Sökning: "ordna"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet ordna.

 1. 1. Stridsåtgärder inom fackföreningsrörelsen : En undersökning av SAC och LO:s stridsåtgärder inom pappersindustrin i Värmland på 1920-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Johan Borehall; [2017]
  Nyckelord :SAC LO Skoghallsverken Industrial action;

  Sammanfattning : This study examines two trade unions at Skoghall, Skoghalls LS of SAC and the Swedish Paper unions division 36 at Skoghallverken. The purpose of this study is to get a knowledge about what kind of methods that Skoghalls LS of SAC used to get better working conditions and living conditions for the worker at Skoghallsverken and compare them to the methods that division 36 of the Swedish Paperworkersunion at Skoghallsverken used to create better living conditions and working conditions. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd : - Förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behöv av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; barn med särskilda rättigheter; förskola; förskollärare; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De forskningsfrågor som ställdes var: vilka erfarenheter har förskollärare av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten och vilka erfarenheter har förskollärare av samverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 4. 4. Att ordna gatan efter cykeln : en undersökning av omställningen från bilstad till stadsanpassad trafik

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marja Berg; [2017]
  Nyckelord :cykel; cykeltrafik; biltrafik; Malmö; planering; Friisgatan;

  Sammanfattning : Genom en litteraturstudie tillsammans med en fallstudie av Friisgatan i Malmö belyses frågor om hur stadens rum och gatans utformning skapar olika förutsättningar för cykeltrafik och stadsliv. Uppsatsen riktar sig till planerare och intresserade och syftar till att lyfta frågor om staden som livsmiljö och hur den kan bli mer tillgänglig, tyst, hälsosam, hållbar och attraktiv genom att främja och skapa förutsättningar för ett transportsystem som genomgående gynnar cykeltrafik istället för motoriserad transport. LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskan kan överkomma språkbarriärer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Deka Ismail; Lamya Muhsin; [2017]
  Nyckelord :patient; tolk; sjuksköterska; kommunikation; språkbarriärer; flerspråkig personal;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt samhälle med flera olika etniska grupper. I sjukvården möter sjuksköterskor patienter med olika bakgrunder och som talar andra språk. För att kunna erbjuda vård som har fokus på patienten behöver sjuksköterskan etablera en dialog med patienten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ordna.

Din email-adress: