Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 880 uppsatser innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. VAD KRÄVS FÖR ATT MÅNGFALD SKA FRÄMJA LÄRANDE OCH UTVECKLING? En kvalitativ studie om mångfalds- och inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arbnora Latifi; [2017-09-25]
  Nyckelord :Mångfalds- och inkluderingsarbete; ledarskap; förändringsarbete; Diversity Management; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur mångfalds- och inkluderingsarbetetbedrivs på det studerande företaget. Detta genom att identifiera och beskriva defaktorer i organisationen som försvårar respektive underlättarmångfaldssatsningar på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot jämställdhet. En studie om hur rekryteringsföretag arbetar med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Samuelsson; Maja Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :Jämställdhet; Rekrytering; Rekryteringsföretag; Homosocialitet; Manlighet; ledarskap;

  Sammanfattning : The following essay investigates how Swedish recruitment agencies work with genderequality when they are recruiting for leader positions. It also investigates how the recruitment process was perceived from the perspective of the female candidate who was later elected for the job. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

 4. 4. Personalens sjukfrånvaro som en kvalitetsaspekt i vård och omsorg: en kvalitativ studie av sjukfrånvaro och dess betydelse för hållbar kompetensförsörjning i hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alma Maslan; [2017]
  Nyckelord :competency; elderly care; quality improvement; staff continuity; work conditions; arbetsmiljö; hemtjänst; kvalitetsförbättring; kompetens; personalkontinuitet; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Att värna och behålla en verksamhets mest värdefulla tillgång – dess mänskliga resurser – är av stor vikt för verksamhetens hållbarhet och framgång. Hälsa och ohälsa kopplat till arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor har därför under en lång tid intresserat forskare. LÄS MER

 5. 5. Neutralisera mera! Neutraliserade items inverkan på skönmålning vid personlighetstestning i rekryteringssammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lukas Levay; Henrik Österberg; [2017]
  Nyckelord :Social Desirability Responding; SDR; Personality inventory; Personnel selection; Neutralized items; Five Factor Model; Skönmålning; Social Önskvärdhet; Personlighetstest; Rekrytering; Neutraliserade items; Femfaktormodellen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personality inventories are commonly used in companies’ personnel selection and recruitment, because they increase the predictive validity. A problem is that some jobseekers respond in a social desirable way to increase their chances of employment, which is possible since many inventories are based on self-ratings. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet rekrytering.

Din email-adress: