Sökning: "political rights"

Visar resultat 1 - 5 av 2227 uppsatser innehållade orden political rights.

 1. 1. Besvärsrättsinstitutet för detaljplan, mellan politik och juridik -En studie av Plan- och bygglagen utifrån demokrati- och ekonomivärden, samt jurdifiering.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rasmus Ahlgren; [2017-06-22]
  Nyckelord :Appeals rights; Juridification; Democratic values; Economic values; Spatial planning; Right to appeal; Swedish planning- and building act; Public and private interests;

  Sammanfattning : This master thesis examines appeals rights throughout the history of the Swedishplanning- and building act, starting in 1979 and up until 2017. The act is studied using a theoretical analysis tool consisting of Lennart Lundquist´s democratic values, economic values and Berry Tholens liberal and republican traditions. LÄS MER

 2. 2. Den tillfälliga migranten : en diskursanalys av den svenska regeringens migrationspolitik.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; migration; realism; liberalism; diskurs; säkerhet; nytta; kriminalisering; suveränitet; gränser.;

  Sammanfattning : Through a discourse analysis of Swedish proposals related to migration policy between 2004 and 2016, I have highlighted normative assumptions and dominant discourses that can be said to justify the increasingly restrictive policies that migrants meet today. The change in policy in Sweden can be seen as part of a global trend where affluent countries have closed their borders to people seeking refuge. LÄS MER

 3. 3. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

 4. 4. Flykten undan klimatförändringar - en undersökning av möjligheten att hävda klimatförändringar som grund för skydd i annan stat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Ljung; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Klimatflykting; Mänskliga rättigheter; Paris Agreement; EKMR; Human Rights; Climate refugee; ECHR.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During many years, migration has been a part of people’s life and the reasons for migration have varied. One group of migrants that has become larger in recent years is the “climate refugees”. This concept has its foundation in the fact that these humans are forced to flee from the effects of climate changes. LÄS MER

 5. 5. Ett migrationssamarbete för vem? : En analys av migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet med särskild fokus på flyktingrätten och statssuveräniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Soma Pirot; [2017]
  Nyckelord :migration; flyktingrätten; statssuveränitet; Seyla Benhabib; Joseph Carens; EU-Turkiet; återtagandeavtal;

  Sammanfattning : As European governments rapidly turn their attention to the implementation of the EU-Turkey agreement, this thesis raises significant questions regarding refugees’ access to international protection. At its core, the agreement aims to address the flow of irregular migrants and asylum seekers traveling across the Mediterranean from Turkey to Greece, by allowing returns of “all irregular migrants”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet political rights.

Din email-adress: