Sökning: "information technology systems"

Visar resultat 1 - 5 av 2324 uppsatser innehållade orden information technology systems.

 1. 1. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. To lead or to follow: Translating innovative technologies as a result of industrial fashion

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Patrik Kindmark; Emil Thunberg; [2018-07-03]
  Nyckelord :Actor network theory; translation; innovation; organizational fashion; problematization; Industry 4.0;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Marcus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :JavaScript; framework; comparative study; code structure; JavaScript; ramverk; jämförande studie; kodstruktur;

  Sammanfattning : This study is a second year thesis in Software Engineering at the Blekinge Institute of Technology. It investigates differences between frameworks and Vanilla JavaScript according to requirements in modern web applications. Region Blekinge, a municipal institution, wanted to research a prototype for a search function for their future website. LÄS MER

 4. 4. Open Source Verktyg Stöd för Centrala Egenskaper hos Business Process Management (BPM) System

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Manuel Mazanga Baiao; [2018]
  Nyckelord :Business Process Management BPM-verktyg ; egenskaper; företag; öppen källkod.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I en komplex informationsteknologisk värld behöver företag och organisationer flexibla affärssystem som följer den tekniska utvecklingen. Av denna anledning har kommersiella BPMS-verktyg (Business Process Management System) blivit populära på grund av sin höga förmåga att snabbt integreras med affärssystemen i nya arbetsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Waste prevention of ICT products towards circular economy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Wadsten; [2018]
  Nyckelord :ICT products; waste; waste prevention systems; circular economy; municipalities; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Information and Communications Technology (ICT) is something that drives our society forward, but how we are consuming these products is rather something that harm our environment rather than pushing our society forward. This thesis investigates our unstainable consumption of ICT products and takes a look at waste prevention solutions in order to reach circular economy with a focus on Swedish municipalities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet information technology systems.

Din email-adress: