Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 5947 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Gröna idéer med villkorade visioner - En idéanalytisk studie av EU:s miljö- och klimatpolicy efter den ekonomiska krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Bjuggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :RU; miljö- och klimatpolitik; miljöhandlingsprogram; Skovgaard; ekologisk modernisering; environment and climate change policy; economic crisis; Environmental Action Programme; ecological modernisation;

  Sammanfattning : Emanating from a deepened interest conflict within the decision making in the EU, this study aims to examine how the relationship between economy and environment and climate change policy is framed in the EU’s seventh Environmental Action Programme. Scholars have shown that since the economic crisis in 2008 the EU has witnessed a deepened ideological interest conflict between those who see environment and climate change policy as economically unfavorable and those seeing it as economically beneficial. LÄS MER

 2. 2. Abstract Visualization of Algorithms and Data Structures

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dennis Jönsson; Johan Gerdin; Ivar Josefsson; Simon Smith; Richard Sundqvist; [2017-01-13]
  Nyckelord :Algorithm Visualization; AV; Program Visualization; PV; Education; Visualization Tool;

  Sammanfattning : Within the field of visualization it is common to distinguish between AlgorithmVisualization (AV) and Program Visualization (PV). AV uses high level abstractions to demonstrate how algorithms works, while PVs are debugger-like and display low level information about programs. LÄS MER

 3. 3. Vad är problemet egentligen? : En kvalitativ forskningsstudie om matematisk problemlösning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Johan Andersson; Max Andersson; [2017]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; didaktik; kvalitativ; självförtroende; vardagsanknytning; social kontext;

  Sammanfattning : Med denna kvalitativa forskningstudie vill vi bidra med kunskap om de didaktiska val lärare gör vid arbete med det centrala innehållet rörande problemlösning i matematikundervisning. Det här gör vi med de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför som grund. LÄS MER

 4. 4. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken.The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

 5. 5. Ett bruk i förfall : En studie av relationerna mellan Huseby bruk och dess lokala fackföreningar under nedgångsperioden 1947-1957

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Örsäter; [2017]
  Nyckelord :Huseby bruk; bruk; industry; patriarchal; labour unions; Huseby bruk; bruk; industri; patriarkal; fackföreningar;

  Sammanfattning : Huseby bruk was a large isolated industry that bloomed during the 19th century and was located in the county of Småland, Sweden. It was a large industry focused on many different areas and in large it was self-sufficient. Like many other industries at the time Huseby bruk was lead by a patriarchal leader named Joseph Stephens who died in 1934. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan.

Din email-adress: