Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. CV och personligt brev för nyutexaminerade fartygsbefäl i den svenska sjöfartsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Robin Björkman; Olof Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :CV; curriculum vitae; résumé; cover letter; graduate; Swedish shipping industry; junior officer; deck officer; CV; curriculum vitae; personligt brev; nyutexaminerad; svenska sjöfartsbranschen; juniorbefäl; fartygsbefäl;

  Sammanfattning : Med en allt hårdare konkurrens om arbetstillfällena för fartygsbefäl krävs det att den arbetssökande att sticker ut ur mängden vid en arbetsansökan. Syftet med denna studie var att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar av innehållet i ett CV och personligt brev vid anställning av nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. LÄS MER

 2. 2. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 3. 3. Kenosis och Begär - En teologisk undersökning av spiritualitet, kroppslighet och bemyndigande i Etty Hillesums dagböcker och brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Carolina Fjelstad; [2016-01-25]
  Nyckelord :kenosis; desire; empowerment; Hillesum; Coakley; spirituality; theology; feminism; corporeality;

  Sammanfattning : In the past decades a movement towards the mystical tradition has taken place in academic theology. This raises questions on gender and the relationship between human corporeality and the divine. LÄS MER

 4. 4. Aktionsforskning i praktiken - Om förskolepedagogers möjligheter till professionsutveckling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anita Österberg; [2016-01-22]
  Nyckelord :aktionsforskning; verksamhets- och professionsutveckling i förskolan; kollegialt lärande; lärande organisationer; motstånd mot lärande; hållbar utveckling i förskolan;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen har tre syften. Det första är att undersöka hur pedagogerna på en kommunal förskola ser på och arbetar med verksamhets- och professionsutveckling i praktiken. LÄS MER

 5. 5. VD:ns ton och person -En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Fürst; Jonna Örling; [2016-01-15]
  Nyckelord :VD; goodwill; immateriella tillgångar; hybris; IFRS.;

  Sammanfattning : Titel: VD:ns ton och person - En undersökning om relationen mellan en VD:s karaktär och hur företaget har valt att redovisa immateriella tillgångar.Bakgrund och frågor: I den här undersökningen analyseras om det finns ett samband mellan en företagsledares karaktärsdrag samt inflytande och företagets struktur av goodwill och immateriella tillgångar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BREV.

Din email-adress: