Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4369 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. The important part is that we have established a relationship, then we can conduct business : Cultural conflicts and dilemmas in international business

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lucas Christensson; Oskar Svensson; [2017]
  Nyckelord :Key account management; Relationship Marketing; Cultural conflicts; Cultural dilemmas; Crosscultural communication;

  Sammanfattning : Recent literature state that the relationship between buyers and sellers has gained more and more importance in business-to-business segments. The distribution of products may even end up in the shadow of these important relationships. LÄS MER

 2. 2. Elevers beräkningsstrategier i subtraktion : en studie i skolår 3 och 6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Christina Svahn; Svensson Lisbeth; [2017]
  Nyckelord :Aritmetik; taluppfattning; subtraktion; strategi; metod; missuppfattningar; huvudräkning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). LÄS MER

 3. 3. Överlämningar från grundskolan till gymnasiet gymnasielärarens perspektiv : vem, vad, hur och när?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therése Alvnil; Susann Bengtsson Shepherd; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; överlämning; särskilda behov; diagnoser; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemområde: Övergången mellan grundskolan och gymnasiet är mycket komplex. Viktig information gällande elever i behov av särskilt stöd/extra anpassningar behöver överföras för att säkerställa att dessa elever även efter grundskolan får den hjälp de behöver. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av omvårdnad vid höftfraktur. : En litteraturstudie ur den äldre patientens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hallin; Felicia Emmertz; [2017]
  Nyckelord :Hip Fracture; Experiences; Elderly; Patients; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen av höftfrakturer är som störst i Sverige och drabbar främst äldre människor. Eftersom de äldre vanligtvis har fler sjukdomar involveras flera personalkategorier vilket gör att patienterna tillhör en av de mest vård- och resurskrävande grupperna inom sjukvården och att det betraktas som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Värdet av revision ur ett klientperspektiv : Värdet av mer eller mer av värdet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Persson; Oliver Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Audit-value; Added-value; Client perspective; Value-added audit; Internal stakeholders; Leverage; Position; Revisionsvärde; mervärde; klientperspektiv; värdeskapande revision; interna intressenter; skuldsättningsgrad; befattning;

  Sammanfattning : The change in statutory audit in 2010 made the auditor market more competitive and commercial market. Since audit is no longer mandatory for small and medium sized enterprises, the need of providing value-added audit has been increased. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kristianstad högskolan.

Din email-adress: