Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4241 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. Upplevelser av omvårdnad vid höftfraktur. : En litteraturstudie ur den äldre patientens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hallin; Felicia Emmertz; [2017]
  Nyckelord :Hip Fracture; Experiences; Elderly; Patients; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen av höftfrakturer är som störst i Sverige och drabbar främst äldre människor. Eftersom de äldre vanligtvis har fler sjukdomar involveras flera personalkategorier vilket gör att patienterna tillhör en av de mest vård- och resurskrävande grupperna inom sjukvården och att det betraktas som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. Förskolechef med uppdrag att leda personal i pedagogisk verksamhet : utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Charlotte Dako; Anette Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskolechef; ledningsstruktur; möjligheter; pedagogisk verksamhet; systematiskt kvalitetsarbete; utmaningar;

  Sammanfattning : Vi har genom två fall undersökt hur utbildningschefer, förskolechefer och förskollärare ser på förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi vill med denna undersökning få en uppfattning om förskolechefers utmaningar och möjligheter utifrån deras uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Skolledares strategier gällande implementering av handlingsplaner samt Skolverkets stödmaterial för särbegåvade elever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Heléne Hjerth; Christina Cangemark; [2017]
  Nyckelord :Handlingsplaner; ramfaktorteori; Skolverkets studie- och stödmaterial; särbegåvning;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att beskriva hur skolledare i grund- och gymnasieskolor implementerar Skolverkets studie- och stödmaterial (2015) för särbegåvade elever. Vi vill även undersöka vilken beredskap det finns hos pedagogerna i de nationella skolverksamheterna , hur extra anpassningar och det särskilda stödet ser ut för gällande elever. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnaden i det tysta : En litteraturstudie om upplevelser av att vårda en partner med demens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jasmina Delic; Elina Ekholm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av Sveriges folksjukdomar och idag finns det ungefär 160 000 drabbade. Sjukdomen medför kognitiv nedsättning som successivt försämras under sjukdomsförloppet och detta gör att de anhörigas liv påverkas. På grund av de behov som personen med demens har, kan det bli en utmaning för den anhörige att vårda. LÄS MER

 5. 5. "Specialpedagogens uppdrag - ett teamarbete"

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anne Olsson; Liselott Persson; [2017]
  Nyckelord :Chef; förväntningar; handledning; specialpedagog; uppdrag;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att beskriva hur specialpedagoger och chefer ser på specialpedagogens uppdrag i verksamheter inom förskola, grund- och gymnasiesärskola samt vilka förväntningar som finns på specialpeagogen från chefen. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om specialpedagogens roll. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kristianstad högskolan.

Din email-adress: