Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4321 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. Elevers beräkningsstrategier i subtraktion : en studie i skolår 3 och 6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Christina Svahn; Svensson Lisbeth; [2017]
  Nyckelord :Aritmetik; taluppfattning; subtraktion; strategi; metod; missuppfattningar; huvudräkning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). LÄS MER

 2. 2. Överlämningar från grundskolan till gymnasiet gymnasielärarens perspektiv : vem, vad, hur och när?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therése Alvnil; Susann Bengtsson Shepherd; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; överlämning; särskilda behov; diagnoser; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemområde: Övergången mellan grundskolan och gymnasiet är mycket komplex. Viktig information gällande elever i behov av särskilt stöd/extra anpassningar behöver överföras för att säkerställa att dessa elever även efter grundskolan får den hjälp de behöver. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av omvårdnad vid höftfraktur. : En litteraturstudie ur den äldre patientens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hallin; Felicia Emmertz; [2017]
  Nyckelord :Hip Fracture; Experiences; Elderly; Patients; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen av höftfrakturer är som störst i Sverige och drabbar främst äldre människor. Eftersom de äldre vanligtvis har fler sjukdomar involveras flera personalkategorier vilket gör att patienterna tillhör en av de mest vård- och resurskrävande grupperna inom sjukvården och att det betraktas som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Värdet av revision ur ett klientperspektiv : Värdet av mer eller mer av värdet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Persson; Oliver Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Audit-value; Added-value; Client perspective; Value-added audit; Internal stakeholders; Leverage; Position; Revisionsvärde; mervärde; klientperspektiv; värdeskapande revision; interna intressenter; skuldsättningsgrad; befattning;

  Sammanfattning : The change in statutory audit in 2010 made the auditor market more competitive and commercial market. Since audit is no longer mandatory for small and medium sized enterprises, the need of providing value-added audit has been increased. LÄS MER

 5. 5. Förskolechef med uppdrag att leda personal i pedagogisk verksamhet : utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Charlotte Dako; Anette Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskolechef; ledningsstruktur; möjligheter; pedagogisk verksamhet; systematiskt kvalitetsarbete; utmaningar;

  Sammanfattning : Vi har genom två fall undersökt hur utbildningschefer, förskolechefer och förskollärare ser på förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi vill med denna undersökning få en uppfattning om förskolechefers utmaningar och möjligheter utifrån deras uppdrag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kristianstad högskolan.

Din email-adress: