Sökning: "kris i"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade orden kris i.

 1. 1. Samtal med patienter och närstående kring existentiella frågor – med fokus på mening

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Lilic; Kristin Sott; [2018-01-25]
  Nyckelord :existentiella samtal; neurologiska sjukdommar; sjukvårdspersonal; patienter; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kronisk neurologisk diagnos kan innebära en dramatisk förändring avlivsvillkoren, och patienten och dess närstående kan komma att hamna i en existentiell kris.Sjukvårdspersonal som arbetar nära patienten och närstående blir ofta de som hamnar i samtalom existentiella frågor och tankar då sådana dyker upp. LÄS MER

 2. 2. Krisinformation och sociala medier : Rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Edvinsson; Daniel von Koppy; [2018]
  Nyckelord :Crisis informatics; social media; rumors; proactive; crisis management; Krisinformatik; sociala medier; rykten; proaktiv; krishantering;

  Sammanfattning : Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940 inträffade; en lastbil körde längs Drottninggatan i Stockholm, varpå flera personer blev påkörda varav fem personer dödades. Händelsen spred sig snabbt i sociala medier och delar av informationen som spreds var obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga. LÄS MER

 3. 3. Det har hänt så otroligt mycket : En kvalitativ studie om hur den tekniska utvecklingen har påverkat indiebolagens arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Bengtsson; Cornelia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Teknisk utveckling; Musikbranschen; Indiebolag; Arbetsprocess; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkan och krishanteringen : En studie om Svenska kyrkans roll inom kommuners kris- och beredskapshantering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Kyrkovetenskap; Svenska kyrkan; Krishantering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Svenska kyrkans roll inom den kommunala kris- och beredskapshanteringen. Att jag valt detta ämne beror på att det inte finns något skrivet just om detta. Att förstå Svenska kyrkans roll och varför Svenska kyrkan vill ha en roll inom den statliga krishanteringen är intressant. LÄS MER

 5. 5. Aftonbladet i kris : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladets hantering av anklagelserna gentemot sin egna medarbetare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Repair Theory; Aftonbladet; #metoo; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I samband med #metoo-kampanjen hösten 2017 anklagades en krönikör på Aftonbladet för att ha våldtagit en kvinnlig medieprofil efter en fest 2006. Syftet med denna studie är att undersöka hur Aftonbladet hanterade anklagelsen gentemot sin medarbetare men också att undersöka på vilket sätt Aftonbladet sökt att reparera sin image. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kris i.

Din email-adress: