Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2311 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Papperslösa kvinnors politiska delaktighet: Om utrymmet för individen att vara politisk när hon är utesluten ur den politiska gemenskapen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sanna Isemo; [2017-06-28]
  Nyckelord :papperslösa kvinnor; utvisningsbarhet; politisk delaktighet; Young; Fraser;

  Sammanfattning : Human rights apply to all individuals, regardless of nationality or legal status. However, in practice, people living as undocumented – without a residence permit in the state where they are situated – seems to be regarded as an exception when it comes to human rights. LÄS MER

 2. 2. Are polygamous marriages to be considered a human rights violation or a human rights realization in the contexts of Sweden and Tanzania?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Christine Lothe Nordvik; [2017-06-28]
  Nyckelord :Polygamous marriages; Universalism; Cultural Relativism; Human Rights;

  Sammanfattning : This two-case study “Are polygamous marriages to be considered a human rights violation or a human rights realization in the contexts of Sweden and Tanzania?” focuses on whether polygamous marriages can be considered a human rights violation in line with Universalism and the violation of women’s rights, or a human rights realization in line with Cultural Relativism and cultural and religious rights, in the contexts of Sweden and Tanzania. The research consists of two components. LÄS MER

 3. 3. Besvärsrättsinstitutet för detaljplan, mellan politik och juridik -En studie av Plan- och bygglagen utifrån demokrati- och ekonomivärden, samt jurdifiering.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rasmus Ahlgren; [2017-06-22]
  Nyckelord :Appeals rights; Juridification; Democratic values; Economic values; Spatial planning; Right to appeal; Swedish planning- and building act; Public and private interests;

  Sammanfattning : This master thesis examines appeals rights throughout the history of the Swedishplanning- and building act, starting in 1979 and up until 2017. The act is studied using a theoretical analysis tool consisting of Lennart Lundquist´s democratic values, economic values and Berry Tholens liberal and republican traditions. LÄS MER

 4. 4. Den strävsamma resan på längtans väg : En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Wallentin; [2017]
  Nyckelord :disability; benefits; impairments; participation; agency; action of freedom; inequalities; aktivitetsersättning; funktionsnedsättning; delaktighet; LSS; agency; handlingsutrymme; ojämlikheter;

  Sammanfattning : I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bärande principer om tillgänglighet i den fysiska, kommunikativa och informativa miljön i samhället grundläggande. Som en person med funktionsnedsättningar ska du ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets alla olika arenor. LÄS MER

 5. 5. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: