how the recruitment process was perceived from the perspective of the female candidate who was later elected for the job. LÄS MER

 2. 2. "Det blir ett problem om man inte jobbar med det" : En studie av hur idrottsföreningar rekryterar och bibehåller ideella ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Simon Lundqvist; Jennifer Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ideella ledare; idrottsförening; rekrytering; bibehållande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera hur idrottsföreningar i Kronobergs län arbetar med rekrytering och bibehållande av ideella ledare, för att kunna analysera hur föreningar påverkas av förändringsprocesser i samhället. Studiens empiri har framkommit genom kvalitativa intervjuer med nyckelinformanter i de olika idrottsföreningarna, samt med verksamhetsledaren på Smålandsidrotten. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

 4. 4. Att bli chef över sina kollegor : Den nya rollen och konsekvenser för relationer i arbetsgruppen inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Agneta Lindkvist; Marie-Louise Viklund; [2017]
  Nyckelord :ledarskap; internrekryterad; relation; personalansvar; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Med ett välfungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, förtroende och tillit för ledaren. På vilket sätt chefen rekryteras kan påverka ledarens auktoritet, legitimitet och ställning, vilka är viktiga aspekter för att utföra chefsuppdraget på ett tillfredställande sätt. LÄS MER

 5. 5. Fler kvinnor till toppen : Management för att främja jämställdhet på ledande positioner inom byggbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Alice Halldin; Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :Manager; Glass ceiling; Career; Leader; Leadership; Management; Organization; Organizational change; Chef; Glastak; Karriär; Ledare; Ledarskap; Ledning; Management; Organisation; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Research question: How can JM Construction (sv. JM Entreprenad) work to encourage women to reach leading positions within the organization based on a management perspective? Purpose:                The purpose of this study is to describe how a male-dominated organization within the construction industry, from a management perspective, can work towards gender equality in leading positions within the organization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rekrytering.

Din email-adress: