Sökning: "SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet SFI.

 1. 1. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 2. 2. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 4. 4. Karriärutveckling och integration - En studie om migranters upplevelser av SFI samt studie- och yrkesvägledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Andersson; [2017]
  Nyckelord :SFI; studie- och yrkesvägledare; karriärutveckling; integration; handlingshorisont;

  Sammanfattning : Migrationen har ökat i Sverige under de senaste decennierna och studier visar att migranter har svårare än den infödda befolkningen att ta sig in i samhället och arbetslivet. SFI-undervisningen och studie- och yrkesvägledaren på SFI är två inrättningar som skall bidra till detta integrationsarbete. LÄS MER

 5. 5. Munhygiensvanor och kunskap om oral hälsa hos vuxna individer med utländsk bakgrund : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Toivanen; [2017]
  Nyckelord :tandvårdskunskaper; munhygien; tandborstvanor; immigrant;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka munhygiensvanor och kunskaper kring oral hälsa hos vuxna individer med utländsk bakgrund. Frågeställning: Finns det någon skillnad mellan män och kvinnors egenvårdsvanor samt kunskaper kring oral hälsa? Metod: Kvantitativ studie. Empirisk enkätstudie. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SFI.

Din email-adress: