Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 6399 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Är emotionellt krävande yrken också kvävande yrken? : En deskriptiv studie av skillnaderna i män och kvinnors uttag av sjukpenning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Ehrenpil; Hofstedt Patrik; [2018]
  Nyckelord :Ekonomiska drivkrafter; emotionellt krävande arbeten; hushållsarbete; jämställdhet; könssegregerad arbetsmarknad; könsskillnader; obetalt arbete; sjukförsäkring; sjukpenning.;

  Sammanfattning : Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Svart sida - Svart ruta. Självreflexiv fiktion i adaption mellan medier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johan Sunegård; [2017-09-19]
  Nyckelord :metafiction; adaptation; self-reflexive fiction; Tristram Shandy; intermediality;

  Sammanfattning : This thesis examines the process of adapting literary works acknowledged as being highly self-reflexive; works often described as metafictions. Adaptation is in this context understood as both the process of transposing one work of art to another medium, e.g. making a movie based on a book, and the final product of that process. LÄS MER

 3. 3. Internationalization of Healthcare and Care firms: A case study regarding the factors affecting the internationalization process of Swedish Healthcare and Care firms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johan Edlind Hultin; [2017-09-11]
  Nyckelord :Internationalization; Healthcare and care sector; Drivers for internationalization; Barriers to internationalization;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet ut i fingerspetsarna – En fallstudie av Trelleborg AB:s arbete med att implementera en hållbarhetsstrategi med hjälp av en inbäddad struktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; Johan Törnroth; [2017-08-30]
  Nyckelord :Inbäddad struktur; integrerad struktur; hållbarhetsimplementering; hållbarhet; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsrelaterade frågor är en kritisk faktor i samhället och det krävs nya rutiner för att skapa en mer hållbar utveckling. Näringslivet spelar en stor roll i hur framtidens samhälle kommer se ut där påtryckningar från intressenter har lett till att företag adresserar hållbarhetsfrågor i allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hylerstedt Blom; Johan Kaage; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan.

Din email-adress: