Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2282 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Papperslösa kvinnors politiska delaktighet: Om utrymmet för individen att vara politisk när hon är utesluten ur den politiska gemenskapen.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sanna Isemo; [2017-06-28]
  Nyckelord :papperslösa kvinnor; utvisningsbarhet; politisk delaktighet; Young; Fraser;

  Sammanfattning : Human rights apply to all individuals, regardless of nationality or legal status. However, in practice, people living as undocumented – without a residence permit in the state where they are situated – seems to be regarded as an exception when it comes to human rights. LÄS MER

 2. 2. Are polygamous marriages to be considered a human rights violation or a human rights realization in the contexts of Sweden and Tanzania?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Christine Lothe Nordvik; [2017-06-28]
  Nyckelord :Polygamous marriages; Universalism; Cultural Relativism; Human Rights;

  Sammanfattning : This two-case study “Are polygamous marriages to be considered a human rights violation or a human rights realization in the contexts of Sweden and Tanzania?” focuses on whether polygamous marriages can be considered a human rights violation in line with Universalism and the violation of women’s rights, or a human rights realization in line with Cultural Relativism and cultural and religious rights, in the contexts of Sweden and Tanzania. The research consists of two components. LÄS MER

 3. 3. Besvärsrättsinstitutet för detaljplan, mellan politik och juridik -En studie av Plan- och bygglagen utifrån demokrati- och ekonomivärden, samt jurdifiering.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rasmus Ahlgren; [2017-06-22]
  Nyckelord :Appeals rights; Juridification; Democratic values; Economic values; Spatial planning; Right to appeal; Swedish planning- and building act; Public and private interests;

  Sammanfattning : This master thesis examines appeals rights throughout the history of the Swedishplanning- and building act, starting in 1979 and up until 2017. The act is studied using a theoretical analysis tool consisting of Lennart Lundquist´s democratic values, economic values and Berry Tholens liberal and republican traditions. LÄS MER

 4. 4. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 5. 5. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: