Sökning: "detta"

Visar resultat 1 - 5 av 60513 uppsatser innehållade ordet detta.

 1. 1. INNOVATION OCH LEGITIMITET En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ann Bergermo; [2017-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2016Handledare:Magnus FredrikssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:49Antal ord:17 007Nyckelord:Legitimitet, diskurs, innovation, landsting, strategisk kommunikationSyfte:Mot bakgrund av det ökade användandet av begreppet innovation i dagens samhälle är syftet med studien att undersöka hur de svenska landstingen legitimerar sina innovationsstrategier genom språket samt hur de hanterar konflikter mellan olika typer av legitimitetsanspråk.Teori:Studiens teoretiska utgångspunkt är Van Leeuwens legitimeringsteori. LÄS MER

 2. 2. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Ökad betalningsvilja för nationellt odlade ekologiska livsmedel - En kvantitativ studie av individers ökade betalningsvilja för ekologiska svenska äpplen & bröd i Västra Götalands län - nationalekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Saya Askari Moris; Madeleine Nydahl; [2017-02-21]
  Nyckelord :Ekologiska livsmedel; Contingent valuation; Payment card; Willingness-to-pay;

  Sammanfattning : Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till 9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige under första halvåret 2016. På flera håll är efterfrågan av ekologiska livsmedel större än utbudet för produkter som egentligen är möjliga att odlas i Sverige och importen ökar för att möta efterfrågan för dessa varor. LÄS MER

 4. 4. L’identité à travers la mémoire. La constitution d’identité dans La Route des Flandres de Claude Simon, Enfance de Nathalie Sarraute et Les Années d’Annie Ernaux

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jakob Svedberg; [2017-02-20]
  Nyckelord :franska; La Route des Flandres; Enfance; Les Années; mémoire; identité; Identité narrative; minne; identitet; narrativ identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur identitet skapas i förhållande till minne i romanerna La Route des Flandres (1960) av Claude Simon, Enfance (1983) av Nathalie Sarraute och Les Années (2008) av Annie Ernaux. Efter en inledande presentation av ett par centrala koncept om minne respektive om identitet baserar sig vår analys på Paul Ricoeurs teori om narrativ identitet. LÄS MER

 5. 5. ”TABU. SCHH!” En analys av diskursen kring menstruation i sportmedia under 2016

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Björnvik; Johanna Agnar; Julia Adolfsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Tabu; mens; sport; mediediskurs; normativ femininitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 52Antal ord: 19468Nyckelord: Tabu, mens, sport, mediediskurs, normativ femininitetSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen kring menstruation såg ut under 2016. För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar; (1) Hur mycket skrivs om menstruation, i anslutning till sport?, (2) I vilkasammanhang skrivs det om menstruation? och (3) På vilket sätt skildras menstruation i sportmedia?Teori: Genusteori, normativ femininitet, diskursteoriMetod: För att uppfylla vårt syfte genomförs en tvåstegsanalys. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet detta.

Din email-adress: