Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2169 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 2. 2. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

 3. 3. One felon, no vote: The role of racial threat in felon disenfranchisement laws across the United States

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Felon disenfranchisement; Group threat theory; Voting rights; Racial resentment; Criminal justice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis looks at the role played by racial threat mechanisms in the persistence of felon disenfranchisement laws across the 50 American states. The US has a long history of disenfranchising its felons, and the motivations behind implementation of these laws has been mixed. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet eller inte? : en analys av svensk medias debatt om Nya Tiders deltagande inför Bokmässan 2016

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Cedlöf; [2017]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; Bokmässan 2016; Yttrandefrihet; Nya Tider; Ulf Petäjä; idealtyper; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Temat för Bokmässan i Göteborg den 22–25 september år 2016, var yttrandefrihet. Tidningen Nya Tider var inbjuden vilket skapade stora rubriker i svensk media och debatten kom att handla om vad yttrandefrihet innebär och var gränsen går för vilka som skulle få delta eller inte under Bokmässan. LÄS MER

 5. 5. Whistleblowing in the Swedish private sector - A legal framework in transition

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Michaela Hanzén; [2017]
  Nyckelord :the European Court of Human Rights.; the European Convention on Human Rights; the right to criticism; reprisals; the duty of loyalty; the freedom of expression; whistleblowing; whistleblowing in the Swedish private sector; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga fokus är den pågående förändringen av regelverk gällande whistleblowing i Sverige. Syftet är att klargöra gällande rätt i Sverige för anställda i den privata sektorn genom ett överstatligt och nationellt perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: