Sökning: "SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet SFI.

 1. 1. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 3. 3. Arabiskans påverkan på svenskan i skrift

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Andersson; [2016-07-11]
  Nyckelord :arabiska; andraspråksinlärning; skriftspråk; modersmålets struktur; transfer; svenska;

  Sammanfattning : SSA 136, Uppsats, 15 hpSvenska som andraspråkVT- 2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 4. 4. Entreprenöriellt lärande: ett språkutvecklande arbetssätt inom svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Abdelaaziz Irissi; [2016-07-08]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenska för invandrare; entreprenöriellt lärande; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : SSA136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA136Termin: HT 2015Handledare: Lotta Olvegård.... LÄS MER

 5. 5. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SFI.

Din email-adress: