Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4575 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. Extra anpassningar för elever som läser enligt särskolans kursplan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Charlotte Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; integrering; sammanhållen klass; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Som elev mottagen i särskolan kan du ha integrerad skolgång i grundskolan eller gå i sammanhållen klass. Extra anpassningar är ett stöd som ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen för att en elev ska kunna nå de lägst ställda kunskapskraven i ett ämne. Det står i Skollagen och gäller för elever i alla skolformer. LÄS MER

 2. 2. Emotioner i domstol : en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Westny; [2018]
  Nyckelord :rättsfall; känslor; det ideala offret; Nils Christie; emotionsnormer; sexualbrott; Arlie Hochschild;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål. LÄS MER

 3. 3. How about a vegan dessert? : men and women's attitudes towards vegan desserts, and how the appearance of vegan desserts affects the experience

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap

  Författare :Tora Olsson; [2018]
  Nyckelord :Vegan; dessert; attitudes; food experience; mixed method; creative design; molecular gastronomy;

  Sammanfattning : Background: Women prefer to eat plant-based food more frequently than men. Previous studies show that there is a difference in what we eat depending on which gender we belong to. The experience of food can be influenced by various aspects such as colour, shape, serving, and food information. LÄS MER

 4. 4. Nature of relationships between stakeholders and family business : Empirical evidence from small hospitality business in Italy

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Alfredo Buonocore; Sumeera Bano Iqbal; [2018]
  Nyckelord :Family business; Stakeholder Theory; Nature of Relationships; Hospitality Industry; Small Firms; Socioemotional Wealth; Southern Italy.;

  Sammanfattning : Background: This paper focuses on nature and role of relationships in small hospitality firm in the Southern Italian context. Based on previous literature relationships in small firms are highly related to trust, common understanding and mutual benefits. LÄS MER

 5. 5. “När arbetsgivaren bjuder till med tiden för vårt välbefinnande så ökar den goda känslan för att sen ta över helt.” : en kvalitativ studie om hur ett friskvårdsprojekt har inverkat en arbetsgrupp utifrån fysisk aktivitet och ett fokus på salutogent perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Julia Hellstrand; Frida stark; [2018]
  Nyckelord :Focus groups; participation; physical activity; qualitative study; salutogenesis; well-being and workplace health; Delaktighet; fokusgrupper; fysisk aktivitet; hälsa i arbetslivet; kvalitativ studie; salutogenes och välbefinnande;

  Sammanfattning : Background: Working life has an impact on the health of many individuals during a larger part of life, therefore a big significance for public health. Work environment is important for the well-being of the employees and the development of the business and unhealthy lifestyles can increase absence for example. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kristianstad högskolan.

Din email-adress: