Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 6111 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Efterfrågan på arbetsplatsparkering - En systematisk forskningsöversikt av styrmedels effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Felix Stööp Lindgren; Johan Vedberg; [2017-06-12]
  Nyckelord :arbetsplatsparkering; styrmedel; hållbar mobilitet; hållbar utveckling; pendling;

  Sammanfattning : This study is a systematic literature review paper which aims to present an overview over the last years research in the EU, Norway and Switzerland that deals with workplace parking. This has been done with a systematic search through the scientific search engines Scopus and Google Scholar. The keyword phrase used was “workplace AND parking”. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding -How can investors evaluate equity crowdfunding offers?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Rydberg; Johan Fröidstedt; [2017-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “För att jag har en penis” En kvalitativ studie om representation av mäns känsloliv i tv-serien New Girl

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Nilsson; Johan Andersson; [2017-04-19]
  Nyckelord :känslor; män; maskulinitet; tv; normer;

  Sammanfattning : Människor spenderar idag en stor del av sin lediga tid på att titta på tv, tv-serier och film. Till följd av internets utbredning har tv-baserat innehåll blivit mer lättillgängligt än förut. Budskapet som representeras i tv-innehållet påverkar tittaren. Tv är en arena där samhällets normer skapas, upprätthålls och utmanas. LÄS MER

 4. 4. Trivialising Through Trial. The Victim-Perpetrator in International Criminal Law.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lindberg; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis encircles the Ongwen case currently pending in the International Criminal Court. The thesis develops a number of theoretical observations, focusing on the unique character of this case in terms of a ‘victim-perpetrator’ perspective. LÄS MER

 5. 5. Debt and Health - A Study of Incapacity Rate and Private Debt in Swedish Municipalties

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Ramne; Benjamin Strömberg; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Household debt is rising throughout Sweden, and its health effects are poorly understood. This thesis attempts to establish a link between the average private indebtedness and the incapacity rate—a measure of average paid sick leave—within Swedish municipalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan.

Din email-adress: