Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. "Att min hjärta har ingen ont" : Vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Dahlström; Maya Bergström Wuolo; [2017]
  Nyckelord :folkhälsa; hälsopromotion; nyanlända; asyl; egenmakt;

  Sammanfattning : Det finns stora ojämlikheter mellan nyanlända och personer födda i Sverige kopplat till bland annat psykisk ohälsa. Hälsans betydelse för nyanländas integrationsprocess uppmärksammas inte tillräckligt, det finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser. Dock finns det kunskapsluckor inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Förläggaren som medskapare : Om Harry Martinson, Moa Martinson och samarbetet med förläggarna på Albert Bonniers förlag 1928–1939

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Sanna Broborg; [2017]
  Nyckelord :litteratursociologi; bokförlag; bokhistoria; Albert Bonniers förlag; Harry Martinson; Moa Martinson; Karl Otto Bonnier; Tor Bonnier; Kaj Bonnier; förläggare; författare;

  Sammanfattning : Författare beskrivs ofta som ensamma skapare till sina verk. I många fall finns det dock betydligt fler som medverkar i produktionen av ett litterärt verk, däribland förlaget. LÄS MER

 3. 3. Tack! : Kvinnors upplevelse av att föra tacksamhetsdagbok

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Therés Enström; Zara Hedman; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Health promotion; wellbeing; mental health; gratitude; gratitude journal; self-esteem; happiness; women; Hälsopromotion; välbefinnande; psykisk hälsa; tacksamhet; tacksamhetsdagbok; självkänsla; lycka; kvinnor;

  Sammanfattning : Det finns starka belägg för att tacksamhet kan skapa välbefinnande genom att exempelvis öka självkänsla, verka stressreducerande och skapa hälsosamma vanor. Att föra tacksamhetsdagbok kan vara ett sätt att öva upp ett tacksamt förhållningssätt genom att dagligen reflektera över tacksamhetsämnen och anteckna dessa. LÄS MER

 4. 4. CV och personligt brev för nyutexaminerade fartygsbefäl i den svenska sjöfartsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Björkman; Olof Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :CV; curriculum vitae; résumé; cover letter; graduate; Swedish shipping industry; junior officer; deck officer; CV; curriculum vitae; personligt brev; nyutexaminerad; svenska sjöfartsbranschen; juniorbefäl; fartygsbefäl;

  Sammanfattning : Med en allt hårdare konkurrens om arbetstillfällena för fartygsbefäl krävs det att den arbetssökande att sticker ut ur mängden vid en arbetsansökan. Syftet med denna studie var att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar av innehållet i ett CV och personligt brev vid anställning av nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. LÄS MER

 5. 5. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BREV.

Din email-adress: