Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4135 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 1. Spindelfaunan i granplanteringar av olika åldrar : En undersökning från södra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jonatan Forkman; [2017]
  Nyckelord :Spiders; spruce plantations; Sweden; inventory; landscape science; Spindlar; granplantering; Häckeberga; Romeleåsen; Skåne; inventering; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : To determine whether the spider communities in spruce Picea abies plantations in southern Sweden differ between trees of various ages, the spiders from minor, young and older trees has been collected during May and June 2016. The minor trees were 1.5–2.0 m, the young trees were 19–20 m and the older trees were over 22 m high. LÄS MER

 2. 2. Hur möter lärare elevers individuella utbildningsbehov i matematik?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Angelica Ioseinov; [2016]
  Nyckelord :Individualisering; stöd; utmaning; matematikuppgifter; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur några lärare möter elevers olika utbildningsbehov i matematik, eftersom lärarna har ett åtagande och en skyldighet att möta alla elever på deras kunskapsnivå.Jag utförde 9 semistrukturerade intervjuer med lärare på olika skolor i Malmö, samt skickade ut ett strukturerat frågeformulär till 62 kommunala skolor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Dalstam; Catrin Kudo; [2016]
  Nyckelord :District nurse; Father; Involvement; Child health services; Child health centre; Experience; Distriktssköterska; Pappa; Delaktighet; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Upplevelse;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja barns utveckling. LÄS MER

 4. 4. Tiggaren, givaren och affekterna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Bodil Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Tiggare; givare; givmildhet; affekter; känslor; personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om känslor som väcktes hos potentiella givare i mötet med tiggare predicerade hur de förstnämnda bedömde sannolikheten för att ge eller inte ge ett bidrag. Dessutom undersöktes även om personlighet och ålder korrelerade med givmildhet, samt om könsskillnader förelåg med avseende på givmildhet. LÄS MER

 5. 5. Konflikter, ett medel för utveckling? : En studie om konflikter i arbetslag

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Hansson; Linda Andersson; [2016]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konflikters påverkan; arbetslag; förskolechefens roll; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur förskolepersonal beskriver konflikter i arbetslaget. Påverkar konflikter ett arbetslag? Vilka är de vanligaste faktorerna som kan ge upphov till konflikter och hur hanteras dem? I studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in empiri om förskolepersonalens tankar och erfarenheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kristianstad högskolan.

Din email-adress: