Sökning: "offer"

Visar resultat 1 - 5 av 3593 uppsatser innehållade ordet offer.

 1. 1. URBANISERINGENS OFFER BERÄTTAR En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lars Teglund; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt2017 Handledare: Magnus Fredriksson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 43 Antal ord: 15 605 Nyckelord:Strategiskt berättande, strategisk kommunikation, deltagarorienterad kommunikation, landsbygdskommuner, kommuner, rationalitetsprinciper, aktantroller, agentroller, hyckleri Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kommuner konstruerar berättelser för att framställa en positiv bild av kommunen, när dess faktiska verklighet framstår som negativ. Teori: Blandning av aktantroller (Greimas, 1966), agentroller (Propps, 1968) för att undersöka berättelsestrukturen, och Boltanski och Thévenots (2006) rationalitetsprinciper för att blottlägga vilka värden som realiseras. LÄS MER

 2. 2. Skuldkvotens regionala skillnader - En ekonometrisk panelstudie för Sveriges kommunala skillnader i hushållens skuldkvot under perioden 2010-2015.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Håkansson; Axel Persson; [2017-09-20]
  Nyckelord :Skuldkvot; Skuldsättning; Kommun; Paneldata;

  Sammanfattning : Since the mid-1990’s, citizens of Sweden have nearly doubled their income-debt ratio and international institutions such as IMF and OECD consider the indebtedness to be of considerable risk for Sweden’s economy. In 2013, Riksbanken started to gather credit-information from the largest operative banks in purpose of acquiring a better perception of household debt risk. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Expanding the customer base for DCS in the Oil, Gas & Chemicals market in Sweden; A Case Study of ABB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jón Ingi Skarphéðinsson; Vivian Mohan; [2017-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Financialization and human rights abuses provoked by business: the case of Samarco disaster in Brazil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebeca Borges Machado Azevedo Leitão; [2017-09-13]
  Nyckelord :shareholder value; market discipline; mining industry; legally-binding instrument; Mariana;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the implications of the financialization process on human rights compliance by business, based on an analysis of the Samarco case, in Brazil. In 2015, Samarco Company’s tailing dam collapsed and killed people, destroyed the surroundings and polluted 650 km of a river basin’s waters. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet offer.

Din email-adress: