Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 2. 2. Kenosis och Begär - En teologisk undersökning av spiritualitet, kroppslighet och bemyndigande i Etty Hillesums dagböcker och brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Carolina Fjelstad; [2016-01-25]
  Nyckelord :kenosis; desire; empowerment; Hillesum; Coakley; spirituality; theology; feminism; corporeality;

  Sammanfattning : In the past decades a movement towards the mystical tradition has taken place in academic theology. This raises questions on gender and the relationship between human corporeality and the divine. LÄS MER

 3. 3. Aktionsforskning i praktiken - Om förskolepedagogers möjligheter till professionsutveckling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anita Österberg; [2016-01-22]
  Nyckelord :aktionsforskning; verksamhets- och professionsutveckling i förskolan; kollegialt lärande; lärande organisationer; motstånd mot lärande; hållbar utveckling i förskolan;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen har tre syften. Det första är att undersöka hur pedagogerna på en kommunal förskola ser på och arbetar med verksamhets- och professionsutveckling i praktiken. LÄS MER

 4. 4. VD:ns ton och person -En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Fürst; Jonna Örling; [2016-01-15]
  Nyckelord :VD; goodwill; immateriella tillgångar; hybris; IFRS.;

  Sammanfattning : Titel: VD:ns ton och person - En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar.Bakgrund och frågor: I den här undersökningen analyseras om det finns ett samband mellan en företagsledares karaktärsdrag samt inflytande och företagets struktur av goodwill och immateriella tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Diagnos dyslexi och dess funktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Peter Strid; [2016]
  Nyckelord :Diagnos; Dyslexi; Gymnasieskolan; Självkänsla; Sociokulturellt; Specialpedagogik; Utredning;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att bidra med kunskap om dyslexi som upptäcks på gymnasiet. Syftet är att få en uppfattning om hur diagnosen dyslexi upptäcks samt vilken betydelse diagnosen har. Vidare är syftet att beskriva hur dyslexi påverkar elevens syn på sig själv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BREV.

Din email-adress: