Sökning: "johan"

Visar resultat 1 - 5 av 5870 uppsatser innehållade ordet johan.

 1. 1. Abstract Visualization of Algorithms and Data Structures

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dennis Jönsson; Johan Gerdin; Ivar Josefsson; Simon Smith; Richard Sundqvist; [2017-01-13]
  Nyckelord :Algorithm Visualization; AV; Program Visualization; PV; Education; Visualization Tool;

  Sammanfattning : Within the field of visualization it is common to distinguish between AlgorithmVisualization (AV) and Program Visualization (PV). AV uses high level abstractions to demonstrate how algorithms works, while PVs are debugger-like and display low level information about programs. LÄS MER

 2. 2. Hjältar finns de? : En studie av journalistens roll i våra berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anders Bergman; [2017]
  Nyckelord :Hjälte; journalist; primärt ethos;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438 dagar (2013). LÄS MER

 3. 3. Open access business cases

  L3-uppsats,

  Författare :Johan Friberg Spetz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :long-term psychosis; siblings; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Teknikämnet i högstadiet : en enkätstudie om elevernas intresse i ämnet teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Karlsson; Kristina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :teknik; högstadiet; teknikämnet; teknikintresse;

  Sammanfattning : Med en problemformulering, "Vad fångar elevernas intresse på tekniklektionerna och går det att använda till planering av undervisningen?", gör detta examensarbete ett försök att skapa en grund för att kartlägga elevernas intresse i teknikämnet på högstadiet. Detta gjordes genom en enkätundersökning, där elever tillfrågades om deras intresse i ämnet teknik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet johan.

Din email-adress: