Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2148 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 2. 2. Vem skyddar sanningen? En fallstudie om psykologisk krigföring och dess försvar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Sköld; [2017]
  Nyckelord :psykologiskt försvar; psykologisk krigföring; desinformation; territorium; suveränitet; kritisk säkerhet; kommunikationella revolutionen; nätverksstaten; teknisk utveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psychological warfare has become an increasingly pressing problem the last few years. The aim of this thesis is to study the development of psychological warfare and its defence in Sweden, focusing on disinformation. LÄS MER

 3. 3. Friskrivningsklausuler - Har friskrivningsklausuler generellt någon betydelse i avtals hållbarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Britt Olsson; [2017]
  Nyckelord :avtal; Friskrivningsklausuler; ansvarsfriskrivningar; riskfördelning; standardvillkor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det skriftliga avtalet mellan två parter är en garant för den grundläggande avtalsrättsliga principen om att avtal skall hållas. Friskrivningsklausuler förekommer ofta som en central del i de allmänna avtalsvillkoren. Innehållet i standardavtal kan helt domineras av sådana klausuler. LÄS MER

 4. 4. Intrång i upphovsmans rätt - Om straffansvar och åtalsprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Pontus Pålsson; [2017]
  Nyckelord :Brottskod 5102; Upphovsrättsintrång; Talerätt; åtalsprövning; straffansvar; Upphovsrätt; Intrång; copyright; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Äganderätten vilar på ensamrätten att förfoga över sitt verk. Upphovsrätten ska skydda rättighetshavare och beivra intrång. Upphovsrättsintrång är ett angivelsebrott, vilket innebär att behörig rättighetshavare som huvudregel måste ange brottet till åtal. LÄS MER

 5. 5. Språkkrav vid rekrytering - En studie om arbetsgivarens rätt att ställa krav på svenskkunskaper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nicole Andersson; Josefin Lurie; [2017]
  Nyckelord :rekrytering; Språkkrav; etnisk diskriminering; sakligt motiverat; arbetssökande; svenskkunskaper; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden ökar och arbetslösheten bland utrikes födda är idag högre än någonsin tidigare. En anledning till att det är så svårt för utrikes födda att få tillträde till arbetsmarknaden är att de inte anses leva upp till de krav på svenskkunskaper som ställs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: