Sökning: "SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet SFI.

 1. 1. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 3. 3. Från "Tre röda bilar" till "Kalles röda bil" : Adjektivens kamp för inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rosa Maria Bisbal Lunar; [2017]
  Nyckelord :Adjektiv; Adjektivkongruens; Andraspråksinlärning; Explicit kunskap; Genitivkonstruktion; Implicit kunskap; Numeruskongruens; Processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att jämföra behärskning av attributiv kongruens i nominalfraser i plural och nominalfraser med genitivattribut utifrån andraspråksinlärares två skriftliga produktioner. I undersökningen har 20 vuxna inlärare av svenska på sfi kurs D medverkat genom att skriva en lucktest och en uppsats samt en grammatikenkät. LÄS MER

 4. 4. Intensiv avkodningsträning för en vuxen andraspråkselev : En interventionsstudie på sfi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :BrittMarie Önnebro; [2017]
  Nyckelord :word decoding; phonological awareness; second language learning; multilingualism; avkodning; fonologisk medvetenhet; andraspråksinlärning; flerspråkighet; Wendickmodellen;

  Sammanfattning : This study analyses the effects of an intervention using Wendickmodellens Intensivläsning to practice word decoding. The focus was to study if this intervention could help adult L2 learners in their decoding progress. The study also investigated whether the students´ phonological knowledge increased during the intervention. LÄS MER

 5. 5. SFI-elevers uppnådda Processbarhetsnivåer i morfologi- och ordföljd. En undersökning av Processbarhetsteorins inlärningsgång och informanternas morfologiska och syntaktiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Attila Czaholi; [2017]
  Nyckelord :Lexikal variation; morfologisk variation; Processbarhetsteorin; uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax.;

  Sammanfattning : Studiens ena syfte var att undersöka vilka PT-nivåer i morfologi och syntax som processas av 66 SFI-elever som läste SFI på olika nivåer, att undersöka om de processar samma PT-nivåer i morfologi och syntax med avsikt att utforska ifall inlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling sker i samma takt eller ej. I studien undersöktes också det implikationella förhållandet mellan de olika strukturerna tillhörande de olika PT-nivåerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SFI.

Din email-adress: