Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 5914 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Abstract Visualization of Algorithms and Data Structures

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dennis Jönsson; Johan Gerdin; Ivar Josefsson; Simon Smith; Richard Sundqvist; [2017-01-13]
  Nyckelord :Algorithm Visualization; AV; Program Visualization; PV; Education; Visualization Tool;

  Sammanfattning : Within the field of visualization it is common to distinguish between AlgorithmVisualization (AV) and Program Visualization (PV). AV uses high level abstractions to demonstrate how algorithms works, while PVs are debugger-like and display low level information about programs. LÄS MER

 2. 2. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken.The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

 3. 3. Hjältar finns de? : En studie av journalistens roll i våra berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Bergman; [2017]
  Nyckelord :Hjälte; journalist; primärt ethos;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). LÄS MER

 4. 4. Dom där samerna : En kritisk diskursanalys av läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Järvå Askenberg; [2017]
  Nyckelord :Samer; diskurs; kursplan; läroböcker; geografi; högstadiet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur den samiska befolkningen framställs i sju läroböcker kopplade till ämnet geografi i högstadiet mellan åren 1956 och 2012. Syftet med studien var att ta reda på hur framställning sett ut och förändrats över tid, samt att ta reda på orsaker till förändringen. LÄS MER

 5. 5. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan.

Din email-adress: