Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken.The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Ammuna Mohammad Ali; Nagham Alhamidi; [2016]
  Nyckelord :Kartläggning; Nyanlända elever; Studiehandledning; Modersmål;

  Sammanfattning : I klassrummet möter lärarna barn med olika kulturer och bakgrunder. Det kan vara en utmaning för lärarna att noggrant planera och genomföra undervisningen på så sätt att alla barn i klassen får det de behöver för att främja deras lärande och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden : Problematik och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; internationell privaträtt; Fredrik; Mattsson; Fredrik Mattsson; Maarit Jänterä-Jareborg; Linnea Frykler; Mosa Sayed; Marie Linton; Melissa Agaeva; rättsakt; hemvistbytesregeln; äktenskapsbalken; arvsförordningen; Bryssel II-förordningen; underhållsförordningen; flyktklausul; flyktklausuler; internationell familjerätt; internationell processrätt; familjerätt; bodelning; internationell; internationella makar; hemvist; A; A-fallet; EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden; förordning om makars förmögenhetsförhållanden; makars förmögenhetsförhållanden; EU; Europeiska unionens; förordning; LIMF; lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden; kommissionen; Italien; förslag; lösningar; lagval; behörighet; domsrätt; ordre public; avtal om mahr; mahr; tillämpningsområde; KOM 2011 126; Förslag till rådets förordning om domstols behörighet; tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden; internationellt tvingande regler; Ingmar; Unamar; EU-domstolen; dom; NJA; Hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 mars 2015 i mål T 77-14; Svea hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14; Göta hovrätts dom av den 18 januari 2013 i mål T 1326-12; RH 2005:66; RH 1993:116;

  Sammanfattning : EU:s institutioner bereder för närvarande en förordning innehållandes internationellt privat- och processrättsliga regler i mål om makars förmögenhetsförhållanden. Det senast presenterade textförslaget (kompromissförslaget) lades fram av Italien den 10 november 2014. Uppsatsen har två syften. LÄS MER

 4. 4. Land a cquisition for temporary use during construction of municipal streets

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Bernebrant; Ellinor Bothin; [2016]
  Nyckelord :Temporary; land necessity; land reserve; land access; easement; ditch easement; work area; street; street construction; renewal area; Tillfälligt; markbehov; markreservat; markåtkomst; officialservitut; släntservitut; arbetsområde; gata; gatubyggnation; förtätningsområde;

  Sammanfattning : When infrastructure is under construction there may be a necessity for temporary land access. This thesis aims to explore the temporary needs of land while municipal streets and roads are being constructed. Needs that doesn´t remain when the street is completed. LÄS MER

 5. 5. Inclusionary Housing. Analysis of a housing policy in California, USA

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Therese Ericsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is not providing its citizens with sufficient housing anymore. Therefore it isimportant to consider what can be done to solve the situation. Sweden has the opportunityto learn from and be inspired by how other countries are trying to solve their housingissues. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ordna.

Din email-adress: