Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2372 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Gender Groups and the Genocide Convention's Protected Groups

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Hassellind; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the crime of genocide in connectivity to ‘gendercides’. Its aim is to investigate whether including gender groups as a protected group in the Genocide Convention is theoretically plausible. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Capitalism in the Making? The Marshallian Citizenship Conceptualisation Expanded in a European Circular Economy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Warenius; [2018-02-07]
  Nyckelord :circular economy; citizenship; sustainable growth;

  Sammanfattning : In contrast to a linear system of take-make-dispose when it comes to production and consumption patterns, a circular economy aims at preserving and using resources to itsmaximum, promoting a longer durability of products and stands for the minimising of waste.This can be seen as a part of a broader paradigm of sustainable economic growth, which theEuropean Commission and many of the European Union’s member states on the national levelaim at integrating into society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans upplevelser och uppfattningar av professionella, sociokulturella och hälsoekonomiska barriärer som hindrar kvinnor att bestämma över sin egen kropp. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Elin Hultman; Therese Skarp; [2018]
  Nyckelord :autonomy; barriers; health economic; midwife; professional; social and women; Autonomi; barnmorska; barriärer; hälsoekonomiska; kvinnor; professionella; självbestämmande och sociala.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet och innefattar rätten att ta beslut gällande sin egen kropp och sin vård. Barnmorskan träffar och vårdar mestadels kvinnor i sitt arbete och har en viktig roll i att värna och främja kvinnors rätt. LÄS MER

 4. 4. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 5. 5. Gulli Petrini - kampen för kvinnors rösträtt : Wexiöbladet och Smålandspostens syn på Gulli Petrini, kämpen för kvinnnors rätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Jonsson; [2018]
  Nyckelord :genus; kvinnors rätt; Gulli Petrini; Växjö; Sverige;

  Sammanfattning : This study is about Gulli Petrini, the woman who were a pioneer in womens rights during the beginning of the 20th century, and the way that the local newspapers Wexiobladet and Smalandsposten portrayed her during her time in Vaxjo city council and Vaxjo economical chambers between 1910 and 1914. The study is based on different types of gender based theories wich i will discuss in collaboration with my result from the two newspapers aswell as the two protocols from Vaxjo city council an Vaxjo economical chambers. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: