Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 2. 2. Förbön i Pauli brev och i "Kyrkans förbön". En jämförande studie av förböner i Paulus brev och i Svenska kyrkans handböcker 1986 och 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Diana Olausson Öberg; [2017-06-28]
  Nyckelord :intercessory prayers; intercession; Paul s letters; Paul s epistels; förbön; Paulus brev; Kyrkans förbön; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The goal of this research is to investigate if a thread exists, from how intercessory prayers were written in Paul’s letters to today’s liturgy in the Swedish Church. The main question this research aims to answer is: Does text or specific words in the intercessory prayers in Paul’s letters correlate with the intercessory prayers in the liturgy texts of the “Kyrkans förbön” in Den svenska kyrkohandboken (1986) and within the Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan (2016)? Moreover, does continuous threads exists of intercessory prayers in the Swedish Church handbooks from 1942 until 2016. LÄS MER

 3. 3. "Att min hjärta har ingen ont" : Vad nyanlända elever i Sverige upplever som hälsofrämjande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Dahlström; Maya Bergström Wuolo; [2017]
  Nyckelord :folkhälsa; hälsopromotion; nyanlända; asyl; egenmakt;

  Sammanfattning : Det finns stora ojämlikheter mellan nyanlända och personer födda i Sverige kopplat till bland annat psykisk ohälsa. Hälsans betydelse för nyanländas integrationsprocess uppmärksammas inte tillräckligt, det finns ett stort behov av hälsofrämjande insatser. Dock finns det kunskapsluckor inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Bacillus anthracis : naturliga utbrott, bioattacker och veterinärens roll

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Nordfeldt; [2017]
  Nyckelord :Bacillus anthracis; antrax; biovapen; biologiska krigföring; bioterrorism;

  Sammanfattning : Biologisk krigföring är inte ett nytt begrepp, tvärtom har forskare hittat mängder av exempel på sådana attacker redan från medeltiden, och ännu längre bakåt i tiden. Framväxten av den moderna mikrobiologin på 1900-talet, startade dock ett helt nytt kapitel och det var plötsligt möjligt att uppföröka stora mängder patogener. LÄS MER

 5. 5. Förståelse genom interaktion : En studie av det digitala rekryteringsverktyget Yobber

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karin Lind; Olivia Nyström; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; Yobber; hermeneutik; meningsskapande; konceptuell modell; interaktion;

  Sammanfattning : Yobber är ett webbaserat verktyg för rekrytering som syftar till att lyfta fram personligheten hos den arbetssökande redan i ett tidigt skede i processen. Detta görs genom en strukturerad videointervju som rekryterarna tar del av före cv och personligt brev. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BREV.

Din email-adress: